Награди за иновации от EuroTier

Като водещ световен търговски панаир за професионалисти в животновъдството, EuroTier се утвърди като водеща платформа за представяне на нови продукти. Неговото лидерство от гледна точка на иновациите е подчертано от представянето на специализираните продуктови награди. Неутрална комисия от експерти, създадена от Германското земеделско дружество DLG, определи победителите в конкурса за иновации от общо 150 одобрени продукта от всички тематични области и на база предварително определени строги критерии. В тази статията, списание АгроБио Техника продължава да представя наградените отличия, които са удостоени със сребърен приз. Сребърни медали бяха присъдени на 14 продуктови иновации.

Текст: списание АгроБио Техника 

Награди за иновации от EuroTier

Сребърното отличие за иновации се присъжда на добре познат, но доразвит продукт, по който е извършено такова подобрение, което да може да реализира по-висока ефективност и резултатност на определящите го функции и процеси. Икономическото значение за практиката, производителността и качеството на работа, и функционалната надеждност също са решаващи за избора. Освен това е необходимо да бъдат взети предвид положителните ефекти по отношение на хуманното отношение към животните, както и екологичната и енергийната оценка на продукта.

Като водещ световен търговски панаир, EuroTier представя най-важните иновации, продукти и услуги за отглеждане на селскостопански животни. Фокусът е върху говедовъдството, свиневъдството, домашните птици и аквакултурите – преработката на фуражи, месо, мляко и яйца. Теми итенденции, като алтернативните системи за хамбари, опазване на климата и околната среда в стопанствата, цифровизацията, обработката и усъвършенстването на пазара като цяло, предоставят вдъхновение за еволюцията на този сектор.

CareFoss E-Force oт Vilofoss Group

Витамин Е подобрява имунния отговор и благоприятства здравословното състояние на телетата. След отбиване телетата често демонстрират прекалено ниски плазмени концентрации на витамин Е, в резултат на което са по-податливи на инфекции. Хранителните продукти за допълнителен прием CareFoss E-Force служат за оптимизира не здравословния статус на животните чрез набавянето на витамин Е. RRR-токоферолът, покрит с лецитин, за да предложи добра защита от окисляване, се използва като източник на витамин Е, тъй като е по-лесно усвоим, в сравнение с обичайния токоферол ацетат. Публикуваните научни изследвания показват, че CareFoss E-Force може значително да повиши плазмените нива на витамин Е на телетата по време на и след отбиването.

По-ниските плазмени стойности на амилоид и кортизол също показват намалени нива на стрес и възпалителни процеси. Имунният отговор на животните, здравословното състояние и следователно растежът им се подобряват като цяло. Продуктът CareFoss E-Force представлява опростена, практич на концепция за стартови концентрати за телета, за да се оптимизират благоприятните ефекти от снабдяването на естествен витамин Е. Лецитиновата защита поддържа нивата на витамин Е стабилни за по-дълъг период от време, в резултат на което срокът на годност на продукта се увеличава. Иновативното в случая е подходът на синергично комбиниране на хранителни вещества и следователно повишаването ефективността на фуражите по отношение на храненето на животните и поддържането им здрави.

Bovaer от DSM Nutritional Products Europe AG

Преживните животни са в състояние да разграждат богатите на фибри груби фуражи, които са трудни за храносмилане като треви, силаж и сено, и да ги трансформират в храна от животински произход в стомаха си. Фуражът се разгражда в търбуха от микроорганизми, включително такива, които произвеждат парниковия газ метан. Продуктът Bovaer е препарат, състоящ се от 3-нитрооксипропанол (3NOP), който е одобрен в ЕС от април 2022г. като фуражна добавка във фуражите за млечни крави и крави за възпроизводство. Той подлежи на класифициране в категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група на „вещества, които влияят благоприятно на околната среда“.

Ефектът на новоразработената молекула 3NOP за намаляване образуването на метан в търбуха е потвърден по време на процеса на одобрение. По-конкретно, 3NOP свързва метилкоензим М редуктазата, която катализира последния етап на метаногенезата. В търбуха самата молекула се метаболизира, за да образува 1,3-пропандиол, нитрат и нитрит, ограничава неблагоприятните ефекти върху здравето на животните, повишава безопасността на потребителите и околната среда.
Употребата на Bovaer представлява обещаваща възможност за значително намаляване емисиите на метан от млечни крави и следователно има важен принос в намаляването на емисиите от парникови газове, причинени в селското стопанство.

BeddingCleaner от Hanskamp AgroTech BV

Отворените конюшни без дебела постелка за компостиране, бързо достигат границите на абсорбционния си капацитет, в резултат на което постелката трябва да се сменя често, за да се избегне замърсяване. BeddingCleaner е иновативна концепция за отстраняване на фекалии от открити и затрупани конюшни, която може да се използва с органични или неорганични материали за постилане като например пясък в открити конюшни. Като приспособление, теглено от трактор, BeddingCleaner почиства спалното пространство на редовни интервали. Постланият материал се пресява с помощта на сито. Също така, малко количество от материала на постелката полепва върху утаените фекалии, в резултат на което може лесно да бъде демонтиран и транспортиран в интегрирания бункер за съхранение.

Благодарение на бързото отстраняване на фекалиите, постелката остава по-чиста и по-суха, и следователно остава годна за употреба за по-дълго време. Съответните аспекти за хуманно отношение към животните, включително откритото лежане и движение, се насърчават в тази издържана концепция, докато отделянето на вредни емисии и миризми е намалено поради редовното отстраняване на изпражненията.

Clean&Fill Station от Förster Technik GmbH

Поддържането на здравето на телетата е от голямо значе ние в млекопроизводството. Инфекциите, причинени от липса на хигиена, трябва последователно да се предотвратяват. В последните няколко години нараства популярността на мобил ните системи за хранене на телета с по-голям резервоар за мляко. Те трябва да бъдат трудоемко почистени и дезинфекци рани на ръка или полуавтоматично след употреба. Станцията Clean&Fill Station от Förster Technik позволява свързването на мобилния резервоар за мляко с програма за почистване само с няколко ръчни стъпки.

Почистващата програма работи напълно автоматично и почиства всички повърхности, както и чувствителните зони. Друга иновация е функцията резервоарът автоматично да се зарежда с вода в желания момент чрез зададената програма и да се загрява до зададената температура на поилката. Това означава, че фермерът е необходимо единствено да добави млякото и поилката за телета е готова за употреба. Следователно Clean&Fill Station от Förster изключва почти напълно хигиенните дефицити и води до значителни спестявания на работно време.

"Лежането е важно за здравето на копитата, ставите и вимето на кравата."

The Dreamstall от Cowhouse International B.V.

Животните обикновено прекарват повече от дванадесет часа на ден в легнало положение. Кабините трябва да позволяват удобно и необезпокоявано лежане, но същевременно и да насочват правилно животните. Концепцията на кабините Dreamstall позволява на кравите да упражняват естественото си поведение, когато лягат, спят и стават в тях, без да бъдат ограничавани от нашийници или разделителни решетки.

Конвенционалните разделителни пръти са заменени от две хоризонтални, гъвкави направляващи рамки. Дизайнът, който е същевременно прост и иновативен, позволява на кравите да използват необезпокоявани цялата зона за лежане, да се движат по-естествено и ги насочва в подходящата позиция, когато лягат и стават. Dreamstall е иновация, която насърчава и подтиква кравите към своето естествено поведение и обичайни дейности.

Thermo W/E от MIK International GmbH & Co.KG

Отопляемите гнезда за прасенца осигуряват оптимален комфорт при лежане на прасенцата и подобряват способността на животните да оцеляват, особено през първите няколко дни от живота им. Обикновено, температурата на системите за подово отопление в гнездата за прасенца се наблюдава и контролира чрез измерване с помощта на инфрачервен термометър или термографска камера. Визуално наблюдение на температурата досега не е било достъпно. Това оказва трудности за бързото откриване на повреда на отделни или на множество нагревателни плочи.

MIK International GmbH разработи нов, иновативен подход за незабавно визуално идентифициране на температурата на гнездото за прасенца. За да се постигне това, видимите горни страни на елементите на системата за подово отопление са покрити с термохроматични пигменти, които променят цвета си при предварително определени минимални или максимални температури. Този нов метод за визуално наблюдение на температура на системата за подово отопление позволява на оператора да определи бързо и лесно дали е налице повреда. В допълнение към предимствата, тази иновация води и до значителни подобрения на микроклимата на гнездата за прасенца

OlliGES bedding robot от Big Dutchman International GmbH

Поради променените обществени и политически нагласи, сламената постелка ще бъде важен елемент от модифицираните системи за отглеждане в свиневъдството в бъдеще. С робота за постелки OlliGES Big Dutchman разработи иновативна технология, която предлага подход за намаляване на количествата постелки. Интелигентният робот самостоятелно решава колко и какъв тип легла трябва да бъдат въведени. В същото време роботът OlliGES извършва и напълно автоматизираното им поставяне на желаните места. Това се основава на оценка, която OlliGES провежда през нощта. Следователно възможните влияния, причинени от слънчева светлина, са сведени до минимум. Инфрачервено осветление се използва за създаване на макет на пространството под формата на изображение. В края на цикъла за оценка, информацията от изображението се анализира и се взема решение за позициониране на легло, необходимо за следващите 24 часа. В сравнение с познатите технологии за легла, този иновативен подход води до значителни предимства както по отношение управлението на труда, така и за намаляване на емисиите.

optiMARKER от Hölscher + Leuschner GmbH & Co.KG

От гледна точна на пазарния натиск на свинско месо, оптималното тегло за клане е от съществено значение както за процеса по угояване на свинете, така и за икономическия успех на фермата като цяло. При конвенционалните системи теглото на животните се оценява субективно с висока степен на несигурност преди продажбата или се определя чрез ръчно претегляне, което отнема значително количество работно време.

optiMARKER е станция за маркиране с оптична скала. Новата, иновативна 3D камера се използва за прецизно определяне на теглото и животните автоматично се маркират със спрей-боя при достигане на определени прагови стойности. Иновацията се основава на мобилността на системата. Оптичните и маркиращите модули са малки и преносими и могат да се поставят в обикновени скоби според нуждите, а също така позволяват и комбинирането им в различни групи. По време на процеса, измерванията могат допълнително да се съхраняват в централна база данни, за да се даде възможност за предоставяне на информация относно ефективността от угояване на отделни животни (с допълнителна RFID антена) или на групата. Комбинацията от различни технологии като оптични системи за претегляне и маркиране на прасетата с нови системни елементи като 3D технология и внедряване в мобилна система, са това, което отличава тази иновация.

Lifty от Meier-Brakenberg GmbH & Co.KG

Издърпването на стъргалки за тор или премахването на тапи за тор често е физически изтощителна работа, която допълнително създава риск от наранявания на персонала. Meier-Brakenberg GmbH & Co. KG вече излезе с техническо решение за тази работа, което беше представено на EuroTier 2022. Lifty се състои от рамка на триножник с конусовидно разположени крака, които се завинтват в технологична кутия, разположена отгоре.

Кутията съдържа електрическа лебедка, която може да повдигне товар до един метър и която се управлява с акумулаторни батерии. Lifty може да се позиционира над запушалката за течен тор, която трябва да се отстрани, стъргалката, която трябва да се издърпа или да се поддържа, в случай на монтирани на стената запушалки за суспензия. Освен натискането на бутона, не е необходимо да се прилага допълнителна ръчна сила, за да се отстрани тапата за тор или да се издърпа скреперът. Lifty предлага абсолютно предимство за управление на технологията за тор.

Strohmatic Air ASD от Schauer Agrotronic GmbH

Къщите за пуйки се застилат приблизително на всеки два дни, като се внасят бали слама в птичарника отвън с помощта на трактор и след това се разпределят с помощта на приспособление. Това може да доведе до появата на болестотворни патогени. Strohmatic Air ASD е напълно автоматична система за постилане, която равномерно разпределя обезпрашената слама в птицефермата. Позволява целенасочено внасяне на слама, което може да контролира автоматично времето и количеството с помощта на дневна програма.

Ограничаването на трактора като външно транспортно средство, елиминира и възможността от внасяне на болестотворни патогени. Това значително подобрява хигиената, благодарение на ежедневното изхвърляне на отпадъците. Обезпрашаването на нарязаната слама допълнително предпазва белите дробове от замърсяване. Strohmatic Air ASD също така води до намалено натоварване, тъй като запасът от слама в шредера за бали е необходимо само периодично да се презарежда.

Dry.Sec от WEDA Dammann & Westerkamp GmbH

Черната войнишка муха (BSF) се отглежда в щайги в които прецизното и правилно хранене представлява голямо предизвикателство. Черната войнишка муха се снабдява с хранителен субстрат, състоящ се от различни странични продукти, като напр. сортове плодове и зеленчуци, които се натрошават и смилат на едрина под 3мм. Така фуражната каша е течна и впоследствие се допълва със зърнени трици, за да се получи оптимално съдържание от около 30% сухо вещество. Поради захранващото налягане в тръбите, както и доставката на фураж, е технически невъзможно да се захранва смес с 30% сухо вещество в малки количества. Останалите трици се прилагат и разпределят ръчно в щайгите.

Weda Dry.Sec вече позволява тази ръчна работа да се извършва автоматично с помощта на компютър. Опасностите при хранене, като напр. прекалено рядка фуражна супа, в която ларвите се давят, или прекалено суха фуражна каша, поради която ларвите се свиват и животните се задушават, са сведени до минимум. Dry.Sec не само улеснява работата, но също така дава възможност за целенасочено и прецизно управление на храненията и увеличава способността на черните войнишки мухи да оцелеят.

SBE Farm-Management-System от Lock Antriebstechnik GmbH

Оптимален климат, осветление, вентилатори – във фермата има много технически системи и те трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато. Тъй като те често включват самостоятелни решения от различни производители, това често означава отделна система за управление за всяко устройство. Системата Lock SBE за първи път обединява голямо разнообразие от модули в междусекторно модулно решение със значителен потенциал за разширяване. Тя използва голям брой сензори за наблюдение на действащите условия на околната среда в сградите.

Вентилационните системи, осветлението, вентилаторите и овлажняването в стопанството могат да се активират независимо от местоположението или платформата. Системата може да действа автономно или да извежда препоръки при ръчна работа. Lock SBE предлага на фермера интелигентно решение, с което оперативните процедури могат да бъдат оптимизирани и направени значително поефективни. Сведените до минимум усилия за наблюдение и автоматичното документиране облекчават работното натоварване на мениджъра на фермата и оптимизират производствените условия.

Laktowash от Lakto Hayvancilik Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Sti.

От решаващо значение за хигиената на млякото е всички негови преносители да се поддържат постоянно и напълно чисти, и дезинфекцирани. Естествено, това се отнася и за доилните кофи, и мини доилните системи, които се използват по целия свят в малките и микро ферми. Особено в тези случаи е жизненоважно да се избегне предаването на инфекции чрез гумените обвивки на бибероните, маркучите за мляко, колекторите или кутиите за мляко, което не винаги се постига успешно с ръчното почистване, което все още често се прилага.

Laktowash е почистващ уред за мобилни доилни системи с кофа, който старателно и ефективно почиства всички повърхности, с които млякото влиза в контакт. За почистване, мобилната доилна единица е свързана към Laktowash с помощта на обикновен адаптер над капака на кофата. Вакуумната помпа, монтирана в доилната единица, осигурява необходимата турбуленция, докато Laktowash преминава през предварително определен цикъл на почистване и дезинфекция, като по този начин гарантира, че доилният клъстер и кутията за мляко са почистени качествено по стандарт. В края на всеки процес, Laktowash събира останалата течност в кофата и я отвежда. Благодарение на интензивното почистване се предотвратяват инфекции и виметата се поддържат здрави. Използването на системата допълнително спестява труд и време. Laktowash също така е устойчива по отношение на консумацията на енергия и вода. поради предварително зададения воден цикъл

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти