Планът на групата е да наложи „ESG като начин на мислене“ сред своите служители и процеси

Боян Ангелов Ангелов Управител на „Булмаркет Енерджи“ ЕООД

Боян Ангелов Ангелов Управител на „Булмаркет Енерджи“ ЕООД

Г-н Ангелов, Acтpa Биoплaнт пpeминава изцялo нa coбcтвeнa eнepгия oт възoбнoвяeми изтoчници. На какъв етап е проекта и кога се очаква да приключи.

Проектът е завършен на първи стадий с изграждането на фотоволтаични мощности на завода си в гр. Сливо поле. Покривната централа ще бъде използвана изцяло за собствени нужди на компанията като част от дългосрочната ни ESG стратегия за устойчивост и въглеродна неутралност. Групата Астра Биоплант -която обединява производствените предприятия Астра Грийнплант, Астра Биоплант, Оберьостерайхише Биодизел, Олео Протеин - разглежда налагането на ESG много повече от нова формула на изисквания, но и като възможност за успешна промяна на философията на всички нива на организацията.

Ето защо планът на групата е да наложи „ESG като начин на мислене“ сред своите служители и процесите си. По този начин ясно индикираме мотивацията на групата да работи както за енергийна независимост, така и да намали максимално съпътстващия въглероден отпечатък от индиректни дейности, които извършва. Оптимизирането на използваната енергия и преминаването към възобновяема енергия има заложена цел да постигне 100% въглеродна неутралност до 2035 година. В толкова бързо променяща се среда за нас е от изключителна важност да подобряваме ефективността си и да продължаваме да сме лидер на пазара в Югоизточна Европа. Вярваме, че в дългосрочен план тези инвестиции ще допринесат за по-чиста и значително по-добра околна среда.

Каква е постигната мощност чрез покривната инсталация на зaвoдa в грaд Cливo пoлe кpaй Pyce? На какви технически решения заложихте при реализацията?

Оборудването е съобразено с последните тенденции в технологиите, които успяхме да приложим успешно. Постигнахме максимална ефективност при фотоволтаиците, като модулите и инверторите са именно Tier 1 по тазгодишната класация на BloombergNEF. Нивото на КПД е максимално високо, като модулната ефикасност достига 20.89. Клетките на инсталациите са иновативен half cut с подобрена производителност в условия на засенчване, значително по-ниски вътрешни загуби и намален риск от горещи точки. Приложена е MBB шинна технология с подобрена надеждност и по-висока ефективност, както и намалено серийно съпротивление.

Новите технологии доведоха и до увеличаване на срока за експлоатация, който в сектора стандартно е между 15 и 20 години, а тук постигаме 25-годишен непрекъсната оперативност. Иновативните системи предразполагат и към модулна експлоатация, поради което отделни компоненти могат да бъдат временно отстранени за профилактика, без това да наруши естествената работа на цялото съоръжение. Развитието на технологиите за добив на слънчева енергия е вълнуващо и трябва да се следи отблизо, както и да се осланяме на решения, които предразполагат към устойчиво надграждане, тъй като пълният капацитет на слънцето тепърва ще бъде култивиран.

Планът на групата е да наложи „ESG като начин на мислене“ сред своите служители и процеси

Какви мерки за енергийна ефективност в производствения процес са реализирани в завода за биодизел?

Не правим компромис с оборудването и инсталираме винаги само клас А агрегати и оборудване във всяко едно естество. Скоро ще се осъществи и внедряването на иновативна система, която ще измерва и показва в реално време колко са всички спестени емисии от различните дейности на Групата Булмаркет, част от която е Астра Биоплант.

Какви са дългосрочните планове на компанията?

Дългосрочната рамка на развитие на Астра Биоплант цели да внедри максимален капацитет иновативни екологични технологии по две линии - чисто производство и чисти източници на енергия. И докато текущото ни производство е до такава степен технологично и екологично напреднало, че ежемесечно пестим по над 100 000 тона въглеродни емисии, продължаваме усърдно с внедряването на иновативни източници на енергия. Започнахме планиране за изграждането на втора фотоволтаична централа в скоро време, която ще повиши текущото генериране на чиста енергия двойно, а спестените вредни емисии ще възлизат в размерна хиляди тонове. Целим да се инсталират фотоволтаични панели на всички възможни покривни пространства на заводи, халета и сгради, както и да изгради наземен фотоволтаичен парк в близост до производствата.

Паралелно с тази инвестиция, Астра Биоплант залага инвестиция и в последно поколение батерии, в които да съхраняваме електричеството, произведено от собствените ни фотоволтаици. Така ще допринесем за още по-голяма устойчивост на процесите ни и ефективност, ще подсигурим по-стабилна независимост от електропреносната мрежа и променящи се макроикономически и политически фактори, значително по-голяма предвидимост и способност за завръщане на дългосрочното планиране, което беше нарушено при всяка индустрия покрай пандемията COVID-19 и глобалните икономически последствия от войната в Украйна.Суровините за биогоривата ни биват преработвани чрез технологии, които не позволяват отделяне на вредни емисии. На територията на производствените предприятия се осъществява 100% пречистване на въздуха и използваната вода.

Като част от бъдещите ни планове съм щастлив да споделя, че компанията увеличава производството на биодизел от второ поколение, произвеждан от преработка на животински и употребявани мазнини, който е с 10 пъти по-малко вредни емисии от традиционните горива и измерима енергийна устойчивост на производството, която е в пъти по-ниска от добива на минералните горива. В резултат на повсеместно прилаганите практики за декарбонизация на всички нива за 2021 година спестихме 650 000 тона въглеродни емисии, като за 2022 година този показател ще надмине 1 000 000 тона. Усилията са насочени в посока до 2026-та година над 65% от производството на биодизел в групата да произлиза от отпадъчни продукти или т. нар. биодизел второ поколение. Вярваме, че бъдещето принадлежи на чистата среда, чистата енергия и чистите продукти. Затова и продължаваме да се движим само в тази посока.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти