Работим усърдно, за да запазим ръста на компанията и да останем еталон в сектора си

Ирина Кацарска, прокурист на Трумпф България

Ирина Кацарска, прокурист на Трумпф България

Уважаема г-жо Кацарска, как оценявате развитието на Трумпф България през последни те 10 години и какви са основните постижения и предизвикателства, с които сте се сблъсквали през този период?

През последните 10 години, развитието на Трумпф България беше изпълнено с много динамика и предизвикателства. Сред основните постижения са разрастването на екипа ни и запазването на пазарния ни дял като водещ доставчик на инструментални машини в България. Зa 10 години пазарът се е изменил значително, както по отношение на търсенето на продуктите, така и в предлагането им. Изправихме се пред предизвикателства като изменение в нуждите на пазара, конкуренцията и технологичните иновации в световен мащаб. Въпреки тези предизвикателства, успяхме да се адаптираме, да запазим лоялността на клиентите си и да развием нови продукти и услуги, които отговарят на нарастващите изисквания. Работим усърдно, за да запазим ръста на компанията и да останем еталон в сектора си.

Бихте ли разказали повече за събитието, което организирахте в края на февруари за ваши клиенти в новия шоуруум на Трумпф в Унгария? Каква беше целта на това пътуване и какви са основните впечатления и резултати от него?

На 25 и 26 март организирахме 14 български компании да посетят нашата нова централа за Югоизточна Европа в Унгария. Там гостите ни се запознаха с различни решения за по-ефективно и устойчиво производство. Нашите експерти бяха на разположение да изслушат специфичните трудности и въпроси, с които клиентите ни се сблъскват ежедневно в процеса на работа, с техните идеи, опит и потребности. Новата сграда, заедно с демонстрационната фабрика, раз положени в Бизнес парка в Гьодьольо край Будапеща, са проектирани с напълно устойчив дизайн, който гарантира енергийна ефективност и автономност.

Цифрово свързаните мрежови решения включват гъвкави системи за производство на листов материал и лазерни машини, които са интегрирани в една обща мрежа. Целта ни е да бъдем възможно най-близо до нашите клиенти като доставчик на решения за мрежово производство. Отзивите от посещението бяха изключително положителни, а опитът, който обменихме двустранно беше полезен за всички нас.

Какви са бъдещите планове за Трумпф България в контекста на иновации и технологично развитие? Има ли конкретни проекти или стратегии, които планирате да въведете в следващите няколко години?

В бъдещите години Трумпф ще насочи вниманието си към иновации и технологично развитие, за да остане водеща компания в индустрията. Нашата стратегия за устойчивост е разделена на три стълба - околна среда и климат, социални въпроси и общество и корпоративна култура. „Climate Action 2030“ не само обхваща цялата дейност на фирмата, но и се фокусира върху амбициозни цели за намаляване на въглеродния отпечатък и защита на околната среда. Създаваме и внедряваме иновативни продукти и процеси, които спомагат за подобряване на ефективността и намаляване на неблагоприятните екологични последици.

Относно социалните въпроси, ние отдаваме голямо значение на разнообразието и равнопоста веността в работната среда. Подкрепяме активността и участието на жените в техническите професии, като същевременно се стремим да насърчим и младите специалисти в индустрията. С нашия стил за управление на компанията, се опитваме да поддържаме дългосрочен успех, който е тясно свързан с нашата корпоративна култура и отговорно управление. Чрез иновативните ни продукти и услуги, предлагаме на клиентите си възможности за устой чиво производство и намаляване на техния въглероден отпечатък.

С устойчивите решения и модерни технологии на Трумпф, те могат да постигнат значителни икономии на материали и енергия, като същевременно подобряват конкурентоспособността си на пазара. За да улесним нашите клиенти и да им осигурим по-бърз достъп до предоставяните от нас услуги, активно дигитализираме части от нашата инфраструктура. Например, чрез едно от последните ни при ложения може в реално време да се следят доставките на консумативи, работата на машината от дистанция или ремонтите.

Това позволява на клиентите ни да получават желаните услуги по-бързо и ефективно, допринасяйки за оптимизацията на техните производствени процеси. Нашата цел е да бъдем лидери в иновациите и устойчивото развитие, като продължим да пре доставяме решения, които не само отговарят на нуждите на нашите клиенти, но и спомагат за опазването на нашата планета за бъдещите поколения.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти