Одобриха финансирането за изграждане на ПСОВ в Петрич

Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) одобри поетапно финансиране за изграждането на стратегически за Петрич обект – Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща инфраструктура – захранващ водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп, съобщават от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Този ключов обект за Петрич ще разполага с капацитет за 38 890 еквиваленти жители.

Одобриха финансирането за изграждане на ПСОВ в Петрич

Изготвеният и подаден от община Петрич проект е на обща стойност 18 057 051,73 лева с ДДС. На заседание на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е одобрено финансиране в размер до шест милиона лева, като първи етап от общата стойност на проекта за изпълнение. След стартирането на дейностите по реализацията на проекта, община Петрич ще подаде ново заявление за последващо финансиране за останалите дейности, които предстои да бъдат изпълнени – това е записано в решението на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Това е важна стъпка към завършването на проекта и осигуряването на средства за неговото успешно изпълнение.

Община Петрич успя да защити и своя проект за пречиствателна станция за отпадъчни води на най-голямото село – Първомай, допълват от Националното сдружение на общините в Република България. Проектът включва довършване на канализационната мрежа на селото, изграждане на пречиствателна станция, изграждане на довеждащ колектор, отвеждащ колектор за заустване и водопровод. Двата проекта са резултат на продължителна работа и преодоляване на не множество трудности, за да се отговори на изискванията за одобряване на необходимото финансиране за изпълнението му.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти