Международната Конференция по сеизмично инженерство привлече широк кръг специалисти

инж. Димитър Начев, Строителен Инженерен Форум

инж. Димитър Начев, Строителен Инженерен Форум

Инж. Начев, кои бяха акцентите в тазгодишното издание на форума?

Строителен Инженерен Форум - Международна Конференция по сеизмично инженерство се проведе успешно на 20-21 Октомври 2021, под патронажа на Министър на Регионалното Развитие и Благоустройството. Събитието бе в онлайн формат, виртуална конференция с двупосочен симултантен превод (BG-EN). Министър Комитова, чрез видео обръщение, откри форума, поздрави организаторите на форума - Съюз на строителните инженери в България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Регионална колегия София-град и техните партньори Европейски съвет на строителните инженери (ECCE) и Европейски съвет на инженерните камари (ECEC), поздрави участниците във форума, и пожела спорна работа и успех на конференцията.

Основната цел на конференцията бе да повиши квалификацията на инженерите-конструктори в областта на антисеизмичното проектиране и да подчертае необходимостта от нов интегриран подход към обновяване на сгради с цел подобряване едновременно на енергийните и сеизмичните им характеристики.  Тя даде възможност за споделяне на знания, идеи, резултати от изследвания и практически опит. Даде възможност и ние да си сверим часовника къде сме в сравнение с колегите около нас. За съжаление, изводът е, че сме далече назад. Нямаме дори стратегия и пътна карта за предварителна организация и мониторинг при земетресенията и какво трябва да се прави след земетресение. 

Опасността от земетресение и скорошната сеизмична активност, отговорността на строителните инженери за намаляване на сеизмичния риск, еволюцията на Еврокод 8, обновяването на сгради с цел подобряване на енергийните и сеизмичните им характеристики, оценка на уязвимостта преди земетресение, антисеизмичния дизайн при укрепване и реконструкция на сгради на културното наследство, всички тези теми бяха във фокуса на трите Панела на конференцията.

Представете лекторите и темите обсъждани по време на конференцията.

Бяха изнесени презентации от 26 лектора – седем от България и 19 от чужбина – JRC (Съвместен Научен Център на Европейската комисия), Гърция, Хърватия, Турция, Португалия, Северна Македония, Австрия, Кипър.  В рамките на партньорството с ЕCCE и ECEC, членките на тези организации, предложиха лектори от техните страни, експерти в областта на антисеизмичното инженерство, които безвъзмездно изнесоха презентации на Конференцията. 

С най-много лектори се представи Камара на инженерите на Хърватия - професори от Университета в Загреб, инженери от екипа експерти за Национална оценка на сеизмичния риск в Република Хърватия и Президентът на Хърватската Камараа, споделиха опита си за премахване на последиците от двете опустошителни земетресения в Загреб през март и в Петриня през декември 2020 г., както и за определянето на необходимото законодателство и програмата за спешно възстановяване след земетресения и ролята на Камарата в тези процеси. Ключовият въпрос, „Дали трябва да чакаме земетресенията да ни събудят отново или можем да използваме целия инженерен опит и знания и да се опитаме да установим непрекъснати процеси за добро управление на сеизмичния риск?“ бе дискутиран от един от основателите на Хърватския център по земетръсно инженерство от Университета на Загреб и ръководител на екипа от експерти за Национална оценка на сеизмичния риск в Република Хърватия. 

Националният Център по Сеизмично Иженерство при Универстета по Архитектура, строителство и геодезия УАСГ-НЦСИ взе активно участие в първия панел на конференцията с лекции за очакваните промени в следващото издание на Еврокод 8, свързани с моделирането на сеизмичното въздействие , и промените, отнасящи се до стоманобетонни и стоманени конструкции. НЦСИ сподели и теоретични познания и практически опит в областта на сеизмичното поведение на едропанелни жилищни сгради в България. С представянето си на Конференцията, НЦСИ затвърди позициите си на национално значим сеизмичен център, който осъществява научноизследователски, проектантски и експертни дейности за намаляване на сеизмичния риск. 

Вицепрезидентът на Гръцката организация за защита и планиране на земетресения (EPPO) и почетен професор на Националния технически университет на Атина (NTUA) представи основната философия на подготвяните в момента „Насоки за сеизмична оценка и обновяване на съществуващи мостове в Гърция“. Ръководителите на отделите за земетръсно инженерство и отдела за цифрова обработка на данни на организацията EPPO на Гърция, представиха рамката за предварителна оценка на сеизмичната уязвимост на сгради с обществено предназначение в Гърция. Зам. директор на Европейски Център за предотвратяване и прогнозиране на земетресения (ECPFE), дискутира процеса на оценка на предварителна сеизмична проверка („индекс на сеизмичния риск“), реализиран в историческия град Нафплион, старата столица на Гърция.

Ръководителят на изследователски проекти в Европейска Лаборатория за Изследване на Конструкции (ELSA) към Научния център към Европейската комисия (JRC), акцентира върху влиянието на устойчивостта и изискванията за енергийна ефективност върху проектирането и обновяването на сгради. Ръководител на екип в JRC представи разработването на съвременни материали и нови технологии за комбинираното сеизмично и енергийно обновяване на съществуващи сгради. Бе представено и официалното становищe на ECCE по темата за едновременно сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради, както и тезата, залегнала в становището на ECCE за 3S подхода за безопасни, здрави и устойчиви сгради. 

Лекторът от Федерална Камара на Архитектите и оправомощените инженери консултанти на Австрия, в рамките на участието на ECCE, акцентира върху влияние на земетресенията в геотехниката, чрез примери и решения за отстраняване на ефектите от земетресенията с прости и икономически ефективни решения. В панела за паметници на културното наследство, българските лектори коментираха конструктивните намеси в исторически сгради и представиха проект за обезпечаване на сеизмичната безопасност на носещата конструкция на храм паметник „Свети Александър Невски“ и консервация, реставрация и експониране на археологическите структури в късноантичната крепост „Шишманово кале”. Съборна Църква от VI ВЕК.

Представител на Министерството на културата на Гърция коментира едновременното запазване на руинния характер на паметниците на културата и конструктивната им безопасност. Представителят на Камара на инженерите на Португалия, член на Изпълнителния Борд на „Европейската Асоциация по Земетръсно Инженерство“ (EAEE), дискутира мерките за укрепване на зидани конструкциии на сгради на културното наследство, като представи ализиз на антисеизмичното проектиране при укрепване и реконструкция на сграда от културното наследство - двореца Синтра, Португалия. 

Представителят на Турската камара на строителните инженери от Технически Университет Ерзурум, Турция, презентира динамичното идентифициране на исторически зидани конструкции чрез оперативен модален анализ. Лектори от Р. Северна Македония, излъчени от Камара на оправомощените архитекти и оправомощените инженери на Р. Северна Македония, бяха професори от Университет „Св. Кирил и Методий“ (UKIM) в Скопие и Института по Сеизмично Инженерство и Инженерна Сеизмология (IZIIS), Скопие. Те коментираха влиянието на стени от стоманобетон върху енергийната ефективност на сгради в контекста на изискванията при интегрирания подход за сеизмично усилване и енергийна ефективност на сградите, сеизмичното поведение на нерегулярни в план конструкции, както и разработения от IZIIS интегриран мултидисциплинарен подход към сеизмичната защита на конструкции, отнасящи се до културното наследство.  Изнесените лекции на Конференцията бяха на високо професионално ниво, актуални, информативни, интересни. Много от участниците изразиха задоволството си от отличните презентаци.

Каква оценка бихте дали на форума?

Конференцията се проведе при голям интерес, над 500 регистрирани участници - близо 30% от участниците бяха инженери от европейски страни. Благодарение на партньорството на ЕCCE и ЕСЕС, инженерните камари, които са техни членове, бяха анонсирали провеждането на конференцията и поканили за участие чрез интернет страницита на организациите си, строителните инженери от техните страни. Имаше участници от Хърватия, Гърция, Кипър, Турция, Монтенегро, Полша, Словения и др. Във всеки от панелите над 200-250 активни участници слушаха лекциите. Със съдействието на УАСГ-НЦСИ стана възможно Международната конференция по сеизмично инженерство да бъде проследена в реално време на екрана на мултимедийната колона на НЦСИ в централното фоайе на УАСГ. Много студенти с интерес слушаха лекциите пред колоната и се радваха на реализиранната иновативна идея на организаторите – и те да станат част от този форум.

Международната конференция завърши на 01.11.2021 в Деня на Народните Будители с Дискусионнен панел на тема Законодателни рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяването на сградния фонд и на сградите обявени за недвижими културни ценности. За разлика от панелите 1, 2 и 3 на конференцията, на които имаше впечатляваща посещаемост, към дискусията по законодателни проблеми интересът беше нисък. Колегите се умориха да слушат и нищо да не се случва. Участието в Конференцията бе безплатно за всички. С любезното съгласие на лекторите, материалите (презентации и запис) са достъпни в раздел Download на интернет страницата на Форума.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти