Новите технологии за съхранение на енергия са в основата на бъдещите ВЕИ системи

Емил Кьосев управител на Версолей

Емил Кьосев управител на Версолей

Уважаеми г-н Кьосев, в началото бихте ли разказали накратко за новостите в развитието на фирма Версолей през последните години?

Версолей ЕООД е създадена през 2013 година и основната й дейност е доставка, проектиране и инсталиране на автономни и хибридни фотоволтаични системи. Фирмата е официален дистрибутор на холандските фирми Victron Energy и Whisper Power, които са лидери в производството и дистрибуцията на компоненти за фотоволтаични системи и дизелови генератори. От края на 2021 година, Версолей влезе в партньорски отношение с германския производител на литиеви батерии BMZ Group и на китайския производител на висококачествени компоненти за автономни и хибридни фотоволтаични системи TBB Power.

В последните години се наблюдава силно развитие на пазара на фотоволтаични системи в България, а прогнозите за бъдещето са за още по-широко приложение на ВЕИ в страната. Причините за това са, както държавната политика за подкрепа на ВЕИ, така и продължаващото запознаване на населението с технологията и възможностите на фотоволтаичните системи. В областта на автономните системи и появяващите се хибридни системи ( домашни фотоволтаични системи свързани с мрежата и с възможност за съхранение на ел. енергия ), основното развитие е в настъплението на литиевите батерии. За разлика от оловно-киселинните батерии, литиевите имат около 3 пъти по-ниско тегло и намален обем. Друго предимство е наличието на система за управление на батерията – BMS, който осъществява пълен контрол на работата на батерията.

Ще бъде интересно да научим повече за системите за съхранение на електрическа енергия, които предлагате. В кои области намират приложение те?

Версолей ЕООД предлага литиеви батерии на Victron Energy, BMZ Group, Solar MD и TBB Power. Всички те са от най-висока класа и се интегрират безпроблемно с автономните и хибридните фотоволтаични системи изградени с компоненти на Victron Energy и TBB Power. Литиевите батерии на водещите производители позволяват да се използва над 80% от капацитета им, за разлика от оловните, при които разреждане над 50% от капацитета води до бързо намаляване на броя цикли, които батерията може да осигури.

Под брой цикли се разбира броя разреждания ( захранване на консуматорите ) и зареждания ( заряд от фотоволтаичните панели или мрежата ) на батерията. Докато броя цикли, които оловните батерии могат да осигурят са от порядъка на 2000 при 50% дълбочина на разреждане, то при литиевите този брой е над 4000 при 80% дълбочина на разреждане. Освен това литиевите батерии са с ефективност при заряд от порядъка на 95%, докато при оловните тази стойност е около 80%-85%, което означава, че при зареждане на оловна батерия се губи повече енергия.

Въпреки по-високата цена на литиевите батерии, ако се вземат предвид гореспоменатите разлики, цената на цикъл при литиевите батерии е по-ниска от тази на оловните. Основните области на приложение са домашни и индустриални автономни системи ( без връзка с електропреносната мрежа ), а също и за налагащите се напоследък системи, които имат връзка с електропреносната мрежа и могат да съхраняват ел. енергия. Последните са системи, които са във фокуса на прехода към въглеродно неутрални жилища, селски стопанства и малки предприятия. Хибридните системи имат възможност срещу заплащане да изнасят ел. енергия в електропреносната мрежа, което ги прави още по-привлекателни от инвестиционна гледна точка.

Бихте ли разказали също и за някои конкретни проекти и възможностите, които тези системи дават на потребителите?

Версолей ЕООД предлага две основни линии фотоволтаични системи. Първата е основана на автономни инвертори, соларни контролери ( за DC присъединяване на панелите ) и управление на Victron Energy, комбинирани с литиеви батерии на BMZ Group и Solar MD. Тези системи могат да се разширяват ( AC присъединяване на фотоволтаичните панели ) с австрийските мрежови инвертори Fronius. Това са устройства от най-висок клас, с дългогодишна гаранция и професионален сервиз и поддръжка. Втората линия е изградена изцяло от компоненти на китайският производител TBB Power.

Компанията предлага пълна гама автономни инвертори с вграден соларен контролер, монофазни и трифазни мрежови инвертори, литиеви LiFePO4 батерии, комуникационни модули с WiFi или GPRS. Качеството е на високо ниво, синхронизираната работа на компонентите е гарантиран, а цената е оптимална. Основна част от хибридните системи се инсталират на къщи, в които може да се осигури площ за монтаж на фотоволтаичните панели на покрива или на земята. Ползите от тези системи са няколко. На първо място, те осигуряват непрекъснатост на захранването, дори при прекъсване на електрическото захранването от „мрежата“ или по-популярното „спиране на тока“.

Използването на хибридни системи чувствително намалява сметките за ток, особено през пролетта, лятото и есента. Това разбира се зависи от инсталираната мощност на фотоволтаичните панели, полезният капацитет на батерията и количеството на консумираната от домакинството електрическа енергия. Тези системи предоставят и възможност за продаване на излишната ( разликата между генерираната и консумираната ) електроенергия, произведена от фотоволтаичните панели. За целта е нужен договор за изкупуване от страна на електроразпределителното дружество.

Към момента това е затруднено от тежки административни процедури, но очакванията са за радикални промени в близките месеци. Клиенти на Версолей за хибридни системи са най-вече личните домове разположени в къщи, но така също и детски градини, къщи за гости, фирмени офиси и малки производства. Що се отнася до автономните фотоволтаични системи ( такива, които нямат връзка с електропреносната мрежа ), основни клиенти са селски стопанства и нови къщи, за които цената за свързване към електропреносната мрежа е по-висока от цената на фотоволтаична система.

В заключение, какви очаквания имате за развитието на пазара в областта на възобновяемата енергетика и системите за съхранение на енергия?

Надявам се, развитието на ВЕИ сектора у нас да е в посока субсидиране на хибридни фотоволтаични системи и улесняване на домакинствата и промишлеността при подписване на адекватни договори или условия за продажба на електрическа енергия генерирана от фотоволтаични системи и централи. Според мен фокуса трябва да бъде в насърчаването на домакинствата, селските стопанства и малките производства да инвестират във фотоволтаични системи за собствени нужди, които да могат да продават излишната електроенергия.

Разбира се новите технологии за съхранение на енергия ще са в основата на бъдещите ВЕИ системи, били те изградени от литиеви елементи или от нови елементи резултат от интензивните проучвания в тази област. Технологичен пробив по отношение на ефективността на фотоволтаичните панели би довела до още по-интензивен и икономически ефективен преход към декарбонизация и по-добро бъдеще за планетата Земя.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти