Нашата цел е да бъдем близо до производителите, за да им помагаме

Руслан Свободков, управител на Норика България

Руслан Свободков, управител на Норика България

Уважаеми г-н Свободков, в началото на нашия разговор, каква е равносметката, която правите за изминалата година?

Стартирахме дейността си през есента на 2009 г., като паралелно с качествените семена, които предлагаме, дългосрочният ни търговски опит се дължи и на уменията, които притежаваме в консултирането и даването на съвети на производителите през целия им път. Обръщаме особено внимание на климатичните и местните условия за избор на сорт при неговото отглеждане. За Норика България, смея да твърдя беше една много успешна година. Успяхме да реализираме рекордни количества посадъчен материал и да разширим, както сортовата си структура, така и да привлечем много нови земеделски производители.

Затвърдихме лидерската си позиция по отношение на вноса и доставката на картофен посадъчен материал. Успяхме да наложим няколко сорта, които се превърнаха в еталон за вкусови качества и външен вид. Сортът Сорая се превърна в пример за вкусен и качествен картоф с отлична съхраняемост до 8 месеца, при спазване на нужните изисквания на складовите помещения. Неговата универсалност дава възможност да се използва за пържене, печене, варене и всякаква друга термична обработка, което го прави изключително ценен и търсен. Това го превърна в един от най-предпочитаните и популярни сортове в страната, както и в Европа. Има овална форма и наситен жълт цвят, с гладка кожа и атрактивен външен вид.

Сортът е подходящ за отглеждане, както в страните с типичен умереноконтинентален климат, така и в страни с по-топъл и сух климат, което определя и широкото му приложение и разпознаваемост. Подходящ за преработка в различни полуфабрикатни продукти, като растението е средновисоко до високо и формира голяма листна маса. Той е средноранен и високодобивен, покриващ нуждите на свежия пазар и селектиран да отговори на съвременните изисквания на потребителите и производителите.

Характеризира се с оптимален вкус и продължително съхранение.Вегетационният период продължава около 90 дни след процеса на поникване, като цъфти буйно с бели наситени цветове. Сорая е устойчив на двата типа цистообразуващи нематоди, рак по картофите, мана и проявява добра устойчивост към основните групи вируси. Устойчивостта към краста и ризоктония също има високи нива, а добивът варира между 5-6 т/дка, което е и една от най-важните предпоставки за популярността на сорта.

С поглед към новия сезон, какви са новите сортове в портфолиото на Норика и какво трябва фермерите да знаят за тях?

За нас е от изключително значение непрекъснатото разширяване на сортовата ни структура, както и популяризирането на нашите сортове. За съжаление Ковид кризата стопира за известно време процесите по тестване на нови сортове и представянето им на земеделските производители. Именно затова една от основните ни задачи и приоритети тази година е създаването на опитни полета за изпитване на нови сортове и тяхната пригодност за отглеждане в България. По този начин даваме възможност за по-богат избор на фермерите съобразно регионите, в които отглеждат картофи и конкретните почвено-климатични условия. Силно се надяваме, в близко бъдеще да можем да предложим нови, най-вече ранни сортове, които да отговарят на високите изисквания на земеделските стопани.

В продължение на това, на какво трябва да се обърне внимание при избора на нови сортове и с какво дългогодишният опит на фирмата на българския пазар е полезен в тази посока?

Пазарните условия, при които работят българските картофопроизводители са определящи за цялостното развитие на сектора. Тук определено фермерите срещат редица предизвикателства свързани с нестабилната през годините пазарна цена, пътищата и формите на реализация на продукцията. Вносът на картофи от ЕС допълнително усложнява ситуацията.

Аз смятам, че е от ключово значение производителите да максимизират добивите си, с оглед повишаване на конкурентоспособността спрямо вносната продукция. Също така, да търсят нови форми на реализация, отговарящи на съвременните тенденции в потребителското поведение при пазаруване. Ориентирането на потребителите към големите търговски вериги, като избор за пазаруване постепенно измества традиционните пазари, като място за реализация на земеделски стоки. Именно тези форми и тенденции трябва да се следят от производителите, като се търсят начини за бърза адаптация към новите условия.

Как бихте коментирали предизвикателствата и ролята на използваната техника при картофопроизводството и по-специално при отглеждането на нови сортове? Какъв европейски опит бихте споделили?

Модернизирането на стопанствата е от първостепенно значение за постигането на желаните резултати. След приемането на страната ни в ЕС нашите фермери имат възможност да ползват редица програми, даващи им възможност да модернизират, както техническия си арсенал, така и складовата база. Това предполага фермерите да бъдат добре информирани, да се запознават с новостите и възможностите, които предоставят европейските програми.

Необходимо е да бъдат гъвкави и вариативни,да търсят всяка една възможност и да я използват. По този начин те подобряват цялостната си технология на отглеждане и складиране, което автоматично увеличава конкурентоспособността им при реализацията на продукцията. Отглеждането на картофи и постигането на високи добиви в съвременните стопанства е невъзможно без напояване. Използват се различни методи, които до голяма степен водят до постигане на добри резултати. Ние съветваме нашите производители да напояват интензивно съобразно изискванията на сорта. Аз лично считам, че отглеждането на картофи без напояване води до огромен риск и за мен е неоправдано.

В заключение, какви очаквания имате за предстоящата година и накъде ще бъдат насочени усилията на компанията?

Щастлив съм, че на този етап търсенето на нашите сортове е високо и производителите предпочитат надеждността на Норика. Както всяка година, ние акцентираме върху качеството на доставения посадъчен материал.За нас е важно картофопроизводителите да получават качествена суровина, произведена в Германия, която да им позволи да разгърнат потенциала си и този на сорта. Това ще им даде възможност да максимизират резултатите си. Също така, нашата цел е да стоим близко до производителите, да им помагаме и консултираме, когато имат нужда, да наблюдаваме тяхната работа, да даваме идеи и да решаваме проблеми. Ние не разглеждаме производителите само като клиенти, те за нас са партньори и знаем, че можем да разчитаме на тях, както те на нас. Ние в Норика България разбираме бизнеса, като двупосочен процес основан на принципност, доверие и партньорство.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти