Предизвикателствата пред PERI при изграждането на тунел Железница

„Железница“ е тунелно съоръжение на km 366+720 от автомагистрала „Струма“, Лот 3.1. След пускането си в експлоатация, той ще бъде най-дългият пътен тунел в България, с дължина приблизително 2 km. Съоръжението се състои от две еднопосочни тръби с габарит АМ29 (широчина на всяка тръба 10,90 m и височина 7,35 m). Широчината на пътното платно е 8,50 m в посока. Тунелът е ситуиран в планинския масив южно от Благоевград и северно от село Железница, като във вътрешната част на съоръжението покритието на терена достига 120 m (дълбочина под терена). Проектът на тунела предвижда да се осигурят напречни връзки между двете тръби - общо 4 пешеходни галерии и 2 свързващи галерии за превозни средства през 300 m, както и аварийни ниши на всеки 150 m.

Предизвикателствата пред PERI при изграждането на тунел Железница снимка: Застъпване на стенния кофраж и кофража за напречната галерия

Изпълнението на аварийните уширения и прилежащите към тях автомобилни напречни връзки бе един от най предизвикателните моменти по време на изграждането на тунела, както от гледна точка на PERI при проектиране на кофражно решение, така и по отношение на строително-монтажните работи. Поради спецификата на проекта и това, че кофражната количка за основата част от тунелните тръби не позволява промяна в геометрията на сечението, екипът на PERI България имаше за задача да изготви индивидуално решение за участъците на аварийните уширения.

Крайното решение беше разделено на два основни етапа - изпълнение на стените на сечението чрез едностранен кофраж и последващо изпълнение на свода посред ством кофражна количка, изпълнена от инженерната система VARIOKIT. Кофражът за стените беше проектиран по такъв начин, че във височината му да може да се впише сечението на напречната галерия. Решението се състои от индивидуално изготвени кофражни платна VARIO, със тавени от стоманени профили, върху които са монтирани ребра от масивен шперплат, позволяващи точно да се опише криволинейната геометрия на стените.

Ребрата са разчертани чрез CAD софтуер и са изрязани на CNC машина за макси мална прецизност. На всяко ребро има обособени „гнезда“, в които са разположени решетъчни трегери GT 24, след което платното е обшито с брезов шперплат. Сглобката от три платна се монтира чрез вертикална ферма, състояща се от метални профили и тежки верти кализатори SLS на опорни стойки SB за изпълнение на едностранен кофраж. Всяка кофражна единица е с дължина 2,5 m, а дължината на един такт е приблизително 11 m, като за правилното разположение предварително са заложени закладни части (анкери) във фундаментите, които да поемат натоварването от бетонния натиск.

Общата дължина на аварийното уширение е 41 метра за всяка тръба на тунела.
Проектът на съоръжението предвижда в средата му да се изгради напречна гале рия, която да позволява преминаване на превозни средства в случай на авария. За целта бе необходимо PERI да изпълни кофражно решение за „яката“ на сечението на въпросната галерия. Общата дължина на напречната връзка е приблизително 16 m, като от всяка страна има ивица с дължина около 1,5 m, която се изпълнява монолитно. Останалата част от гале рията е с пръскан бетон. Проектът на кофража за „яките“ трябва да позволи едновременното им изливане заедно със съответния такт от стената на уширението на главната тръба.  

3D Визуализация снимка: Визуализация на кофража за яката на напречната галерия

Екипът на PERI България изготви решение от кофражни платна VARIO с криволинейна геометрия в две направления - дъговидни за напречното сечение на галерията и с криволинеен ръб по контура на връзката с уширението. Платната се монтират едно към друго на ставна връзка чрез системни съединения и болтове, а подпи рането се реализира чрез телескопични подпори MULTIPROP и вертикализатори. За поемане на натоварването от бетон ния натиск предварително са заложени закладни части в основите на сечението.

Информация за контакт: www.peri.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти