Предлагаме индивидуални решения за управление на отпадъци от метали

Мария Спасова, търговски мениджър в Аифорос България

Мария Спасова, търговски мениджър в Аифорос България

Уважаема г-жо Спасова, Аифорос България рециклира и търгува с отпадъци от цветни и черни метали. Бихте ли разказали повече за това направление от дейността на компанията?

В предишен брой на списание Инфрабилд представихме строителните и индустриалните Еко агрегати, които произвежда Айфорос България. Те са резултат от електродъговия шлак на Стомана Индъстри, като вторичен продукт на стоманодобивната индустрия. Стратегията на Аифорос e ориентирана към използването на този електродъгов шлак и като суровина за други индустрии. Еко агрегатите са c голям потенциал в инфраструктурното строителството, където може да замести естествени продукти, добивани от природата. Това e заложено и в стратегията на Европейския съюз за кръгова икономика - да се ползват все по-малко естествени материали за сметка на повече вторични продукти.

В този брой на списанието искаме да представим и друга дейност на фирмата, свързана с изкупуване, преработката и търговията на цветни и черни метали. През годините със своето постоянство и лоялност Аифорос България се утвърди като една от водещите български фирми в областта на преработка и търговия с отпадъци от цветни метали. По тази линия Аифорос България е надежден партньор на различни индустриални и търговски компании.

В тази връзка, какъв тип отпадъци могат да бъдат рециклирани и какъв е механизмът за осигуряване на една качествена услуга?

Фокусът ни е върху отпадъците от цветни и черни метали. За тях фирмата предоставя услуги по управление на отпадъците на много публични и частни индустриални компании в България. Ние можем да предоставим индивидуални решения за управление на производствени метални отпадъци. Това включва събиране, извозване и оползотворяване с оглед на специфичните нужди на всеки бизнес. Наша цел е да работим съобразно допустимите европейски норми и да съдействаме за максимизиране на приходите от реализацията на металните отпадъци на нашите партньори. Нашите добри и дългогодишни отношения с много металургични заводи ни дават конкурентно предимство. Стремежът ни е към надежден сервиз с прозрачни и предвидими условия. Аифорос осъзнава важната си роля да подготвя металните отпадъци като суровина за крайните консуматори.

Бихте ли посочили компании, които използват вашите услуги? Какви други компании също биха могли да се възползват от нея?

Като част от група Виохалко ние сме естествен партньор на Стомана Индъстри, Етем България и София Мед. Наши партньори са основно предприятия от металообработващата индустрия, предприятия произвеждащи метални изделия и елементи, предприятия от чиято дейност отпадат металосъдържащи фракции. Можем да бъдем полезни на предприятия от хранително вкусова, опаковъчна индустрия, сектор производство на кабели и дограма и други. Предлагаме и сервиз по изкупуване на бракувани машини и оборудване, които са амортизационен лом на предприятията. Нова посока, в която гледаме е проекти по разрушаване на стари индустриални предприятия. Тези проекти започват от разрушаването на металните конструкции, рециклиране на металният отпадък след оценка, производство на вторични суровини до депонирането на опасните отпадъци.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти