През 2021г. „КМВ-системи за пътна сигурност“ ООД продължава да реализира важни инфраструктурни обекти

През октомври 2021 г. завършиха монтажа на ограничителните системи на път II-23 „Русе-Кубрат-Исперих-Дулово“ от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе, ЛОТ 33. На обекта са монтирани над 4,5 км двувълнови ограничителни системи за осигуряване безопасно преминаване на пътуващите.

През 2021г. „КМВ-системи за пътна сигурност“ ООД продължава да реализира важни инфраструктурни обекти

През ноермври месец 2021 г. завършиха монтажа на ограничителните системи на път ІІІ-208 „Провадия - Дъскотна - Айтос“ от км 49+184 до км 82+650. Този участък е разделен на два обекта - ЛОТ 29 и ЛОТ 30. За повишаване на безопаността на двата обекта са монтирани над 18 км двувълнови системи и над 2 км тривълнови ограничителни системи на съоръжения.
До края на годината „КМВ-системи за пътна сигурност“ ще завърши и монтажа на ограничителните системи на два участъка от обект АМ „Струма“ ЛОТ 3.1 Тунел „Железница“. На съоръженията ще бъдат монтирани над 2,5 км ограничителни системи H2W4 3N за съоръжение и парапет за пешеходци, комбиниран с предпазна мрежа. Преди и след съоръженията са заложени за монтаж над 1,3 км тривълнови ограничителни системи за пътна част

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти