N.E.X.T. Agri от Ентегра e решение за умни зърнобази

Най-новата разработка на Ентегра е в направление дигитализация, автоматизация и контрол на достъпа в зърнобазите. С помощта на интеграции с бариерите, електронните кантари и уредите за лабораторен анализ, софтуерът N.E.X.T. Agri превръща всяко силозно стопанство или плосък склад в умна зърнобаза от ново поколение.

N.E.X.T. Agri от Ентегра e решение за умни зърнобази

Бариерата за вход е оборудвана с камера за видеонаблюдение, която разпознава регистрационните номера. При наближаване на камион, тя се вдига, ако номерът фигурира в N.E.X.T. в графа „очаквани“. За да се входира един транспорт, като очакван, е необходимо да бъде въведена информация от контрагента, който го изпраща или служител на фирмата в WEB портала или мобилното приложение, част от системата N.E.X.T, като се посочат: камион, ремарке, шофьор, превозвач, договор и др. След влизане в базата, камионът преминава през лаборатория, а оттам след обработка на пробата N.E.X.T. изтегля качествените показатели и издава пропуск на шофьора с информация за разтоварище. При заставане на кантара и сканиране на пропуска системата автоматично отваря кантарна бележка с попълнена наличната информация, а теглото се попълва посредством интеграция с електрониката на кантара. Процедурата се повтаря за повторното претегляне (тара или бруто). Бариерата за изход се вдига автоматично, когато камионът се приближи, но само ако е преминал през всички задължителни контролни точки: лаборатория, кантар бруто, кантар тара.
След внедряването на тази иновативна и интелигентна система се постига пълна автоматизация на зърнобазата, като приемът и обработката на един камион в някои случаи става за по-малко от минута и с елиминиран риск от грешки. Системата дава много точни справки за наличности по култури и силози или складове с осреднени качествени показатели, а бонификацията се случва автоматично.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти