Работим за безопасно движение и пътна инфраструктура

д-р ик.н. Николай Иванов, председател на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“

д-р ик.н. Николай Иванов, председател на Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“

Уважаеми д-р Иванов, бихте ли разказали с няколко думи за Вашата асоциация и как се роди идеята да станете организатор на Международната конференция по пътна безопасност „Визия Нула за Балканите“, която ще се проведе в град София на 1 и 2 юни?

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2010г. и обединяващо фирми, производители, доставчици, изпълнители на пътни принадлежности за обезопасяване на републиканската и общинска пътна мрежа, както и одитори и специалисти по пътна безопасност. Една от основните задачи на Сдружението е да участва активно в процеса за подобряване на безопасността на движението по пътищата с цел опазване на здравето и живота на хората. През годините Сдружението е организирало и участвало в множество научни и научно-приложни международни и национални конференции, а също така и в практични семинари и кръгли маси. На тези мероприятия винаги сме поставяли въпроси, свързани с пътната инфраструктура в Република България, а задълбоченото им разглеждане доведе до множество подобрения и повишаване нивото на пътната безопасност в нашата страна. Естествено, поради естеството на нашата работа, в която се стремим да бъдем в съответствие с най-добрите технически и технологични решения, ние поддържаме тясно взаимодействие с редица международни асоциации и фирми в тази сфера.

Работили сме и продължаваме да работим по редица международни проекти. За нас безопасността на движението е кауза, свързана с живота и здравето на хората, както и с качеството на живот. От тази гледна точка трудно понасяме факта, че през последните години нашата страна е с една от най-високите смъртности по пътищата в резултат на пътнотранспортни произшествия. Известна ни е историята на развитието на безопасността на движението в европейските страни и ни прави впечатление, че след приемането на интегрирания подход „Визия Нула“ като политика, са настъпили съществени промени в насока повишаване на безопасността на движението.

В тази връзка ББАПБ съвместно с Международната пътна федерация (IRF), организира Международна конференция „Визия Нула за Балканите“, която ще се проведе на 01 юни 2022г. в хотел „Маринела“, град София и на 02 юни 2022г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Целта ни е с помощта на световно известни лектори и отговорни ръководители, да постигнем промяна в отношението на хората и институциите по проблема пътна безопасност. Много се надявам тази конференция да даде начало на едни последователни действия въз основа на най-добрите европейски и световни практики за устойчиво намаляване на жертвите от пътнотранспортните произ­ шествия по нашите пътища. Събитието се организира с помощта на български и чуждестранни спонсори. Сред тях са „Главболгарстрой интернешънъл“ АД, „АД Холд“ ООД, „Юпитер 05“ ООД, SWARCO Road Marking Systems и „Геострой“ АД.

Бихте ли ни разказали малко повече за нивото на конференцията, за официалните лица, които ще вземат участие и защо може да я наречем Балканска?

Конференцията ще се проведе под патронажа на Президента на Република България – г-н Румен Радев, който ще приветства участниците с лично обръщение. На събитието са поканени и очакваме присъствието на г-н Настимир Ананиев, Председател на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Народно събрание на Република България, г-н Гроздан Караджов, Заместник министър-председател на Република България и министър на регионалното развитие и благоустройството, г-н акад. Николай Денков, Министър на образованието и науката на Република България, г-н Димитър Илиев, Заместник-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и на над 300 представители, както на отговорните министерства и институции в Република България, така и на всички страни от Балканския полуостров (Гърция, Турция, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Косово, Албания, Черна гора, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина).

Поканени са посланиците на посочените държави. Ще присъства г-н Матю Болдуин, Заместник-генерален директор „Транспорт и мобилност“ към Европейската комисия, представители на неправителствени организации, доказани одитори по пътна безопасност, експерти, научни работници и специалисти, както и представители на бизнес средите, с предмет на дейност проектиране, пътно строителство, пътна безопасност и строителен надзор. Като част от програмата на събитието ще присъства известен български художник, който заедно с деца на възраст между III-ти и IV-ти клас от Столично учебно заведение, ще рисуват на тема „Пътна безопасност“ във фоайето пред залата на хотела.

Вторият ден на събитието ще се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където ще присъстват пътни инженери, проектанти и одитори по пътна безопасност, представители на държавната администрация, ще бъдат поканени и студенти със специалност транспортно строителство. Пред тях утвърдени международни и български лектори ще представят европейски и световни практики в пътната безопасност, които са доказали своята ефективност, както и иновативни технологии и възможни решения за подобряване на пътната безопасност и намаляване броя на жертвите и пострадалите по пътищата, както по транспортните коридори, така и в градска среда.

Събитието ще предостави платформа за диалог по темата между всички заинтересовани страни на регионално, европейско и световно ниво - институции, неправителствен сектор, академични среди и др. Пътнотранспортната система е сложна социално-техническа система с неприем­ливо висока смъртност. Внезапни бързи промени в нивото на безопасност е трудно да бъдат постигнати с некоординирани действия. В този смисъл ние залагаме на третия принцип на интегрирания подход „Визия Нула“ - споделената отговорност между участниците в движението и проектантите на системата. Считаме, че една правилна и последователна политика за повишаване на пътната безопасност в кратки срокове може да доведе до значително намаляване на броя на жертвите от пътно­транспротните произшествия.

Уверени сме, че въз основа на докладите и дискусиите, ще съумеем да систематизираме високоефективни и нискоструващи, в сравнение със загубите, инфраструктурни решения, които да заемат подходящо място в нашата нормативна база. Ще положим усилия резултатите от конференцията да достигнат до максимален брой заинтересовани лица. За нас, като специализирана браншова асоциация по пътна безопасност, е кауза да работим за постигане на щадяща живота и здравето на хората пътна инфраструктура. Надявам се тази конференция да се превърне във водораздел, от който ще тръгне прилагането на новата политика за безопасност по пътищата - интегрираният подход „Визия Нула“, с крайна цел нула загинали и тежко ранени от пътнотранспортни произшествия.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти