Нова ера във фотоволтаичната индустрия от Хуасън Енерджи

Huasun (на български „Хуасън“) е предприятие за разработка и производство на соларни фотоволтаични клетки и панели от нов вид технология, наречена „Heterojunction Technology“ или „HJT“. Фирмата е основана през юли 2020г. с начален капитал от 5 млрд. евро и за помалко от 3 години успява да се превърне в един от водещите производители на соларни продукти от този вид технология. До момента (2023 г.) Хуасън разполага с производствен капацитет от 20 GW годишно, като през 2024 този капацитет ще бъде разширен до 40 GW с нови предприятия разположени в източен Китай.

Нова ера във фотоволтаичната индустрия от Хуасън Енерджи

Научни разработки

Хуасън реагира проактивно на решенията, свързани с изменението на климата. Обединявайки под егидата си най-опитните таланти в областта на HJT технологията, фирмата създава уникален изследователски екип, ръководен от професионални експерти (около 120 души, вкл. видни професори в сферата на фотоволтаиката), чиято основна задача е да проучи различни подходи за подобряване ефективността на соларните клетки и панели и да реализира масово производство на тези продукти. Благодарение на високоразвитите лаборатории и предприятия, с които фирмата разполага, както и изцяло независимия отдел за изследване и развитие на нови технологии, Хуасън успява да създаде соларни клетки и панели от ново поколение, предоставяйки на клиентите си най-ефективните решения за чиста енергия с по-висока производителност и по-добра възвръщаемост.

Нова ера във фотоволтаичната индустрия от Хуасън Енерджи

Технологията HJT

Технологията HJT има множество предимства в сравнение с други съществуващи фотоволтаични технологии на пазара. Благодарение на подобрената си структура, клетките HJT имат повисока ефективност (над 25.5% в масово производство), по-голяма издръжливост и по-ниска деградация. При панелите на Хуасън, рискът от микропукнатини и свързаните с тях горещи точки е сведен до минимум, вероятността от PID (потенциално индуцирано разграждане) и LID (деградация, предизвикана от светлина) са елиминирани, имат по-нисък температурен коефициент, благодарение на което мощността на панелите остава стабилна дори и при високи температури.
Тези, както и много други преимущества, правят HJT технологията предпочитан избор при изграждане на соларни инсталации от всякакъв мащаб.

Нова ера във фотоволтаичната индустрия от Хуасън Енерджи

Заключение

Световното енергийно потребление продължава да расте, оказвайки огромен натиск върху глобалните екосистеми и допринасяйки за изменението на климата в световен мащаб. Хуасън си поставя за основен приоритет благосъстоянието на планетата и бъдещето на идните поколения, чрез постоянни иновации, фирмата успява да оптимизира най-добрата соларна технология на пазара (HJT), довеждайки я до нейните най-високи нива на ефективност и производителност, като същевременно запазва цената на крайния продукт на изключително конкурентно ниво. Разчитайки на силните възможности на HJT технологията и посвещавайки години на усилия за изследване и развитие, Хуасън помага на своите партньори да постигнат поставените си цели за устойчиво развитие и въглеродна неутралност.

Информация за контакт: www.huasunsolar.com

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти