Подобрено усвояване на минерални торове с физиоактиватор Тонивит

Тонивит е високоефективен течен биостимулатор на база филтрат от кафяви водорасли, съчетан с водоразтворими и бързо усвоими фосфор и калий. Тонивит е специално формулиран за приложение в ранните фази на развитие на пшеницата и царевицата. Тонивит активира физиологията на хранене на растенията и подобрява укрепването и развитието на кореновата система (повишава нейната дължина и маса). Активира синтеза на 3 от най- важните ензими в растенията, които отговарят за усвояването на хранителни вещества от почвата. Повишаването на съдържанието на ензимите Нитрат редуктаза, Желязо редуктаза и Фосфатаза водят до неколкократно повишение на усвояването на най- важните елементи от почвата.

Подобрено усвояване на минерални торове с физиоактиватор Тонивит снимка: UPL

Чрез активирането на физиологията на хранене, употребата на Тонивит води до по-ефикасно усвояване на вложените минерални торове и намалява загубите от тяхното отмиване. Предимствата от приложението на Тонивит се характеризират с: по-мощна коренова система; по-добра обезпеченост с хранителни вещества и вода; повишено съдържание на сухо вещество в растенията; подобрен хранителния статус във важни за растенията фази; по-успешно презимуване и силен пролетен старт. Тонивит oптимизира добива и качеството на културите. Растителната физиология е ключов фактор за добива. Минералното хранене през корените и въглерода от въздуха, приеман през листата, са ключови за продуктивността на растенията. Двата хранителни пътя осигуряват на растението минерали и въглерод, които участват във фотосинтетичните процеси, които от своя страна задоволяват нуждите от хранителни вещества на растението и спомагат за достигане на максималния добивен потенциал. 

Добивът и качеството на получената продукция неизменно зависят от минералното хранене и физиологичнния статус на растението, както и от хормоните и ензимите, подпомагащи усвояването на хранителните вещества. Ползите, които Тонивит носи на културата се свеждат до: стимулиране образуването на по-мощна коренова система; повишаване хранителния статус във важни за растенията фази; подпомагане възстановяването на кореновата система след неблагоприятни условия; стимулиране братенето при пшеница. Употребата на физиоактиватора не стимулира директно растежа на надземните части и не променя височината на апикалната точка на растеж.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти