Работим за осигуряване на добивност, стабилност, сигурност и рентабилност в земеделието

Иван Дражев, маркетинг мениджър за Балканите и продуктов мениджър семена за България в Corteva Agriscience

Иван Дражев, маркетинг мениджър за Балканите и продуктов мениджър семена за България в Corteva Agriscience

Corteva Agriscience като компания в областта на земеделието се фокусира върху предоставянето на земеделците на полезна информация, иновативни идеи, нови решения и съвети за по-ефективно използване на ресурсите, които ще им помогнат да повишат добивите и рентабилността на производството си в условията на предизвикателствата на съвременния свят. Corteva Agriscience е една от най-иновативните компании в земеделския бранш, защото всяка година внедрява нови хибриди полски култури (слънчоглед, царевица и рапица), нови продукти за растителна защита, включително с нови активни вещества, и също така и биологични продукти, вкл.за стимулиране на растенията, усвояване на свободен азот от почвата и атмосферата.

Уважаеми г-н Дражев, кои са новостите в генетиката при хибридите полски култури, предлагани от Corteva Agriscience?

При слънчогледа това са: най-отглежданият хибрид в България за 2023 година - P64LE162, един от най-ранните P64LE185, първият хибрид с нов ген за устойчивост на болестта мана - Р64LE280, новите високоолеинови хибриди - Р64НЕ244 и Р64НЕ418, и един от най-гъвкавите и високодобивни Clearfield Plus* хибриди - P64LP146, успоредно с най-отглеждания Clearfield Plus* хибрид на Corteva Agriscience P64LP130. За следващия сезон 2025 Corteva Agriscience ще предложи нови хибриди, които ще бъдат с подобрени показатели и характеристики (добив, толерантност на паразита синя китка, толерантност на болести, толерантност на сухи стресови условия и др.).

При царевицата това са: трите най-отглеждани хибрида в България за 2023 година - Р9889, Р9241 и Р8834. Също така са внедрени Р7818, Р8604, Р9398, Р9367, Р9944, Р0260, Р0710, Р1332 и други. За следващия сезон 2025 Corteva Agriscience ще предложи нови хибриди, които ще бъдат с подобрени показатели и характеристики, вкл. добив и повишена толерантност на стресови условия. Много важен момент, в генетиката царевица на Corteva Agriscience са хибридите от продуктовата линия Optimum AQUAmax - защото от първите 10 най-отглеждани хибрида царевица на Corteva Agriscience - 9 хибрида са от линията Optimum AQUAmax.

При рапицата това са: първият хибрид на фирмата РТ303 с високо ниво на генетическа толерантност на болестта Склеротиния; първите два нови хибрида РТ314 и РТ315 с нов ген НМХ осигуряващ най-високо ниво на устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките преди жътва (еквивалентни на най-добрите еталонни стандарти).

Бихте ли разказали също така, какви са новостите от фирмата в областта на растителната защита?

При зимните зърнено житни култури, освен доказалите се в практиката хербициди (ПАЛАС, КОРЕЛО ДУО, ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, МУСТАНГ, СТАРАНЕ ГОЛД), Corteva Agriscience внедри най-новия хербицид за контрол на широколистни плевели през вегетация - КВЕЛЕКС, от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, широк прозорец на приложение, много бързо абсорбиране, бърз начален ефект, и ниска доза на приложение. При контрола на болести също има съществена новост - това е фунгицидът УНИВОК, от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, гъвкава доза на приложение, широк прозорец на приложение, специална IQ-4 формулация и дълъг период на защита.

При царевицата, иновацията е новият хербицид ПРИНЦИПАЛ ГОЛД, за ефективен контрол на едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели през вегетация. Същественото му практическо предимство е съдържанието на специален антидот, осигуряващ 100% селективност и възможност за приложение до 9-ти лист на културата. Специално внимание бих искал да обърна на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ, за контрол на широколистни плевели при царевица в доза 3,3 г./дка + прилепител Виволт. Освен отличната ефикасност срещу широколистите плевели, ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ЛАНСЕЛОТ е с изключително конкурентна цена на декар, защото цената на декар при царевица е равна на цената на декар при пшеница (може да се нарече бюджетна цена).

При слънчогледа последната новост е хербицидът ХЕЛИАНТЕКС, с ново активно вещество срещу широколистни, включително проблемни и трудни за контрол плевели (свиница, бяла куча лобода, див коноп, див синап, амброзия, абутилон, канадска злолетница и др.) при всички технологии (ExpressSun, Clearfield Plus*, конвенционална) на отглеждане на слънчоглед, ниска доза и широк прозорец на приложение и без ограничение в сеитбооборота.

При ориз за контрол на важни житни и широколистни плевели - най-новите хербициди, с ново активно вещество (RINSCOR Active), от нова химическа група, с нов различен механизъм на действие, широк прозорец на приложение, с ниска доза на активното вещество на дка, много бързо абсорбиране, бърз ефект след пръскане и приложим при всички технологии на отглеждане на ориз - ЛОЯНТ и АГИКСА.
Очаквайте скоро регистрация на RINSCOR Active в царевица.

За читателите на списание АгроБио Техника ще бъде интересно да научат и какви са новостите при биологичните продукти при полски и специални култури?

Азотен фиксатор УТРИША N - осигурява допълнителен азот в усвояема форма от въздуха (до 7 кг/дка), компенсира загубите на азот от отмиване и денитрификация, стимулира физиологичните процеси и метаболизма дори при стресови климатични условия и увеличава добивния потенциал на културите.
Азотен стабилизатор N LOCK SUPER - подобрява усвояването и намалява загубите на азот при торене, не позволява на азота да премине от усвояема в неусвояема форма за растенията, подобрява здравния статус и осигурява повисоки добиви от дка площ.

Биостимулатор КИНСИДРО ГРОУ+ - стимулира физиологичните процеси, ускорява процеса на делене на клетките, повишава нивото на хлорофил и фотосинтетичната активност на растенията, намалява скоростта на стареене на листата, повишава активността на растежа на растенията и осигурява по-високи добиви от дка площ. Една от последните новости, по която се работи много интензивно е внедряване на биологични продукти за намаляване стреса на растенията от рискови климатични фактори. Това ще е решаващо за земеделското производство на фона на по-малкото валежи и по-високите атмосферни температури. Corteva Agriscience също интензивно работи в тази област, така че в един момент ще предложим на земеделците такова решение.

Как бихте коментирали възможностите за пръскане на ПРЗ с дронове?

Специално в растителната защита след забраната на авиотретиране с хеликоптери и самолети, временно се създаде един „вакуум“ в авиоприложението на продукти за растителна защита. Но този „вакуум“ бързо беше запълнен с внедряването в практиката на дронове. Пръскането на ПРЗ с дронове вече е официално разрешено (ЗИД на ЗЗР, Държавен вестник брой 21 от 12 Март 2024 година), като единственото ограничение до момента е, че не може да се прилагат тотални хербициди, дефолианти и десиканти.

Конкретно в член 109а са изброени всички необходими условия за прилагане на ПРЗ с дронове. От практическа гледна точка приложението с дронове не се различава значително от това с хеликоптери. По мое мнение, трябва да се съблюдава обемът на работния разтвор на дка (по възможност поне 4-5 л/дка за полските култури), скоростта на вятъра (не повече от 2 метра в секунда), скоростта на летеж на самия дрон, височина на приложение, температура на въздуха, така че дозата на прилагания препарат да е точна (защото една стара сентенция гласи - дозата прави отровата).

Едно от предимствата на дрона е, че витлата създават „завихряне“ на работния разтвор, като по този начин го „набиват надолу“ към третираните растения (също като хеликоптерите) и по този начин се получава качествено покритие на третираната маса на растенията. Също бих препоръчал към работния разтвор да се добавя и прилепител за още по-добро прилепване и по-бързо абсорбиране. Всички тези условия са приложими при полските култури.

Малко по-различно стоят нещата при специалните култури (овощни и лозя), където в един момент се образува голяма вегетативна маса и тогава по мое мнение трябва да се завиши обемът на работния разтвор. Но, по отношение на дроновете бих препоръчал винаги земеделците да се консултират със специалисти от фирмата производител на съответния модел дрон какво точно трябва да се следва, за да се получи качествено третиране на съответната култура. И накрая бих искал да подчертая нещо много важно - в растителната защита е много важен точният момент на приложение на даден продукт, за да има максимален ефект срещу съответния вредител. И ако този момент се пропусне поради някакъв ограничителен фактор (например интензивен дъжд и разкаляне на посева), авиотретирането с дрон е единствената до момента алтернатива за пръскане в точния момент.

Земеделието е един високо интензивен отрасъл, който много зависи и от климатимните условия. Реално земеделието е един вид „завод под небето“. В този контекст е много важно новите технологии, които се и ще се внедряват сега и в бъдеще да предвиждат всички възможни рискове в технологията на отглеждане на културите. Тоест, да се предвиждат евентуални валежи, инфекции от болести, поява на неприятели, определяне на точния момент на пръскане според икономическия праг на вредност от даден вредител, като по този начин се предпазва природната среда от ненужно пръскане.

В случая при новите технологии е важно да се съчетаят точно определяне на вредителите, точният момент на приложение, точният продукт за борба, за да се получи максимален ефект за опазване на културите. Успоредно с тези нови технологии, в практиката ще навлязат и нови хибриди с подобрени качествени параметри, нови продукти за растителна защита, нови биологични продукти, вкл. пестицидни. Всичко това изисква земеделците и специалистите постоянно да повишават тяхната квалификация. Казано с други думи новостите движат прогреса на обществото.

*Clearfield Plus е регистрирана търговска марка на фирма BASF

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти