Пазарджик предвижда да изгради собствен соларен парк

Амбицията на община Пазарджик е да стане независима по отношение на електроенергията, която използва. Това сподели кметът Тодор Попов. В тази връзка  общината работи по стартирането на проект за соларен парк, разположен в четири имота с обща площ около 210 декара. Те се намират в икономическата зона на града, в непосредствена близост до една от електрическите подстанции. Общата произведена енергия се очаква да бъде около 20 хилиляди мегаватчаса годишно. Общината има намерение да използва възможно най-модерните технологии за фотоволтаични панели и системи, които да бъдат максимално ефективни и за да произвеждат максимално много електрическа енергия.

Пазарджик предвижда да изгради собствен соларен парк

Анализът за последната 2021 година показва, че количеството енергия, която общината разходва, обяснява кметът, е около 12-13 хил. мегаватчаса годишно за цялата община. Захранването на всички сгради общинска собственост, улично осветление, кметства, галерии, музеи, детски градини, спортни зали, училища предполага един огромен разход на електроенергия. За 2021 година разходът ни за електроенергия е бил около 4 млн. лева. А за тази година очакванията са той да надхвърли 6 млн. лева.

Във връзка с изпълнението на този проект се регистрира отделно дружество, която да обяви поръчки за проектиране, изграждане, управление и търговия с  електроенергия. Очаква се практическата реализация да отнеме малко време, защото терените са равни и изграждането не би трябвало да е необходимо повече от два месеца. За да не се губи време, вече е задействана процедурата по заявяване на мощност и разрешение от ЕСО за присъединяване към мрежата. Очаква се и разрешение от EVN за полагане в земята на преминаващия през имота въздушен кабел 20KV. "Ако вървят нещата, очаквам за Коледа този парк да функционира", уверен е кметът Попов.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти