Naïo Technologies представи робота за плевене Oz

Роботът Oz осъществява прецизно плевене по лесен и ефикасен начин, като не изисква човешка помощ и надзор. Oz е изцяло автоматичен, но при нужда може да бъде насочван, за да върви по правилния маршрут. Роботът за плевене се насочва до началната си точка с помощта на дистанционно управление. Необходимо е единствено да му се въведат параметри за изпълнение, като: брой, дължина и разстояние между редовете. Когато Oz приключи с плевенето, той автоматично изпраща текстово съобщение на сдвоения към него смартфон. Интелигентната машина осъществява процеса на плевене по лесен и ефективен начин, пести ценно време, като така подобрява и улеснява много земеделци. Oz благоприятства и за намаляване на големите селскостопански вложения за други консумативи като: различни пластмасови изделия, гориво, помощни машини, електроенергия. Освен плевене, роботът Oz подпомага и дейности като окопаване и прибиране на реколтата.

Naïo Technologies представи робота за плевене Oz снимка: Naïo Technologies

Роботът е оборудван с електрически двигател, който не гори и не произвежда вредни газове. Това предимство е особено важно за работниците в оранжерии, които често са изложени на този вид замърсяване. При направен анализ за употребата му, става ясно, че Oz е машина, която използва малко електроенергия. Интелигентният робот може да копае и плеви колкото често е необходимо, което от своя страна стимулира биологичната активност като осигурява достъп до вода, излагане на слънце и освобождаване на основни хранителни вещества към реколтата. Това повишава производителността на продукцията.

   Naïo Technologies представи робота за плевене Oz снимка: Naïo Technologies

Oz осигурява чистота на земеделските парцели. Работи с висока степен на прецизност и не разкопава семена от плевели, които са в спящо състояние. Oz е екологичен, плеви механично и не употребява токсични хербициди за разлика от борбата с плевели по химичен път. Роботът за плевене работи, като уплътнявайки почвата с помощта на своите инструменти, той запазва почвената структура. Naïo Technologies е разработила и гама от специални инструменти за Oz. Те са лесни за използване и подмяна, бързи за настройка и позволяват адаптацията на машината към различен тип култури и почва. Използвайки роботът Oz, няма нужда от допълнителни методи за борба с плевелите, като по този начин се избягва и възможността от замърсяване на почвата и подземните води.