Пазарът иска инвестиции в устойчива енергия

Форумът „Управление на енергията в общините и инвестиции в устойчива енергия“, организиран съвместно от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Националният доверителен екофонд и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия на 16 и 17 март 2022 г. в хотел „Самоков“, Боровец се проведе онлайн в платформата Zoom. Повече от 130 представители на местните власи и енергийни експерти обсъдиха навлизането на новаторски финансови инструменти и професионалното управление на енергия в общините като инструмент за привличане на частни инвестиции. Беше обърнато специално внимание на темите за енергийните кооперативи и обновяването на многофамилните сгради като конкретни решения за намаляване на енергийната бедност и ограничаване на ефекта от високите цени на енергията, като беше изтъкната необходимостта от ускоряване на програмите за публична подкрепа и изготвяне на специфични регламенти за споделено производство и потребление на енергия. 

Пазарът иска инвестиции в устойчива енергия

Участниците във форума представиха конкретни решения по отношение на предвидените реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост с цел осъществяване на прехода от безвъзмездна публична помощ към пазарно финансиране на все по-голям брой проекти в сферата на енергийната ефективност и ВЕИ.  В рамките на събитието беше проведена и панелна дискусия с участието на представители на общините София, Бургас, Габрово и Самоков, в която беше потвърдена водещата роля на местните власти в енергийния преход и тяхната решимост да повишат интензитета на реформите и да осъществяват проекти в нови области, независимо от съществуващите финансови и административни ограничения. Бяха представени успешните решения в областта на сградното обновяване и уличното осветление, както и предстоящи проекти в нулево-енергийни бизнес паркове и енергийни кооперативи за производство на електроенергия с участието на общините.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти