Предотвратяване на енергийни загуби

Оптимизиране на съществуваща система за сгъстен въздух

Всяка година хиляди евро се харчат напразно поради наличие на остаряващи или лошо поддържани системи за сгъстен въздух, което води до прахосване на ценна енергия. Разрешаването на тези проблеми изисква сериозно обмисляне и работа. Ето и някои полезни съвета за оптимизиране на съществуващи системи за сгъстен въздух. 

Предотвратяване на енергийни загуби снимка: МАВА Индустриал

 • Основно изискване – изсушен въздух

При планиране на нов въздухопровод грешките, които биха довели до бъдещи проблеми могат да бъдат избегнати. Модернизирането на съществуваща система за сгъстен въздух никога не е лесно и би било безсмислено, ако подаваният в мрежата въздух съдържа влага. За това е необходимо преди да стартирате подобно начинание да се убедите, че разполагате с изсушен въздух.

Предотвратяване на енергийни загуби снимка: МАВА Индустриал

 • Какво да правим, ако в системата се забелязва наличие на прекомерен спад в налягането?
  Ако във въздухопровода се забелязва прекомерен спад в налягането, дори след инсталиране на подходяща система за обработка на въздуха, причината най-вероятно се крие в отлагания по тръбите. Мръсотии, пренасяни чрез сгъстения въздух, се отлагат по стените на тръбите, като по този начин намаляват ефективния им диаметър и стесняват пространството, през което преминава въздухът.
  - Подмяна или продухване
  Ако отлаганията са силно напластени, може би единствената алтернатива е подмяна на части от тръбата. Възможно е, обаче, и продухване на тръбите, в случаите, когато вътрешния диаметър е стеснен от отлагания в минимална степен. След това тръбите се подсушават, преди отново да влязат в употреба.  - Инсталиране на допълнителни линии
  Добър начин да повишите ефективния диаметър на стеснена линия е чрез свързване на втора паралелна тръба. Възможно е дори монтирането на допълнителна тръбна система, ако вътрешния диаметър на първоначалната е твърде тесен. Ако е правилно оразмерена, допълнителната въздушна линия или двойна тръбна система, не само че облекчава проблема със спада на налягането, но също така и увеличава надеждността на преносната мрежа като цяло. Друга възможност за подобряване на въздушния поток в пръстенообразна система е чрез добавяне на напречно свързани въздушни линии.

Предотвратяване на енергийни загуби снимка: МАВА Индустриал

 • Локализиране и отстраняване на течове Основна цел на всяка концепция за оптимизиране е да отстрани, доколкото е възможно, утечките на въздух от системата.  
  - Определяне на общите течове на въздух от въздухопровода  Преди локализиране на отделните течове в системата, трябва да се определи обхвата на общата загуба. Това се прави сравнително лесно с помощта на компресор – при свързани консуматори, но изключени, се измерва честотата на включване на компресора за даден период. Резултатите се използват за определяне на утечката чрез формула.
  - Измерването на течовете на въздух от консуматорите Първо измерването, посочено в т.3-а е направено за изчисляване на общите загуби. След това се затварят спирателните кранове по посока на въдуха към консуматорите и отново се прави измерване, за да се уточнят утечките в преносната мрежа. Разликата между общата и мрежовата утечка, представлява утечката на консуматорите на сгъстен въздух и техните връзки.

Предотвратяване на енергийни загуби снимка: МАВА Индустриал

 • Къде могат да бъдат намерени най-много утечки? Опитът показва, че 70% от утечките в системата се появяват в последните метри на мрежата, т.е. близо до изходната точка. Обикновено тези утечки могат да бъдат открити с помощта на сапунена пяна или специални спрейове. Главният въздухопровод се явява източник на значителни утечки, единствено ако първоначално са използвани кълчища за уплътнения по мрежата доставяща влажен въздух и след като е започнало подаването на изсушен сгъстен въздух и това е предизвикало свиване на уплътненията от кълчища. Утечките в главния тръбопровод се локализират най-успешно чрез ултразвукови инструменти. След локализиране и отстраняване и на последния теч, и когато ефективният диаметър на тръбопровода е достатъчен за необходимата норма на въздушния поток, то тогава старата система се превръща в една нова продуктивна система за разпределяне на сгъстен въздух.

За повече информация посетете страницата на МАВА Индустриал.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти