Подпомагаме българските компании да се развиват и да постигат ефективни резултати

Севдeлина Ангелова, управител на Делина Консулт

Севдeлина Ангелова управител на Делина Консулт фотограф: Марияна Гугалова/Atelier Guge Photography

Г-жо Ангелова, представете накратко дейността на Делина Консулт.

ДЕЛИНА КОНСУЛТ е компания с над 12 годишен опит в предоставянето на консултантски услуги в сферата на европейското финансиране. Предлагаме пълен набор от услуги, необходими за реализацията на един успешен проект, финансиран от Европейските фондове - от обстоен анализ на възможностите за кандидатстване, през цялостно разработване на проектното предложение, до финално отчитане и пълното получаване на безвъзмездната помощ. Подпомагаме българските компании да се развиват и да постигат ефективни резултати, прилагайки индивидуален подход към всяка една от тях. През годините сме реализирали над сто успешни проекти в различни сфери: технологично обновление на предприятия от преработващата промишленост, енергийна ефективност и ВЕИ, иновации в софтуерни разработки и индустриални продукти, др.

Кои са активните в момента програми, насочени към индустриалния сектор в България? Какви са техните приоритети и какво ново предстои за бизнеса?

Към настоящия момент вече започна по-активното развитие на новия програмен период 2021-2027 г., като финансирането е подсигурено от Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Европейските фондове при споделено управление 2021-2027 г. Приоритетите са в направленията ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ПО-ЕКОЛОГИЧЕН И ЗЕЛЕН БИЗНЕС. Една от актуалните и интересни възможности за финансиране на индустриалните предприятия е процедурата „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ към ПРОГРАМАТА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021 -2027 г.

По нея отпускат 100% субсидии за МСП и 80% финансиране за големи предприятия в максимален размер до 391 166 лв. Фирмите могат да кандидатстват за: прилагане на „зелени“ модели на организация на труд; закупуване на лични предпазни средства за работниците; колективни предпазни средства, вкл. подмяна на дограма, климатични системи/климатици, аспирационна система, вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух, защитни прегради, ограждения, др.; ремонт и оборудване на места за отдих, спорт, хранене в предприятията и др.

Проектите се подават през системата ИСУН, като срокът за кандидатстване е три месеца от датата на обявяване. Други актуални програми за бизнеса са процедурите за РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ, които са част от ПРОГРАМАТА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 2021-2027 г. Осигурен е общо бюджет в размер на 420 млн. лв. за предприятията, които ще бъдат финансирани за разработване и внедряване на иновативни технологии в областите: Информатика и ИКТ, Мехатроника и микроелектроника, Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика. Ще могат да се възползват МСП от всички икономически сектори и дружества с до 1500 служители.

Максималният размер на безвъзмездната помощ е до 500 хил. лева и до 60% съфинансиране за разработване на иновации и до 850 хил. лева и до 45% съфинансиране за внедряване на иновации. До края на 2023 г. ще бъдат отворени и други процедури за финансиране, от които може да се възползва индустриалният сектор. Едната е „Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“, която ще финансира до 150 хил. лв за закупуване на нови машини, оборудване, софтуери, свързани с подобряване на производствените процеси. А другата процедура е „Ваучерната схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса“ с общ бюджет от 50 млн. лв.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти