Предлагаме индивидуални кофражни решения

инж. Мартина Гърневска член на борда на директорите на Кофражна Техника

инж. Мартина Гърневска член на борда на директорите на Кофражна Техника

Кои са актуалните предложения на Кофражна Техника за обекти в инфраструктурния сектор? 

Кофражна Техника предлага много функционално решение за изпълнение на бетоновите работи на пречиствателни станции, резервоари, силози, енергийни и др. обекти - кръгъл стоманен кофраж. Предназначен е за изпълнение на различни по височина, дебелина и диаметър криволинейни вертикални стоманобетонови елементи, като позволява кофриране на всякакви диаметри с много голяма точност и отлична бетонова повърхност. Благодарение на тази система, предоставяме на нашите клиенти надеждно, технологично и ефективно решение на кофражните работи. Предлаганата от нас възможност за наемане на кофражното оборудване я прави също и много бюджетно решение - още една причина, поради която е силно предпочитана от строителите.

При проектирането ѝ една от целите ни бе да избегнем ненужно тежки съставни елементи, като в същото време кофражът да бъде оразмерен за бетонов натиск от 80kN/m2. Модулните кофражни платна и бързите връзки позволяват безпроблемно комбиниране по височина и ширина и кофриране на различни конфигурации стени, включително до Н=6m. В номенклатурата ни за изделия под наем присъстват и допълнителни работни площадки и мобилни платформи, обезопасителни и укрепващи елементи. Със системи на Кофражна Техника се изграждат и някои стратегически инфраструктурни проекти. Пример за такъв е ремонтът на пътя Мездра-Ботевград, където Кръглият кофраж е използван за изпълнение на криволинейни стени. Бетоновите елементи са с височина 3м с промелнив радиус от 17,20м до 266м. По проект съоръжението има инфлексна точка и се сменя посоката на дъгата.

Посочете интересни проекти, където решенията на компанията са били от ключово значение за успешната реализация? 

Едно от предизвикателствата, по които нашият екип работи, беше изпълнението на подпорна конструкция за изграждането на защитно съоръжение от каменопад на срутище в района на Рилски манастир. Изискването беше да има проход в подпорната конструкция със светла ширина 3.5м, за да не се спира движението по главния път. Наличието на плоча с дебелина от порядъка на 92см продиктува използването на модулно ТПС (тежко подпорно скеле) и метална конструкция от ГВ профили за горно строене при премостване на товарите от пресния бетон.

Тежкото подпорно скеле представлява модулни кули с размери в план 1125х1125мм и носимоспособност 280kN и се характеризира с бърз, опростен и безопасен монтаж и демонтаж. Скелето се използва за големи натоварвания от плочи с дебелина над 1м. При всички конкретни задания се изготвят подробни технологични проекти и спецификации за приложение на кофражите. Нашият инженерен отдел осигурява подробни чертежи на всяка фаза и остава на разположение за консултация, обучение и шеф-монтаж до завършване на проекта.

Строителството на сложни съоръжения изисква специални кофражи. Какъв е опитът на Кофражна Техника? 

За нашия екип голяма удовлетвореност носят предизвикателни проекти и проектирането на индивидуални технологични решения за нашите клиенти. Всеки един успешен проект е резултат от екипната работа на Кофражна Техника и доверието и подкрепата на нашите клиенти и партньори. В изминалите вече няколко десетилетия сме натрупали значителен опит при проектирането и изпълнението на сложни кофражни форми, като по този начин станахме надежден и доверен партньор.

През 2021 работихме по няколко проекта за укрепване на бреговете срещу ерозия, при които се използват бетонни тетраподи с различни размери и тегло 13т, 10т, 8т, 4т и т. н. За целта бяха необходими кофражни форми с много точна геометрия, с които да се работи бързо и интуитивно и които позволяват няколко стотин цикъла на изливане на формите при ежедневна натовареност. Конструктивният отдел на Кофражна Техника се справи с тази интересна задача и благодарение на високо технологичните ни производствени възможности завършихме тези проекти с успех.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти