Правилното използване на данните е ключово за бизнеса

Параскев Бенчев, управител на Тим ВИЖЪН България

Параскев Бенчев управител на Тим ВИЖЪН България

Г-н Бенчев, разкажете ни накратко за Тим ВИЖЪН България и сферата ви на експертиза.

Ние сме консултантска компания, която вече 25 години специализира във внедряването на системи за управление и анализ и помага на компаниите да се трансформират дигитално. Нашата сила е в проектирането и реализирането на цялостни решения за управление, с помощта на които предприятията успяват да оптимизират начина, по който работят, както и да бъдат много по-гъвкави, ефективни и успешни на пазара.

Казват, че всяка дигитална трансформация е на практика промяна на начина, по който компаниите използват информацията. Какво е вашето мнение като експерт?

Информацията стои в основата на всеки бизнес и правилното й използване е критично за доброто представяне в динамичната пазарна среда. Всяка организация генерира данни от стотици различни източници. Ако се използват съвкупно тези данни могат да променят изцяло модела на работа в компанията, да се превърнат в успешни решения и печеливши действия.

Да вземем за пример едно производствено предприятие. Използвани и разбирани правилно, данните, с които то разполага, могат да доведат до положителни промени във всеки аспект от дейността му - от оптимизиране на материално-техническото снабдяване, през откриване и отстраняване на неефективни процеси и тесни места, понижаване на разходите и подобряване контрола на качеството, до подобряване на стратегическото планиране.

По ваши наблюдения, бизнесът в България осъзнал ли е важността на данните и съумява ли да ги използва ефективно?

За съжаление, много компании все още се затрудняват да използват правилно данните, с които разполагат. Информацията е разпръсната в изолирани файлове, бази данни и приложения, което я прави трудно достъпна и намалява полезността й. В практиката си сме се сблъсквали със ситуации, при които мениджмънта чака с дни, за да получи справки и отчети, необходими за вземане на решения. Това прави бизнеса уязвим и неконкурентоспособен. Да не говорим и за часовете ръчен труд, които обикновено се влагат в рутинни задачи във връзка с данните.

Като пример, служител на наш клиент в сферата на продажбите отделяше по 4 часа всеки ден за преработка на файлове и подготовка на данните за анализ. След като автоматизирахме процеса чрез платформата Tableau, съкратихме това време до не повече от 15 мин на ден. Можете да си представите как това повлия на ефективността на работа на цялата организация и то само срещу инвестиция от 75 евро/месец в лиценз за BI решението.

Какъв е пътят за преодоляване на проблемите при работата с данни?

Трите основни стъпки към пълноценното използване на данните са правилното им управление, адекватния анализ и проактивното превръщане на изводите в решения и действия. Съветваме нашите клиенти да инвестират в качеството на данните и преди всичко да изберат правилното аналитично решение, което не само да се свърже с различните източници на информация, но да е интуитивно за използване и да представя данните в лесен за възприемане и анализ вид.

BI платформата Tableau предоставят точно такъв баланс между богата функционалност и лекота на използване. Стъпвайки на нейните възможности и нашия дългогодишен опит в разработването на анализи и отчети спрямо специфичните нужди на всеки отделен бизнес, през годините сме помогнали на десетки компании да променят изцяло начина, по който използват информацията и да я превърнат в свое основно предимство.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти