Правилната застраховка е изключително важна за всеки проект

Калин Желев, управител на УниКредит Застрахователен брокер

Калин Желев, управител на УниКредит Застрахователен брокер

Бихте ли представили УниКредит Застрахователен брокер?

УниКредит Застрахователен брокер е един от водещите застрахователни брокери на българския пазар, като управлява застрахователни премии в размер на над 50 млн. лева годишно. Ние сме част от структурата на UniCredit Insurance Management Vienna, което ни дава достъп до много иновативни застрахователни решения. В България имаме изградени стабилни партньорски взаимоотношения с всички застрахователни компании. Специализирани сме в обслужването на клиенти на дружествата от групата на УниКредит, както и в разработването на цялостни застрахователни програми.

Нашите клиенти са представители на повечето сектори на икономиката - като някои от основните са металообработване, машиностроене, химическа промишленост, транспорт, селско стопанство, търговия, производство на етанол и не на последно място ВЕИ. Конкретно в тази област управляваме застраховките на близо 300 мегавата от всички видове възобновяема енергия. Застраховките са сключени както със застрахователи на българския пазар, така и с водещи международни компании, тясно специализирани в осигуряването на покритие за соларни паркове, ветрогенератори и ВЕЦ-ове. Нашата цел е да осигурим ясни за клиентите застрахователни условия, отговарящи на техния рисков профил, като естествено търсим и подходящата цена.

Kакви решения предлагате за ВЕИ енергетика?

Независимо от големината на всеки проект, рисковете, които стоят пред него започват още от доставката на соларните панели, инверторите или турбините и продължават по време на строителството, тестването и последващата експлоатация. Те включват както материалните щети, така и загубата на приходи или печалба, в резултат на спирането на работата. Затова ние предлагаме застрахователни решения, които да осигуряват обезщетение на всеки етап от живота на един соларен или ветрогенераторен парк. Още на етапа на строителството на дадена ВЕИ инсталация, може да настъпят сериозни материални щети от пожар или природни бедствия. В този случай възстановяването на вредите може да доведе и до забавяне пускането в експлоатация, а оттам и до загуба на печалба. Всъщност една от особеностите при този вид рискове е, че щетите от загуба на печалба могат да са 2-3 пъти повече от материалните. Именно затова нашите решения предлагат и такива покрития. По този начин осигуряваме сигурност както за инвеститорите, така и за институциите, финансиращи проектите.

Как бихте обобщили необходимостта от адекватен трансфер на риска в соларната индустрия?

В последните години, за първи път от десетилетия, инвестициите в слънчева енергия и вятър започнаха да изпреварват дори и инвестициите в петрол и газ. Климатичните промени от своя страна значително увеличават честотата и тежестта на загубите. Свидетели сме на това как горските пожари в Калифорния се отразяват пряко на производството на електричество от соларните паркове, a през 2021г. почти 4000 мегавата вятърна енергия бяха загубени от жестоките зимни бури в Тексас.
Горните два фактора показват колко е важно собствениците на ВЕИ инсталации да разполагат с адекватен трансфер на риска. Правилната застраховка в този сектор е изключително важна предпоставка за осигуряване на оптимално финансиране на всеки проект, като допринася и за безпроблемното му изпълнение и експлоатация. Именно затова, експертите на УниКредит Застрахователен брокер, познавайки добре рисковете и възможностите, помагат на нашите клиенти да идентифицират най-добрата застрахователна алтернатива, насочена към смекчаване на материалните и финансови рискове през целия жизнен цикъл на една ВЕИ инсталация.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти