Препоръки за разрешаване на три проблема чрез ефикасно листно подхранване от Екофол

Нарушеното хранене и намалената вегетативна маса не трябва да се подценяват. Фирма Екофол споделя своите изпитани решения за справянето със зимно-пролетните стресове; дефицитите и пораженията от тях, както и хербицидния стрес върху културите.

Стресовете през ранната пролет са често срещано явление. Те увреждат репродуктивната сила на пшеницата и ечемика и водят до слабо развитие на братята, а в по-критичните случаи и до отпадане на продуктивни стъбла. Характерно за есенно-зимното развитие е, че растенията не изпадат в продължителен покой и на няколко пъти се наблюдават резки промени в температурите. В част от посевите има видима загуба на листна маса, а при други изтощаването е по-трудно забележимо, но го има. В повечето посеви има добро братене, но акумулирането на пластични вещества, които да осигурят началото на активното пролетно развитие, е нарушено.

Препоръки за разрешаване на три проблема чрез ефикасно листно подхранване от Екофол снимка: Екофол

Препоръката е стимулиране с АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС. Приложението на този биостимулатор води до запазване на презимувалите листа, допринася за изравняване на развитието на късните продуктивни братя с основното стъбло, както и за залагане на по-големи класове, с повече зърна. АЕ ИМПУЛС съдържа всички микроелементи и аминокиселини, които директно се включват в метаболизма на културите, подобряват кореновото хранене и повишават тяхната устойчивост на стрес. Въздействието върху развитието на растенията е гарантирано от оптималния баланс между активиращите метаболизма аминокиселини и фитохормони, и хелатираните микроелементи. Резултатът от неговото приложение е засилване на градивните процеси в младите растения.

Дефицитите застрашават сериозно добива. За доброто развитие и добив от пшеницата, тя изисква да са налични всички макро- и микроелементи. Специално за микроелементите, разпознаването на дефицити в началните фази на развитие на посевите е практически невъзможно. Първо, техните признаци често се припокриват, второ – липсата на един елемент води до проблеми в усвояването на останалите. Затова, решението е пръскане с комплексен листен тор – за да не се допусне дефицит на нито един микроелемент. АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС съдържа всички микроелементи и то в много добре усвоима форма.

По отношение на основните хранителни елементи – няма листно торене, което да замени липсващо почвено азотно хранене. Но е възможно с правилно избран листен тор и момент на внасянето му, по-ниската торова норма да бъде по-добре усвоена и използвана от растенията. В АМИНО ЕКСПЕРТ® ИМПУЛС има азот, сяра и магнезий – комбинация, в която тези съставки са в синергизъм и взаимно се подпомагат. Компенсиране на част от необходимия азот може да стане и с добавяне на азотен листен тор към стимулатора.

Препоръки за разрешаване на три проблема чрез ефикасно листно подхранване от Екофол снимка: Екофол

Хербицидната кампания предстои при есенниците. Хербицидите са важни за опазване чистотата на посевите и намаляване на конкуренцията от плевели. От друга страна, хербицидите, като растителна отрова, могат да стресират културните растения при определени условия – температура, влага, вятър. Едновременното третиране с хербицид и стимулатор на Екофол е икономически по-ефективно и намалява стреса върху културните растения.

В доклада за изпитване на смесимостта на АЕ ИМПУЛС с хербициди проф. д-р Тоньо Тонев казва: „Не сме наблюдавали негативна реакция („пресичане на разтвора“) от резервоарните смеси на АЕ ИМПУЛС с нито един хербициден препарат и при четирите култури – пшеница, слънчоглед, царевица и рапица. Прилагането на цялата гама от резервоарни смеси между тестваните хербициди с АЕ ИМПУЛС не намалява хербицидната им ефикасност.“ Допълнителна информация относно продуктите за ефикасно листно подхранване може да бъде намерена онлайн или чрез агроном-консултантите на Екофол в страната.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти