Нова програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към СУ

Тази есен стартира Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към Стопански факултет на Софийски университет. Тя има амбицията да обедини знание, експертиза и ноу-хау в подготовката на висококвалифицирани специалисти. За да стане това възможно, представители на науката, бизнеса и неправителствения сектор обединяват усилията си в дисциплини като европейски и национални политики, предприемачество и иновации, дигитална трансформация, стандарти и регулации, закрила на интелектуална собственост, инвестиции и финансиране – пречупени през призмата на агробизнеса, както и агро-хранителни системи и вериги, биологично земеделие, селски и аграрен туризъм и др.

Нова програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към СУ

Между основните партньори на Магистърската програма са: Институт за агростратегии и иновации, Селскостопанска академия, Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА, ТехноЛогика и др. Обучението включва два семестъра, в рамките на които учебните занятия в зала се комбинират с изнесени посещения в реална бизнес среда. Повече информация е налична на сайта на Стопански факултет.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти