Нов робот за боядисване с изкуствен интелект

Химическата компания Akzo-Nobel в сътрудничество със стартъп компанията за роботика Les Companions разработи нов робот за боядисване PACO. Името на робота идва от "бояджийски партньор" и е създаден с цел да работи заедно с професионални бояджии. Той облекчава натоварването на квалифицираните работници, като им позволява да се концентрират върху по-сложните аспекти на работата. Ръководителят на проекта Тед Шуман споделя: "Липсата на квалифицирани майстори има огромно въздействие върху строителния процес. Майсторите и дизайнерите имат нужда от допълнителна помощ, а това е мястото, където PACO може да бъде полезен. По този начин PACO допринася за спазването на графиците и завършването на работата в срок“.

Нов робот за боядисване с изкуствен интелект

Системата PACO извършва цифрово сканиране на стаята, за да създаде 3D изображение на пространството. Ком-пютърната технология на системата разпознава стените от другите елементи в стаята и се движи около тях, като избягва прозорците и вратите. Поведението на PACO е механично и повторяемо, гарантиращо постоянно и известно ниво на качество. Системата знае предварително плътността на нанасяната боя и може да нанесе еквивалента на 2 покрития в едно минаване. Освен това, роботът е оборудван със система за въздушно-безвъздушно разпръскване на боя, която осигурява много изчистен финален вид на покритието.

Допълнително PACO намалява рисковете за здравето и безопасността на работното място. Роботът изпълнява уморителните, повторяеми и неприятни задачи, докато майсторът извършва всички фини работи и взима решения. Освен това, системата може да работи на височина до 3,5 метра, с което се намалява рискът от падане. Поради ангажимента на Les Companions към „зеленото“ бъдещето, компанията е заложи в робота система гарантираща нулево разливане на течности.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти