Правилното проектиране и инженеринг са ключови за ефективността на соларните централи

д-р инж. Веселин Тодоров, основател на ВВТ Инженеринг и председател на Управителния съвет на Сдружение „Соларна Академия България“

д-р инж. Веселин Тодоров основател на ВВТ Инженеринг и председател на Управителния съвет на Сдружение „Соларна Академия България“

Д-р инж. Веселин Тодоров е експерт с дългогодишен опит във ВЕИ сектора, преподавател и силно социално ангажиран по въпросите, свързани със зелена енергия и подобряването на средата за инвестиции в България. Пред ЕЛ МЕДИА той коментира няколко ключови аспекта, свързани с ефективността на соларните централи.

Д-р инж. Тодоров, изграждането на фотоволтаични централи продължава да бъде една от темите в развитие в България. Кой етап от изграждането на централите е най-подценяван, но е и много ключов при такъв тип проекти?

Фазата на инженеринг и проектиране на фотоволтаична централа е ключов етап, който изисква експертни познания и прецизно внимание към детайла. Тази фаза се фокусира върху оптимизирането на производството на енергия, осигуряването на надеждност на системата и подобряването на цялостната производителност на инсталацията. Чрез щателен анализ на обекта, прецизно оразмеряване и конфигурация на системата, внимателен подбор на модули, усъвършенстван дизайн на електрическата система и интегриране на съвременни технологии, инженерите подобряват ефективността и надеждността на фотоволтаичните инсталации. Правилната оценка на етап проектиране и инженеринг гарантира максимален добив на енергия и максимална ефективност и производителност на системата в дългосрочен план.

На какво трябва да обърне внимание бъдещият инвеститор? На какви критерии е необходимо да отговори изпълнителят, така че да са гарантирани бъдещи ползи от проекта?

Едно от най-важните неща е инвеститорът да се насочи към правилния партньор, който да го преведе през целия път – както административен така и през инсталационния. В нашето законодателство все още има много пропуски, което за съжаление води до нелоялни търговски практики и много фирми на пазара, които не притежават необходимата експертиза за такъв тип проекти, като това води до пониска ефективност на централата, както и до възможни проблеми, свързани с безопасността на съоръженията.

Може би една от добрите практики е преди финалния избор на изпълнител, инвеститорът да се запознае с реализираните проекти на компанията. Покрай развитието в сектора се появиха много фирми, които са нелоялни и целта им е да се доберат до финансовите средства. Затова аз горещо препоръчвам при подбор, инвеститорът да търси доказан партньор, член на браншовите организации в сектора.

Какво бихте посъветвали фирмите, които вече имат изградени фотоволтаични централи и искат да си гарантират максимален добив на енергия и висока производителност?

Поддръжката и профилактиката на соларните централи през всички сезони са от решаващо значение за осигуряване на оптимална производителност и възвръщаемост на инвестицията. Редовното почистване, проверката за повреди, поддръжката на инвертора и проверката на електрическата система са основни задачи, които трябва да се извършват редовно. Като следват тези практики за поддръжка, собствениците и операторите на соларни централи могат да гарантират, че техните системи работят с пълния си потенциал, осигурявайки максимален добив на енергия и възвръщаемост на инвестициите.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти