Произвеждаме продукт за фуражната индустрия, отговарящ на международните стандарти

инж. Вирджиния Близнакова, ръководител продуктово направление Минерални пълнители в КАОЛИН

инж. Вирджиния Близнакова,  ръководител продуктово направление Минерални пълнители в КАОЛИН

Уважаема г-жо Близнакова, КАОЛИН е добре позната на българския пазар. Бихте ли посочили накратко, какви продукти са включени в портфолиото на компанията?

Компания, която работи на българския и международния пазар повече от 100 години наистина е добре позната.КАОЛИН е единственото дружество в Югоизточна Европа, което произвежда пълната гама от индустриални минерали за производство на стъкло и керамика, както и един от найголемите производители на шамот в света. Използвайки научния потенциал на специално създадения от нас център за изследване и развитие, ние създаваме продукти с тясно специализирани приложения. Нашата отговорност към нашата земя е част от философията ни за отношение към работата, природните ресурси и партнъорите ни. КАОЛИН поставя опазването на околната среда сред основните си приоритети, в отговор на глобалната тенденция на съвременното общество към постигане на устойчиво развитие.

Продуктовото ни портфолио включва над 100 разновидности на основните произвеждани индустриални минерали - кварцов пясък, каолин, калциниран каолин, калциев карбонат, доломит, фелдшпат, глина, шамот. Над 90-годишният ни опит в добива и преработката на каолини ни позволява да гарантираме на клиентите постоянно качество и надежден технически сервиз по внедряването на нашите каолини в различните видове производства. На национално ниво имаме функциониращи фабрики в Плевен, Ветово, Сеново, Каолиново, Девня, Игнатиево, Димитровград и Устрем.

КАОЛИН предлага продукт за фуражната индустрия. Бихте ли разказали повече за него?

Продуктът, който предлагаме с приложение за фуражната индустрия е сушен, млян и класиран калциев карбонат. За подобра и по-бърза усвояемост от животните се изсушава и смила до оптимална едрина. Зърнометриите отговарят изцяло на нуждите на птицевъдите и животновъдите. Продуктът също така се опакова, съгласно всички изисквания по отношение на опаковката за фуражна суровина. Произвежда се в условия на сертифицирани системи на управление на процесите, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 22000;2018 и GMP+. GMP+ е съкращение от „Добра производствена практика“ и представлява стандарт за качество на производителите на фуражи. Сертифицирането по стандарт GMP+ дава възможност да се произвеждат продукти с гарантирана безопасност и високо качество

. Основава се на два главни модула: осигуряване на фуражите (FSA) и осигуряване на отговорността на фуражите (FRA), с които се гарантира безопасност и устойчивост на фуражите. Стандартът се основава на структурата на ISO 22000, като основната му идея е, че безопасният фураж създава безопасна храна. Разполагаме с необходимото технологично и измервателно оборудване, което поддържаме в добро техническо състояние, като производственият процес протича под строг контрол според изискванията за европейско качество и хигиена на фуражите.

В какво се състои полезното действие и свойства на калциевия карбонат?

Калцият е един от микроелементите, които изграждат тялото на всички висши организми на планетата и с най-голям тегловен процент след въглерода, кислорода и водорода. Единственият естествен начин за неговото набавяне е чрез поемането на храна и вода. Необходим е, както за правилното развитие на животни и птици, така и за тяхното размножаване. Ролята на калция в организма е многостранна и незаменима. На първо място трябва да се подчертае, че 98% от неговото съдържание в организма е необходимо за изграждането на костната система. Неговото полезно действие не спира дотук.

Извънкостният калций се среща във всички телесни тъкани и течности и участва в регулацията на физиологични и биохимични процеси, включително в над 30 ензимни реакции и редица хормонални процеси като кофактор. Функционирането на клетките, съсирването на кръвта, мускулните контракции, предаването на нервни импулси биват сериозно повлияни от нивото на калций в организма. Той може също да се свърже с други минерали и да подпомогне извеждането им извън тялото по естествен начин. Поради което, количеството му в кръвта на животинските организми, следва да се поддържа постоянно и в тесни здравословни граници. Калциевият карбонат е основен източник на калций и се дава в смляно състояние като минерален премикс към фуражите.

Набавянето на достатъчно количество е жизненоважно за изграждането и поддържането на здрави кости, зъби, копита и черупки. За да може всяко животно да се развие напълно, да бъде здраво и да има висока продуктивност, е необходимо да се осигури добро хранене. Затова включването на калциев карбонат в хранителните дажби е задължително. Това е ценен минерал, необходим както за правилното развитие на птици и животни, така и за тяхното размножаване. Отрицателните въздействия от недостиг на калций са много - развиват се опасни болестни състояния, като дори може да се стигне до загуба на птици и животни.

Какво е важно да се знае и какъв съвет бихте дали на животновъдите преди да започнат да използват калциевия карбонат като фуражна суровина?

Калциевият карбонат се смята за фуражна суровина от категорията на минералите и изискванията, на които трябва да отговаря, са определени в Регламент ЕО 767/2009 на Европейския парламент от 13 юли 2009 г., относно пускането на пазара и употребата на фуражи. Бих искала да отправя апел към животновъдите да използват само фураж, за който е гарантирано от производителя, че е здравословен и са спазени максимално допустимите нива на нежелани вещества и продукти, сертифициран, с непроменен състав, подходящ за целта и с годно за продажба качество. Задължително условие е да е етикетиран, опакован и представен в съответствие с разпоредбите, установени в Регламента. От контрола, който те осъществяват, зависи здравето на всички нас.

Какви други приложения намира калциевият карбонат, освен горе описаните?

Калциевият карбонат е една от най-разпространените соли на калция с огромно практическо приложение във всички сфери на индустрията и икономиката. Употребата му е започнала от древността, като се среща още в строителството на древните египтяни. Главните индустриални приложения са: употреба като инертен материал в сферата на строителството и инфраструктурата, основна суровина за циментовата и стъкларска индустрия, основна суровина за редица химически производства и производство на интериорни материали, в производството на хартия и пълнители за лаково-бояджийската индустрия, пълнители за полимерни материали, като пълнител и добавка с източник на калций във фармацевтичната индустрия и битовата химия, като хранителна добавка при интензивно животновъдство, стабилизатор на pH на почвата.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти