Нужен е засилен контрол на качеството на материалите във ВиК сектора

инж. Александър Маринчев, БУЛАКВА Стандарт ЕООД

инж. Александър Маринчев, БУЛАКВА Стандарт ЕООД

Дружеството „БУЛАКВА Стандарт“ е дъщерно на Българска асоциация по водите (БАВ), като началото му е поставено през 2013 г. в дирекция „Знак на качество на БАВ“, която пет години по-късно, е отделена в самостоятелно дружество с ново име.

От опита Ви като Орган за сертификация на строителни продукти и партньор на заинтересованите страни в тази област, какви резултати отчитате при контрола на материалите?

В последните 8 години сме тествали както материали и готови продукти от производства, така и продукти, взети директно от строителната площадка на даден обект. В същото време сме осъществявали и тестове на материали, които са били вече в няколкогодишен срок на експлоатация. Резултатите, които отчитаме, са с положителна тенденция, тъй като в самото начало се установяваха различни проблеми, независимо от производителя, неговия опит или страна на произход. Надяваме се, че нашата дейност е спомогнала за тази добра промяна.

Какво бихте споделили за настоящите инфраструктурни проекти и инвестициите във ВиК отрасъла?

В ход са различни проекти в страната със сериозен размер на инвестициите за мащабите на България. Нашата основна цел е да подпомогнем ВиК дружествата в дейността им, чрез осъществяване на мониторинг на качеството на доставените материали, независимо от типа им тръби и шахти, влагани във водопроводни и канализационни мрежи. Този процес започва с уточняване от наша страна на необходимите пробни тела, съгласно обхвата на проекта, и характеристиките, на които те трябва да бъдат изпитани. Пробовземането се извършва директно от строителния обект с организиран транспорт до акредитирана лаборатория.

Веднага щом изпитванията бъдат финализирани, протоколите се преглеждат от технически експерт, който дава своето становище за съответствието на тествания продукт спрямо националните изисквания и продуктовите стандарти. Всичко това се случва с минимална ангажираност за партньорите ни. Тази лекота на процеса се базира на опита на професионален екип от инженери и експерти, участвали в изпълнението на големи инфраструктурни обекти и в експлоатацията на ВиК мрежи и системи.Добавената стойност на такъв контрол е най-висока още на етап строителство. Резултатът тогава води до висока степен на сигурност и предотвратяване на бъдещо компрометиране на изградените мрежи и съоръжения.

Нужен е засилен контрол на качеството на материалите във ВиК сектора

Инж. Маринчев, как бихте обобщили влиянието на Вашата дейност за професионалната аудитория на списание Инфрабилд. Какви са ползите от нея?

Целта на дейностите, които развиваме, е по-добър контрол на влаганите материали и повишаване на качеството на ВиК мрежите в страната. „БУЛАКВА Стандарт“ се стреми да допринася за това не само като сертифициращ орган, но и като е активен участник в работата по създаване на изисквания за продуктите на национално ниво. Вярваме, че с постигнатите през годините опит и експертиза работим успешно с всички заинтересовани страни в процеса.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти