Ново решение за изолация на соларни покриви от ROCKWOOL

Дълготрайността на плоския покрив подложен на допълнителни динамични натоварвания от ветрови вибрации и пешеходен трафик изисква специфични решения за изолация. ROCKWOOL предлага изключително решение с новия HARDROCK 1200. Според Директивата за енергийна ефективност на сградите (ДЕХС) до 2030 г. всички новопостроени сгради трябва да бъдат с нулеви емисии, а до 2050 г. всички съществуващи сгради трябва да бъдат трансформирани в такива с нулеви емисии. ЕС има изисквания и за поставянето на фотоволтаици в нови сгради и такива подложени на основен ремонт.

Изисквания на ЕС за поставяне на фотоволтаици в сградите:

  • Всички нови обществени и нежилищни сгради: > 250 м2 от 2027 г.
  • Всички съществуващи обществени сгради: > 2000 м2 от 2028 г.; > 750 м2 от 2029 г.; > 250 м2 от 2030 г.;
  • Съществуващи нежилищни сгради: > 500 м2 във връзка с основен ремонт от 2028 г.;
  • Всички нови жилищни сгради от 2030 г.;
  • Всички нови покрити паркинги, физически съседни на сгради от 2030 г

Ново решение за изолация на соларни покриви от ROCKWOOL

Рискове за плоските соларни покриви

Въпреки несъмнените им предимства по отношение на генерирането на „чиста“ енергия, соларните панели крият и рискове за покрива свързани с монтажа, поддръжката и експлоатацията им. Това изисква и специфични решения при проектирането на плоския соларен покрив. Дълготрайното и безаварийно използване на фотоволтаичната система зависи от здравината на покрива и издръжливостта му на механично (динамично) натоварване. Избирайки подходящия изолационен материал специалистите могат да избегнат редица проблеми, включително деформация на покривната мембрана от конструкцията, поддържаща соларните панели.

Особено внимание трябва да се обърне на динамичните натоварвания, на които са подложени покривите със солари, които трябва да понесат не само допълнителното тегло на самите панели, но и значително натоварване от фактори като ветровите вибрации, например. Фотоволтаичните покриви са подложени и на по-тежък пешеходен трафик за поддръжката, експлоатацията и ремонта на фотоволтаиците. Натруването на сняг върху самите панели предполага и увеличаване на тежестта в зоните на закрепване на панелите към покрива. По тази причина световният опит в констукцията на плоски соларни покриви се съсредоточава върху използването на конструктивни материали с висока устойчивост на точкови натоварвания в много по-висока степен отколкото към показателя якост на натиск.

Другият важен риск, на който са подложени фотоволтаичните плоски покриви е свързан с пожарната безопасност. Слънчевите панели и техните части (особено при занижени критерии за поддръжка) са източник на възпламеняване. Веднъж възникнал пожар при соларните покриви се гаси трудно. Самите фотоволтаици излъчват топлината обратно към основите на конструкцията и така допринасят за разпространението му, а трудната проходимост по покрива създава затруднения за бързото му потушаване.
Вече имаме още по-добро решение! Hardrock 1200 на ROCKWOOL е с найдобрите на пазара показатели за точково натоварване, производителност и пожаробезопасност.

Ново решение за изолация на соларни покриви от ROCKWOOL

Hardrock 1200 на ROCKWOOL за плоски покриви решава всички тези проблеми и има допълнителни конструктивни предимства. Най-новият продукт на ROCKWOOL позволява:

  • точково натоварване от 1200 N
  • якост на натиск 100 kPa за цялата плоча и >110 kPa за горния слой на плочата.

Създадени с технологията Dual Density, изолационните плочи Hardrock 1200 позволяват монтажът на изолацията да се извършва на един слой. Каменната вата запазва първоначалните си свойства през целия си експлоатационен живот с помощта на двуслойната плътност на плочите, която ефективно разпределя точковото натоварване върху по-голяма площ.

Каменната вата Hardrock 1200 има и най-високия клас А1 за горимост на материалите. Тя издържа на температура над 1000°C, няма добавени химически вещества за забавяне на горенето и при евентуален пожар на фотоволтаичната система, няма да допусне или значително ще забави разпространението на огъня надолу в сградата. Това е и причината много собственици на сгради и архитекти да я избират за соларните покриви за намаляване на застрахователния риск още в процеса на проектиране на покрива.
„Всеки един проект за конструкция на плосък соларен покрив е свързан с големи предизвикателства, за които повечето клиенти не подозират на проектна фаза. Ние сме подготвени да помогнем с информация и консултации за всеки обект.“, споделя Владимир Щерев от ROCKWOOL.

Информация за контакт: www.rockwool.com/bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти