Наша цел е да се погрижим за качеството на силозите

доц. Станимир Димитров, технически консултант в ПиС Системи

доц. Станимир Димитров, технически консултант в ПиС Системи

Уважаеми г-н Димитров, ще бъде интересно да научим в какво се състои подготовката на един силоз.

Важен елемент от разработваните програми за биосигурност във фермите, представлява производството на безопасни фуражи за изхранване на животните. При прибирането, транспортирането и съхранението на отделните компоненти, съществуват различни пътища за контаминиране с микроорганизми, което представлява потенциален път за пренасяне на болести към животните и следователно към хората. В тази хранителна верига основно звено е подготовката на силозите и складовете за съхранение на обработеното зърно. То започва с механичното им почистване, последвано от химична обработка на празните силози и складове, която се извършва чрез влажна или аерозолна дезинсекция с инсектициди с контактно действие и газова дезинсекция (фумигация). Аерозолната дезинсекция е по-ефикасна от влажната и два пъти по-производителна. Редица фирми предлагат различни модели аерозолни генератори, известни в техническата литература като атомизатори/мъглообразователи. Те работят на импулсно-реактивния принцип без движещи се механични части и се състоят от бутилкообразна горивна камера, която се отваря в дълга тръба (резонатор). След преминаване на първите няколко етапа от процеса, отработените газове от горивната камера излизат като вълна под налягане и при преминаване с висока скорост през резонатора въвличат нови порции гориво/въздух от карбуратора. Налягането в резервоара с работен разтвор подава дезинфектанта чрез клапа към дюзите и се впръсква в изходящия горещ поток, преминавайки в ултрафини аерозоли. Течностите частично се изпаряват и се преобразуват във видима мъгла чрез кондензация. Атомизаторите за „гореща мъгла“ дават възможност за равномерно разпределение на дезинфекционната течност, която прониква във всички пукнатини и труднодостъпни места на помещението (около 19000бр. капчици/кв.см.), без да се стича по тавана и стените на сградата. Образуваната мъгла се задържа няколко часа във въздуха, като по този начин бързо и надеждно се елиминират микроорганизмите и вредителите. Те са по-удобни за използване в открити пространства и работят с бензин при разход около 2-4л/час. Не всички дезинфектанти са подходящи за приложение под формата на „горещ аерозол”, т.като се разпадат при високата температура и престават да действат. Основните предимства на аерозолната технология се изразяват в следните аспекти: Значително намаление разхода на работен разтвор и съответно по-малко време за третиране; Максимално разпределение на активното вещество във високи концентрации, осигуряващо голяма ефективност на дезинфекцията; Екологичен метод, предотвратяващ неконтролирано изхвърляне на химически субстанции в околната среда; Подходящ за дезинфектанти, чиято активност продължава след приключване на газообразната им фаза (алдехиди и феноли); Генераторите са сравнително евтини, лесни за използване, като изискват минимална поддръжка и са лесни за ремонт. Тези генератори са високопроизводителни, като за силоз с вместимост прибл. 6000м3 е необходимо около 1,5 – 2,0л. работен разтвор. Важно условие, по време на обгазяването е да се включи вентилационната система на силоза, което ще осигури достигане на препарата до всяка точка.

Бихте ли обяснили значението на термоаерозолното обгазяване?

Като средства за обработка на силози и складове за зърно и готов фураж, се използват широкоспектърни инсектициди и биоциди, съдържащи активно вещество като напр. циперметрин, алуминиев фосфид, магнезиев фосфид и др., които са с широк спектър на действие срещу всички пълзащи и летящи насекомни складови неприятели (комари, мухи, бълхи, кърлежи, дървеници и др.) с отлична предпазна и изтребваща ефикасност.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти