Ние сме отправна точка за екологичния преход в Европа

Алесандра Астолфи, мениджър на изложението Green and Technology Division на Italian Exhibition Group

Ние сме отправна точка за екологичния преход в Европа

Уважаема г-жо Астолфи, кои са ключовите теми на изложението Ecomondo 2023?

Първото издание от 16 до 19 октомври 1997 г., се е наричало „Ricicla“ (Рециклирай), провело се е на панаира в Римини и в него са участвали 70 фирми. През тази година, отново в Римини, от 7 до 10 ноември, ще се проведе 26-то „всеобхватно“ издание след отделянето на K.EY за възобновяеми енергии. Тази година изложбените зони ще са шест: Waste as Resource, историческото ядро на събитието, посветено на отпадъците като ресурс, което ще заеме около половината от палатите, Sites & Soil Maintenance and Restoration, Circular & Regenerative Bio-economy, Bio-Energy & Agroecology, област Environmental Monitoring & Control, т. е. мониторинг на въздействието, което нашите дейности оказват върху околната среда. И накрая Water Cycle & Blue Economy, т. е. пълен воден цикъл, както градски, така и промишлен, от „улавянето“ до пречистването и до повторната употреба и икономическите дейности, основани на ресурсите на „хидросферата“.

Ecomondo, панаирът, организиран от Italian Exhibition Group, който днес се е превърнал в отправна точка за екологичен преход в Европа, се представя като екосистемата на екологичния преход. Ако обаче искаме да изберем една основна тема за извънредната климатична ситуация и последиците за природните и антропните екосистеми, между периоди на суша и внезапни наводнения, разделът „Water“ несъмнено е във фокуса на следващото издание. Към тези раздели се добавя и SAL.VE, изложението, което се провежда веднъж на две години и е посветено на превозните средства за екологично събиране и изхвърляне на отпадъци и за градската чистота, с открита зона за тестови шофирания. Разширихме зоната за Start-up & Innovation, която тази година ще бъде на източния вход.

Какво представляват „районите“?

Между палати B2 и B3 ще бъдат разположени четири индустриални района. Район RAEE District за рециклиране на мед, сребро, злато и сплави като стомана и алуминий, чието възстановяване в производствения цикъл на електрическо и електронно оборудване днес е от решаващо значение; както и материали, които трябва да бъдат правилно изхвърлени. В това отношение не сме предвидили специален акцент върху технологиите за преработване на енергия и нови инсталации за рециклиране на отпадъци от фотоволтаични панели и лопатки на вятърни турбини.

В PAPER District ще откриете инженерно-техническо оборудване за събиране, логистика и рециклиране на хартия и картон в сътрудничество с COMIECO и UNIRIMA. И накрая отделна тема ще бъде посветена на производството на пластмаси с акцент върху съоръженията за рециклиране и морските отпадъци. Рециклирането на текстил също ще има своята съществена роля, като ще бъде разгледана цялата верига на доставки от производството до потреблението. По отношение на рециклиране на метали, хартията и текстила, Министерството на околната среда и енергийната безопасност е определило и подкрепя 160 проекта, считани за „водещи“ за италианската кръгова икономика.

Планирани ли са някакви събития на Ecomondo?

И това 26-то издание има богата програма от събития, организирани под ръководството на Научно-техническия комитет на изложението, оглавяван от професор Фава от Университета в Болоня, както и конференции, дебати и места за дискусии, които през цялата година разказват и предвиждат национални и международни доказателства и нови тенденции, свързани с кръговата икономика в различните вериги на доставки. В сайта можете да разгледате програмата с предстоящи събития.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти