Предприемаме управление с нова бизнес стратегия

маг.инж.Любов Николова, управител на Трокуттестгруп България

маг.инж.Любов Николова, управител на Трокуттестгруп България

В началото на нашия разговор, бихте ли споделили за новостите и актуалните решения на Трокуттестгруп България, от които клиентите може да се възползват.

Последните две години бяха доста динамични и въпреки трудностите нито ние, нито нашите партньори сме спрели да работим, въпреки че заводите ту спираха, ту започваха работа, някои се пренасочиха към нова продукция, докато други работеха на драстично намален капацитет. В тези времена голяма част от нашите партньорски фирми инвестираха време и усилия в разработването на нови продукти. Например, производителят на оборудване за металография и измерване на твърдост QATM разработи макроскоп, който се използва при анализа и измерването на заварени съединения.

Това е изцяло нов продукт, какъвто до момента липсваше в продуктовата им гама. Galdabini (механични изпитвания) и Duerr NDT (решения за радиография) наблегнаха на софтуерните актуализации и пускането на нови и надградени софтуери и софтуерни модули. Ash Tehnologies (дигитални микроскопи) поставиха визуалната инспекция на едно ново ниво. Системите им за контрол с изкуствен интелект се радват на голям успех не само в сферата на електрониката, но и при машиностроенето. Като цяло нашето портфолио остана почти непроменено, с изключение на няколко дребни „козметични“ промени.

Кои са силните страни, които Ви отличават като стабилен и коректен партньор? На какво клиентите могат да разчитат във Ваше лице?

Определено това, което се отличава в характера ни е честността, както и упоритостта, примесени с малка доза инат. Разработихме няколко т.нар. „кризисни програми“ за навременно информиране. Липсата на суровини и компоненти рязко повиши себестойността на доста продукти. В резултат на това, една част от заводите у нас спряха инвестициите си за ново или подновяване на вече амортизирано и морално остаряло оборудване. Ние от наша страна се опитваме да не притискаме нашите клиенти, но постоянно ги държим в течение на ценовите промени, дори в случаите, когато инвестицията е отложена за следващата година. Вече е изключително трудно да се направи някаква прогноза за предстоящ скок в цената – в повечето случаи имаме 20-30 дни за реакция и това време ние използваме да информираме клиентите ни за предстоящите промени.

Този подход доведе до реализацията на няколко проекта, които бяха отложени за края на 2022 и, дори за 2023 година. Ние искрено вярваме, че по този начин сме помогнали на клиентите ни. Относно консумативите, има също много големи ценови скокове. Увеличихме наличностите на склад за по-редовно използваните материали или поне доколкото ни бе позволено, тъй като имаше ограничения за количествата. Увеличението за някои продукти варира от 6% до 18%, което е в пъти повече от стандартната инфлация. И това увеличение е 2-ро или 3-то за последните 6 месеца. Нашите прогнози са през следващите 2-3 години цените на оборудването да се завишат с поне 50-60 % в сравнение с тези от 2019. Надяваме се стратегията, която сме предприели да бъде разбрана и приета по правилния начин.

В заключение, какво планирате да реализирате до края на настоящата година, свързано с развитието на фирмата и екипа Ви?

Последните 1-2 месеца работим по разширяване на екипа, но не можем да кажем, че ще се случи на всяка цена и задължително точно сега. Просто търсим „нашия човек“ или „нашите хора“ – този, който вижда бъдещето в нашата индустрия и е готов да учи за нови технологии, за да може да бъде полезен за нашите клиенти. Не сме ограничени в определена позиция и нямаме заложени рамки, които да ни ограничават. Относно разширяване на портфолиото, предпочитаме да запазим мълчание, докато новините не станат факт.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти