Пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС за оптимален контрол на житни и широколистни плевели при царевица от фирма ФМС Агро България

Едни от най-важните стъпки за получаване на богата реколта от царевица са избор на хибрид според микроклиматичните особености на региона, сеитба в оптимално време, борба с плевелите и неприятелите, както и адекватно торене. За оптимален контрол на житните и широколистни плевели при царевица, ФМС Агро България предлага на земеделските производители пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС, който съдържа БОРДЪР 480 СК (мезотрион) и ИНТЕЙЛ™ 240 СК (никосулфурон). За подобряване на хербицидния ефект в пакета е включен безплатно и прилепител Тренд® 90.

Пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС за оптимален контрол на житни и широколистни плевели при царевица от фирма ФМС Агро България снимка: ФМС Агро България

Пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС е комбинация от активни вещества от различни химични групи за по-добър контрол и борба с резистентността. Пакетът дава възможност за разделно третиране, съобразено с индивидуалната ситуация на полето, има почвено действие за по-дълготраен контрол, включва прилепител, благодарение на който работният разтвор се задържа по-добре върху листната повърхност и се абсорбира по-бързо и изцяло. И двата продукта са с допълващо се действие и спомагат за подобряване на хербицидния ефект върху широк спектър, важни при царевицата, плевели.

БОРДЪР 480 СК е системен хербицид, който бързо се приема чрез листата, стъблата и корените и се придвижва чрез ксилема и флоема в плевелите. БОРДЪР 480 СК има листно действие, както и допълнително действие чрез приемане през корените. В контраст с типично листните хербициди, той може да контролира плевели, поникващи през дълъг период от време. БОРДЪР 480 СК може да прилага от 2-ри до 6-ти лист на царевицата, като хербицидът е високо селективен за царевичните култури. Максимален ефект се постига, когато широколистните плевели са във фаза 2-4 лист. БОРДЪР 480 СК осигурява надежден контрол на широк спектър от най-често срещаните широколистни плевели при царевица, както и частичен контрол на някои важни житни плевели. В комбинация с противожитното действие на ИНТЕЙЛ™ 240 СК, при правилно приложение, пакетът осигурява пълен контрол на икономически важните плевели в царевицата.

Пакет ИНТЕЙЛ ПЛЮС за оптимален контрол на житни и широколистни плевели при царевица от фирма ФМС Агро България снимка: ФМС Агро България

Вторият продукт в пакета е ИНТЕЙЛ™ 24 СК - вегетационен, системен, високо селективен хербицид, съдържащ 240гр/л никосулфурон. Използва се при царевица за контрол на балур от коренища и семе, едногодишни житни и някои широколистни плевели. ИНТЕЙЛ™ 24 СК се прилага в доза 21мл/дка - до 25мл/дка след поникването на плевелите във фаза 2 - 8 лист на царевицата. „Максимален ефект се получава, когато възможно най-голям брой житни плевели са поникнали и са в стадий от 2-ри лист до началото на братене, балурът от коренища или семе е висок 15см - 20см, а широколистните плевели са във фаза 2-4 лист. Необходим е достатъчен обем от вегетативна маса, която да поеме работния разтвор на хербицида“, сподели екипът на ФМС Агро България. При прераснали плевели или при поява на резистентност, дозата може да бъде завишена на 25мл/дка. ИНТЕЙЛ™ 24 СК е подходящ за коригиращо третиране по време на вегетацията при недостатъчен ефект от използваните почвени хербициди, поради засушаване, лоша обработка на почвата или на места с висока плътност на балур от коренища. Високата концентрация на активно вещество осигурява увеличаване бързината на действие и ефективността на хербицида.

Използвайки ИНТЕЙЛ ПЛЮС, земеделските производители получават нужния контрол на икономически важни житни и широколистни плевели при царевица, при използване на ниска доза на декар. ИНТЕЙЛ ПЛЮС предпазва културата от вторично заплевеляване, има широк спектър на действие и гъвкавост на приложението, което подпомага бърз прием от плевелите и своевременно стопиране на растежа им. Допълнителна информация за продуктите може да бъде намерена онлайн или в търговската мрежа на ФМС Агро България.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти