Предлагаме решения за устойчиво строителство

арх. инж. Климентин Чернев, съуправител на Алукьонигщал

арх. инж. Климентин Чернев, съуправител на Алукьонигщал

Бихте ли разказали за накратко за развитието на Алукьонигщал България през последните години? 

По време на пандемията, както и досега, компанията ни продължава да се развива много положително въпреки драстично намаления традиционно голям и важен за бизнеса ни дял на строителство на административни сгради. Оказва се, че в сектора на жилищното строителство, особено с цел дългосрочни качествени инвестиции – нашите продукти (системите за остъкляване Schüco и Jansen) са особено атрактивни. Успехът ни е свързан не само с усилията ни да представяме на пазара продукти с най-високо качество, но също така и с „помъдряването“ на база натрупан опит на все повече участници в строително-инвестиционния процес в България – инвеститори, предприемачи, проектови мениджъри, строители, архитекти. Също така смятам, че българските клиенти заслужават да имат в жилищата си дограми с безкомпромисно качество от изпитан доставчик и надежден производител на дограма, предвид все по-големите средства за покупка на имот, достигащи средно европейски ценови нива.

В продължение на това, ще бъде интересно да научим повече за последните новости в продуктовата гама на компанията. 

Политиката на фирма Алукьонигщал е да има в портфолиото си брандове – само доказани пазарни лидери в бранша. В последните години най-голямо развитие търпят конструкциите за прозорци и плъзгащи врати – съобразявайки се със съвременните архитектурни тенденции за „невидими” контури, широкоформатно остъкляване и максимално обединяване на вътрешни и външни пространства. Такива продукти от нашето портфолио са системите на SCHÜCO от така наречената „Panorama design”- линия (PD): система алуминиеви прозорци AWS 75 PD.SI, системите за плъзгащи врати ASS 77 PD.HI, ASE 67 PD, уникалните по своята конструкция филиграннни колонно-гредови фасадни системи FWS 35 PD и FWS 60 CV, стоманената ултра-тънка прозоречна система на JANSEN – ARTE с няколкото й разновидности и оптика, решена като обикновена стомана, Inox или Corten.

В областта на технологичното фасадно строителство на високи сгради актуални продукти са най-новите елементни фасади на SCHÜCO – AF UDC 80 и AF UDC 80 CV . На пазара също така е и уникалната по рода си параметрична фасада SCHÜCO Grid2Shell, чрез която е възможно да се осъществят най-предизвикателните архитектурни идеи за сградни обвивки. Тук ще спомена и за все още единствената по рода си в бранша текстилна фасадна система SCHÜCO FACID – съчетаваща иновативен фасаден дизайн и слънцезащита и предоставяща на архитектите изцяло нов подход в оформлението на фасади.

В областта на системите за пластмасови прозорци и врати предлагаме новата изключително атрактивна хибридна система SCHÜCO SYMBIOTIC – припокриваща изцяло дизайна на алуминиевите системи SCHÜCO AWS както отвън , така и отвътре и притежаваща възможно най-ниски стойности на топлопроводимост Uf от 1.0 W/m2K на несравнимо по-добра цена от алуминиевите системи, постигащи подобни коефициенти.

AluKönigStahl е сред основните участници в предстоящото изложение BAU 2023 в Мюнхен. С какви технологични новости ще могат да се запознаят посетителите на щанда на компанията? 

Тази година изложението BAU 2023 е посветено на петте водещи теми: „Предизвикателствата, произтичащи от климатичните промени“, „Бъдещето на жилищното строителство“, „Ресурсите и рециклирането“, „Дигиталната трансформация“, „Модулно сглобяемо строителство“. Особено засилващите се климатични промени оказват значително влияние върху строителната индустрия и налагат нови подходи и концепции.

ALUKÖNIGSTAHL съвместно с Schüco и Jansen разглеждат устойчивостта като цялостно предизвикателство, като задължение и движеща сила едновременно, и се фокусират върху нуждите на своите клиенти. На тази основа се разработват продукти, които активно допринасят за устойчивото строителство. 

Например апликационната фасадна конструкция с дървена подконструкция Schüco AOC.TI (Add-On-Construction, Timber) обслужва желанието за по-широко използване на възобновяемия ресурс дървесина и в същото време съчетава иновативна технология и максимална свобода на проектиране за съвременната архитектура. Конструкцията със сребърен сертификат според програмата Cradle to Cradle Certified® Products, позволява едновременно висока носимоспособност при малка видима ширина на профилите.

Стоманата от своя страна е естествен и възобновяем строителен материал. Нейната висока носеща способност при малки размери спестява материал, намалява строителния обем и експлоатационните разходи. Стоманените системи от Jansen са трайни и запазват стойността си. Веднъж произведена, стоманата може да се рециклира в края на полезния си жизнен цикъл. По този начин строителството със стоманени системи има значителен принос за опазването на околната среда и климата.

В областта за сигурността е представена цялостната продуктова гама за защита от проникване и разбиване, от огън и дим, както и от куршуми и експлозии. Конструкциите с висока степен на сигурност на SÄLZER предлагат максимална защита срещу взлом, проникване на куршум и експлозия - дори в комбинация и с видима ширина на профила само 60 mm. Интегрираните в профила тествани и сертифицирани компоненти за висока сигурност, напълно невидими отвън, и съответното остъкляване предлагат устойчивост на взлом до RC 5, устойчивост на куршум до FB7-NS и максимална защита срещу експлозия. 

По темата за дигитализацията в строителния сектор Schüco отново е новатор. С интелигентните, мрежови и дигитални продукти сградната обвивка се превръща в интелигентен интерфейс между вътрешността и външността: например чрез системите за вентилация и управление на сградата, чрез отлични системи за контрол на достъпа и комуникация с вратите.

Няма как да не споменем и системите за плъзгане с повдигане, както и фасадите със свободна форма за висока степен на свобода на дизайна. Безрамковата панорамна плъзгаща се система Schüco AS PD 75.HI с безбариерен праг е най-новото попълнение в продуктовата гама. С натискане на бутон подвижното крило се повдига от пода, автоматично се премества встрани и се разкрива нулевия праг за лесен и удобен преход. Профилите за каса са интегрирани в стената, тавана и пода - при ръчните системи профилната дръжка е вградена в стената. Друг акцент е новата платформа тип хармоника Schüco AS FD с конструктивна дълбочина 75 мм или 90 мм - с видима широчина на профилите 90 мм и клас на водоплътност до Е750.

В заключение, как виждате развитието в тенденциите при фасадните системи и какви съвети бихте отправили към инвеститорите у нас? 

Развитието на фасадните системи ще бъде все по-силно подчинено на новите предизвикателства пред цивилизацията ни – климатични промени, водещи до все по-екстремни ветрови и температурни натоварвания , недостиг на ресурси, водещ до широко използване на вторично преработени материали, увеличение на енергийните производствени разходи, водещо непредполагаеми досега иновации. В този смисъл нашият професионален съвет към инвеститорите, особено в България, е да предвиждат достатъчно много време в предварителни проучвания. Това би довело до по-коректно бюджетиране, което в последствие ще доведе до по-професионална конкурентна среда - от процеса на офериране, през взимане на добре обосновани решения, до сключването на договори за изпълнение с възможно най-правилни и надеждни партньори.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти