Нашите специалисти имат международно признат авторитет

инж. Валери Андреев управител на Системи Автоматика Технологии – САТ

инж. Валери Андреев управител на Системи Автоматика Технологии – САТ

Уважаеми г-н Андреев, през изминалата година фирма САТ навърши 30 години от своето създаване. Каква е равносметката, която правите за този период?

Компания САТ работи основно в областта на електроразпределението и основно в сферата на индустриалната автоматизация. В тази тези области фирмите у нас с 30 годишна история се броят на пръстите на едната ръка. Тридесет години успешно развитие: Самия този факт при известните трудности през този преходен период, в който всички се учехме на пазарна икономика, при пълната липса на подкрепа от държавата и при непрекъснато изменящите се условия за бизнеса прави равносметката положителна. Плановете бяха за още по-съществен ръст на портфолиото на компанията, на състава и на разширяващите се пазари, но КОВИД пандемията, непрестанната икономическа криза, а сега и войната забавиха планираните темпове на развитие на компанията, но ние сме оптимисти и непрекъснато търсим изходи от кризите.

В продължение на това ще бъде интересно да научим какъв е днешният облик на компанията. На каква организация, технологии и специалисти, разчитате във вашата работа?

Ние сме инженерингова компания с амбицията да покриваме пълната гама от инженерингови услуги в нашата област. Това включва иновативни инженерингови услуги, работно програмиране и изготвяне на техническа документация, индустриално програмиране, шеф монтаж и монтаж на електросъоръженията, както и тестване, настройка и въвеждане в експлоатация на системите за електроразпределение и автоматизация на цели заводи или отделни цехови и участъци.

Нашето портфолио поставя много високи изисквания към качествата и количеството на отделните специалисти. За това ние поддържаме достатъчен брой висококвалифицирани специалисти в следните обособени звена: “Проектантски отдел”, “Отдел Индустриално програмиране”, “Процесен отдел - р-л Проекти”, “Производствен Отдел”, “Отдел Шеф монтаж, Тестване и Внедряване”. В инженерингова компания като нашата най-важния компонент за успешна реализация са специалистите с техните знания, умения и мотивация, в които САТ инвестира много и получава очакваните резултати.

Бихте ли разказали и за някои от последните си проекти в България и чужбина. Кои са елементите във вашата работа, които отличават фирмата от другите участници на пазара?

Какво ни отличава на пазара и какво ни прави успешни? Ами това са множество разбираеми, но трудни за изпълнение детайли. На първо място компания САТ винаги довежда до успешен край проектите си до пълно удовлетворение на клиентите си, независимо от ресурсите (материални и човешки), необходими за това. САТ завършва проектите си винаги в договорените срокове. Ние предлагаме иновативни и най-модерни технически решения на приемливи за клиента цени. И не на последно място, осигуряваме непрекъсната поддръжка (гаранционна и следгаранционна) в много кратки срокове на реакция както дистанционно, така и на място.

През годините имаме редица изпълнени проекти, както в България, така и в чужбина. Ето някои от по-значимите от тях от последните години. В КЦМ Пловдив току що завършихме техническите проекти за двата нови цеха в комбината – “Нова оловна рафинация” и “Нова електролиза на цинка”. Очакваме продължението им с работна фаза, доставки и внедряване. Проектът ни за “Алтернативни горива” в Хайделберг България Девня Цимент е пред внедряване. В Асарел Медет изпълняваме текущи проекти за модернизация на контролните системи на отделни цехове в комбината. В Холцим България Белоизворски цимент работим по текущи проекти за автоматизация, а в Каолин изпълняваме пълен електропакет за нов цех “Филтър преса”, както и модернизация на заводската контролна система.

Последните ни по-значими проекти по света са например тези за Холцим Русия, свързани с модернизация на цялостните заводски контролни системи в 2 завода “Шуровски Цимент” и “Волскцимент”, както и текущи проекти по автоматизация в други 2 завода - “Ферзиково циментов завод” и “Воскресенск циментов завод” и 2 кариери. В Холцим Аржентина работим по комплектен електропакет за нова линия за цимент в “Малагеньо циментов завод”, а в Хайделбергцимент Франция – по модернизация на електроразпределението и автоматизацията в “Циментов завод Бусак” и в “Циментов завод Аирво”. В ИКАНО (ИКЕА Полша) работим по цялостен електропакет за “Нов химически завод за рециклиране на отпадъци от матраци”.

Инженерните кадри са все по-често коментирани в последно време. Какви са предизвикателствата, които срещате в тази посока и как осигурявате високо техническо ниво на специалистите в организацията?

Както вече казах кадрите решават всичко в една инженерингова компания и затова ние обръщаме сериозно отношение за тяхната непрекъснато подобряваща се квалификация и поддържане на мотивацията им за работа при нас. Ние работим по най-модерни и разнообразни проекти. В САТ почти всеки проект със съвременните си технически и технологични решения може да е основа за докторска дисертация. Всеки от нашите специалисти с напредване на стажа си се превръща в специалист с международно признат авторитет, с който се съобразяват нашите международни клиенти при реализацията на техните проекти. Разбира се липсата на висококвалифицирани инженерни кадри все повече се усеща в света. Нашите специалисти биват търсени от големите международни компании, което ни изправя пред ново предизвикателство как да сме по-атрактивни и да ги мотивираме да работят при нас.

Партнирате си с различни български и чуждестранни компании, както доставчици, така и клиенти. Какви според Вас са основните предпоставки за едно успешно сътрудничество при реализацията на инженерни проекти?

Партньорството е изключително важен компонент в нашата дейност, но в България все още е много трудно да намериш коректен партньор, защото нашите предприемачи все още се учат в движение. За нас е ясно - качествата, които изтъкнах по-горе правят фирма САТ за предпочитан дългогодишен партньор и за българския и за международния пазар. Факт е, че след като започнем работа с поредния клиент, то той повече не търси изпълнители в нашата област, а разчита на дългосрочното ни сътрудничество уверен в качеството на нашата продукция.

В заключение, бихте ли споделили пред читателите на списание Енергия, какви ще бъдат приоритетите на компанията през следващите години?

Не само за САТ, а за всички компании, първи приоритет ще е да преминем през тези редуващи се кризи (пандемия, икономически и финансови кризи, военни конфликти, пренареждане на световния икономически ред) и да излезем със съхранени екипи за посрещане на засилващите се и променящи се нужди на нашите клиенти.
 

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти