Meropy показа нов инспекционен робот за земеделието

От момента на засаждане на селскостопанските култури до настъпването на момента за прибиране на реколтата могат да се случат много събития. Вредители могат да нападнат полето, могат да се разпространят различни видове заболявания, да се образуват заплевявания, на места да има недостиг на торове или да се получи засушаване. Ненавременното откриване на тези проблеми, може да доведе до тяхното задълбочаване, което да се отрази негативно на количеството и качеството на продукцията, и в крайна сметка на финансовия резултат на стопанството.

Meropy показа нов инспекционен робот за земеделието

Редовният мониторинг на реколтата може да помогне на земеделските стопани да научават за възникването на тези проблеми навреме, преди те да доведат до значителни загуби. Ръчната проверка на всички растения от агрономите в едно голямо земеделско стопанство може да отнеме много време, да бъде трудоемко и скъпо. За да намери решение на това предизвикателство френската стартъп компания Meropy разработи земеделски робот SentiV, който автономно да инспектира реколтата на място, с което да спестява време и пари на земеделските стопани.

Роботите са леки и се движат автономно в полето, с помощта на подобни на паяк пипала. Това им позволява да стъпват внимателно между растенията, без да ги повреждат, така както би се случвало, ако ползваха гуми или вериги. При инспекция с дронове този риск разбира се не съществува, но така растенията се виждат само отгоре и могат да бъдат пропуснат редица проблеми, скрити отдолу под листата им. За да използват SentiV, земеделските стопани първо задават границите на своето поле в софтуерната платформа на робота. След това той използва GPS система, за да се движи автономно в цялата зона. Според компанията Meropy, всеки един робот може ефективно да покрива площ около 50 декара.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти