Проведе се есенната изложба на бели и вакли маришки овце

В края на месец октомври в Аграрен университет Пловдив се проведе 14-та есенна изложба на бели и вакли маришки овце. Изложбата беше тържествено открита от проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрен университет – Пловдив, доц. Крум Неделков - зам. министър на земеделието, г-жа Деница Динчева – директор дирекция “Животновъдство“ в МЗ и проф. Дойчо Димов, предсетател на Сдружението за отглеждане и развъждане на Маришките овце. На събитието присъстваха много гости от България, както и фермери и специалисти от Гърция, Германия и Великобритания. В проведеното състезание се включиха повече от 40 участника с над 200 овце от породите вакла маришка и бяла маришка. Проведени бяха конкурси в различни категори кочове, овце майки и шилета. За първи път беше показан и пигментирания вариетет на двете породи.

Проведе се есенната изложба на бели и вакли маришки овце

Сдружение за отглеждане и развъждане на маришките овце е учредено през 1990 година. Основните му цели са съхранение на белите и вакли маришки овце, като ценни овцевъдни генетични ресурси, преодоляване на рискът от изчезването, и усъвършенстването им по пътя на чистопородното развъждане. През 2006 година е проведена и първата есенна изложба на бели и вакли маришки овце в пловдивското село Избегли. Въз основа на представена и защитена развъдна програма през юни 2011 година, съграсно закона за животновъдството, сдружението получава разрешение за развъдна дейност с породите бяла маришка и вакла маришка овца. Понастоящем в сдружението членуват 94 овцевъди, от Пловдивска, Хасковска, Пазарджишка, Софийска, Врачанска, Благоевградска, Кърджалийска, Ямболска, Кюстендилска, Сливенска и Бургаска области отглеждащи бели и вакли маришки овце. В дейността на сдружението вземат участие специалисти, докторанти и студенти от Аграрния университет в град Пловдив.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти