Предстои провеждането на най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България

БАСЕЛ организира първото издание на конференция за българската електротехническа и електронна индустрия, което ще се проведе на 11.04.2024 г. в София Хотел Балкан. Събитието е платформа за диалог в процеса на трансформация в индустрията и на развитието на индустриалното общество в България. Акценти в програмата са тенденциите и предизвикателствата пред българската електроиндустрия, както и теми свързани с дигиталната трансформация, зеления преход, електромобилността и добрите международни практики. Събитието предоставя възможности за установяване на бизнес контакти и изграждане на партньорства, експо зона за представяне на компании от бранша, обмяна на опит с представители на водещи български и чуждестранни компании. С презентации по иновативни теми ще се включат 12 лектори.

Предстои провеждането на най-голямото събитие в областта на електротехническата и електронната индустрия в България

На еднодневното събитие се очакват около 200 участници от всички аспекти на електроиндустрията. Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) е създадена през 1994 г. и представлява интересите на 86 компании от електротехническата, електронната и съпътстващи индустрии в България - един високотехнологичен сектор с богато и динамично портфолио и със сериозен принос към технологичния напредък и към експортния потенциал на българската икономика. Базирайки се на обмяна на опит и мнения между членовете, БАСЕЛ изработва позиции по актуални технически, икономически, правни и обществено-политически теми в областта на електроиндустрията.

БАСЕЛ подпомага конкурентоспособността на своите членове посредством широка гама от предлагани услуги. Асоциацията поддържа силна мрежа от партньорства в България и чужбина, които допринасят за осъществяването на нейните цели. Като национално представителна организация на електроиндустрията в България, БАСЕЛ е страна в диалога със социалните партньори относно преговори, касаещи бранша.

Информация за контакт: www.basel.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти