Подкрепяме популяризирането на Индустрия 4.0 у нас

Николай Найденов, търговски директор направление „Индустрия“ в Шнайдер Електрик България

Николай Найденов, търговски директор направление „Индустрия“ в Шнайдер Електрик България

Уважаеми г-н Найденов, през 2019г., заводът на фирмата в Пловдив беше сертифициран с най-високия вътрешен стандарт - Smart Factory. Промени ли се нещо за вас в тези две години, има ли още развитие оттогава досега?

Да бъдеш умна фабрика е постоянен и жив процес, а не нещо, което някога може да бъде завършено. Когато заводът ни получи сертификата, имахме малко над 65% автоматизирани процеси, сега сме вече на над 70%. Предстои ни и разширение, с което ще добавим 3 нови производствени линии, ще увеличим още дела на автоматизацията, но и ще назначим доста хора. Въз основа на това в последната година работим усилено за трансфер на знания – както между членовете на различни екипи при нас, така и към пазара.

Провеждаме LEAN обучения в рамките на Индустриалната академия на завода. Ангажираме все повече наши клиенти и партньори, но и всякакви външни публики с посещения на живо при нас, при което им даваме поглед към основите на нашата производствена практика – SPS (Schneider Production System). Проведохме и конкурса „Стартирай 4.0“, насочен изцяло към производствени предприятия у нас. Може да се каже, че се стремим да използваме всичките си ресурси, за да подпомогнем навлизането на Индустрия 4.0 тук.

В продължение, какво е различното на една „умна фабрика“ по отношение на класическите производствени процеси, работата на персонала и в крайна сметка постиганите резултати?

Данните са от ключово значение в умната фабрика. Основното е, че в нея не предполагаме и не работим „по усет“. Известно е точно, какви са консумацията и производителността на машините, точно колко време отнема дадена операция – както за хората, така и за съоръженията, знаем, какво е качеството на постъпващите компоненти и на крайния продукт. Всичко това става по-бързо и с по-добра управляемост, за което разчитаме на дигитални инструменти, предимно от собственото ни портфолио. Вярвам, че това, което днес наричаме умно производство, след време ще бъде класическият процес. За да стигнем до там, трябва повече предприятия да минат през симплификация – изясняване и опростяване на всяка дейност, за да може да бъде напълно управляема и след това – дигитализация, чрез която да знаем какво се случва във всеки отделен етап от входа на предприятието до експедицията.

По какъв начин стандартът за високотехнологична „умна фабрика“ може да се приложи и към други индустриални предприятия в България?

Всеки тип производство би имал своите специфики, но няма бранш, в който съвременните производствени закони да не са приложими. Основното предизвикателство в България е готовността за конкретно бизнес действие. Има общо взето достатъчна теоретична подготовка, има компании като нас, които са готови да предложат решения, но все още немного участници на пазара са готови да действат по-смело в посока дигитализация. Това се случва предимно в заводи, които са част от големи концерни и за които индустриалната програма се спуска от централата. Би ми се искало да видя повече смели местни предприятия, защото това е основното, което ще им даде добра конкурентна позиция в близко бъдеще.

В заключение, как виждате развитието на индустриалните интелигентни системи, както в световен мащаб, така и у нас?

Основната посока е зададена от Индустрия 4.0: да се построи следваща генерация индустриален свят, който да бъде по-отворен, по-устойчив, управляван на основата на големи бази данни и да бъде по-ефикасен. Днес индустриалните операции трябва да се адаптират към постоянните промени, изискванията на пазара и веригите на доставки, но също държавните регулации и натиска от всички заинтересовани страни. В допълнение, устойчивото развитие и проблемите с въглеродните емисии са на дневен ред. Индустриите на бъдещето трябва да са по-еко-ефикасни, гъвкави и устойчиви чрез отворена софтуерно ориентирана автоматизация.

Затова Шнайдер Електрик заедно с останалите лидери се присъедини в UniversalAutomation.org, независима организация, споделяща общ софтуерeн слой. Това ново ниво на споделена технология осигурява основата за екосистема от преносими, оперативно съвместими решения „включи и произвеждай“ и създава изцяло нова категория в индустриалната автоматизация. Като резултат от това представихме EcoStruxure Automation Expert. Заедно с цялото софтуерно портфолио ние помагаме на нашите клиенти в найголямата сила на данните и комбинирането с AI, VR, Digital twin технологиите и човешка проницателност, за да получат видимост за по-бърз и подобрен контрол през целия оперативен жизнен цикъл.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти