Произвеждаме и изграждаме нова генерация питейни водопроводи и топлопроводи за горещи минерални води

инж. Стоян Стоянов, директор производство в Инстал Инженеринг СВ

инж. Стоян Стоянов, директор производство в Инстал Инженеринг СВ

Уважаеми г-н Стоянов, какви са съвременните тенденции за изграждане на водната инфраструктура?

През последните години значимостта на водопотреблението осезаемо се повиши по целия свят. Тенденциите в тази област са насочени към иновации и модернизиране в производството на пластмасови системи за пренос на вода, както за питейно-битови, така и за промишлени цели. Производители на тръби и суровини не престават да търсят начини да подобрят характеристиките на материалите, които да са по-ефективни и природосъобразни. В отговор на световните тенденции, Инстал Инженеринг напълно обнови и модернизира своята производствена база.

Нашата основна цел е да произвеждаме качествени изделия чрез екологични методи на производство. Индустриалната ни база обхваща площ от 22 000кв. м. и 7000кв. м. покрита площ, с внедрени иновативни производствени линии и европейски системи за контрол от най-висок клас. Ние разработихме и патентовахме собствени системи за захранване, отопление и охлаждане чрез алтернативни източници на енергия, с което намалихме значително енергийните разходи за производство. Също така инсталирахме технологични системи за рециклиране, чрез които при производството на ИНСТАЛПАЙП тръбите не се отделят отпадъчни продукти. В допълнение към природосъобразната политика, екипът на Инстал Инженеринг използва технологично развити суровини, екструзия и изпитващо оборудване, за да произведе тръбопроводи, които се използват по целия свят.

Какво е развитието в производството на компанията?

През 2021 г. увеличихме производствения капацитет на фасонни части от полиетилен и полипропилен, чрез инвестиции във високотехнологични автоматизирани линии за рязане и заваряване на тръби и сегментни фитинги от ф20 до ф1200мм. Иновативните машини не само автоматизират процесите и увеличават скоростта на производство за единица време, но увеличават прецизността на всеки детайл и повишават качеството и здравината на изделието. С машините за челно и електро заваряване на фасонни части, особено важно за големи размери тръби до 1200мм, се гарантира правилното изпълнение на операцията, в резултат на което заварените един за друг елементи се, превръщат в еднокомпонентна система и отделните части не се различават една от друга.

Непрекъснатата полимерна структура от връзки между фитингите и тръбите създава много добра якост в тръбната система. Друго предимство на автоматизирано челно заварените сегментни фитинги е, че те запазват гладката повърхност в тръбната система и плавността на посоката на потока, а това намалява загубата на налягане и турбулентността на системата и предпазва от корозия и ерозия.

Нашата фирма произвежда най-големите HDPE тръбопроводи и сегментни фитинги в България с размери ф700 и ф1000 за общините Панагюрище, Пирдоп, Стамболийски. Досега в България не бяха произвеждани изделия от такъв мащаб и за нас беше предизвикателство да се справим, но с екип от професионалисти и с дългогодишен опит в областта, преодоляхме трудностите и произведохме тръбни системи, отговарящи на всички действащи стандарти при спазване на високо качество на компонентите. Друг продукт, с който се гордеем и който е уникален за европейския пазар, са тръбопроводите ни за минерална вода.

За да посрещнем нуждите на крайните потребители от по-здрави и издръжливи продукти, създадохме ново поколение тръби - INSTALLPIPE PP-RCT-GF с размери до ф630мм. Те са изключително алтернативно решение на стоманените, медните и тръбите от нормален ППР за пренос на флуиди с високи температура и налягане. В основата на технологията на INSTALLPIPE PP-RCT-GF тръбите е последна генерация полипропилен с усъвършенствана кристална структура (PP-RCT), подсилен и стабилизиран по специален метод със стъклофибърни влакна. По-финната кристална структура комбинирана с подобрена хомогенизация води до значително по-голяма здравина и устойчивост при по-високи температури.

INSTALLPIPE PP-RCT-GF тръбите за минерална вода са проектирани да издържат на продължителна експлоатация при 95°С, запазвайки температурата на водата по целия и път от извора до СПА консуматора. Освен на високи температури, нашите тръби издържат и на по-големи натоварвания. За сравнение, за 50 години употреба при 70°С, SDR 7.4 (DIN 8077), PP-RCT-GF тръбите могат да издържат до 12.9 MPa, а стандартните полипропиленови тръби до 8.1 Mpa. Това дава възможност проектантът да постигне по-голямо налягане при еднаква дебелина на стената на тръбата или да повиши дебита като използва по-тънкостенна PP-RCT-GF тръба и да намали разходите.

Успешно възстановихте гейзера в Сапарева баня. С какво беше свързан този проект?

Всичко започна с това, че положената преди повече от 50 години на около 400 метра дълбочина корозирала система се спука. Наложи се премахването на дебела 50cm бетонна плоча, за да бъде достигната и заменена авариралата тръба от каптажа и да бъде възстановено налягането, при което гейзерът изригва до 18m на всеки двадесетина секунди. Работата на екипа ни беше изключителна затруднена и от това, че трябваше да се работи при температура от 103 градуса на водата от минералния извор и 30 градуса температура на въздуха. Въпреки тези затруднения, Инстал Инженеринг се оказа единствената фирма в България, способна да извърши ремонтните дейности и да възстанови емблематичния гейзер на Сапарева баня. Налягането беше възстановено съвсем навреме и тази вода вече се ползва от поне 15-20 балнеобази, хотели, десетки къщи за гости, както и от геоцентралата за осигуряване отоплението на сградата на Общината, детската гадина, училищата, социални обекти. Това стана преди зимата, благодарение професионализма и експертната ни работа.

В заключение, какви бъдещи очаквания имате?

Бъдещето е пряко свързано с оползотворяване на геотермалната енергия на минералните води. Потенциала на геотермалната енергия на минералните води е огромна и все още не е развита в пълния є капацитет. Използвайки енергията на минералната вода е възможно да се изградят отоплителни и охлаждащи инсталации във всеки един сектор - от битови потребители, през обществени сгради като болници и училища, до индустриални инсталации, парници, оранжерии и др.

Цикълът е затворен, при което не се губи геотермалната енергия на водата и се използва напълно за отопление през зимния и охлаждане през летния сезон. България има огромен потенциал да използва богатствата на минералната вода, като само на нашата територия са регистрирани над 200 извора, не малка част, от които имат температура подходяща за изграждане на такива системи. Това е един природен ресурс, който има огромен потенциал и чрез който ще се намалят драстично вредните емисии от невъзобновяеми енергийни източници.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти