Лъчистото газово отопление осигурява ефективност и комфорт в производствата

Димитър Димитров, управител на СВМ - България

Димитър Димитров, управител на СВМ - България

Уважаеми г-н Димитров, Вашата фирма е първата, която затопли високи производствени помещения по различен от дотогава практикувания начин, а именно с лъчисто газово керамично отопление. Бихте ли представили накратко „СВМ-България“?

„СВМ-България“ е официален представител на световноизвестна фирма, тясно специализирана в производство на уреди за лъчисто газово отопление „SBM“ - Франция, която постоянно усъвършенства своите продукти за постигане на по-голямо КПД на лъчение, дълготраен живот, пълно качествено изгаряне на газа с цел щадене на природата и намаляване себестойността на продукцията си.

Ние, „СВМ-България“, изградихме първите инсталации с лъчисто газово отопление на производствени предприятия в далечната 1997г. Тогава предизвикателствата пред нас бяха, че това е една абсолютно непозната за България технология и затова сме много благодарни на първите си партньори, които ни повярваха и внедриха нашата отоплителна система в собствените си предприятия. След това нещата станаха по-лесни, имаше къде да покажем действащи инсталации, да се разговаря с доволни ползватели и да се представят фактурите както за поддръжка на инсталациите, така и за разход на газ за отоплителен сезон. Взехме представителства и на други фирми за различни технологии за отопление, но все повече инвеститори започнаха да предпочитат лъчистото отопление и затова СВМ се специализира именно в него.

Можете ли да разкажете за спецификите на Вашите продукти и какво ги отличава от конкурентните на пазара?

Първо, нашите уреди са с много високо КПД НА ЛЪЧЕНИЕ и пълно изгаряне на газа и от там с по-нисък разход на газ. Уредите ни са сертифицирани с най-високия Клас 5 „синьо небе" за качествено изгаряне и отделяне на емисии NOx в атмосферата. Второ – дълъг живот на уредите. В България имаме инсталирани и работещи вече 27 години. Трето – уредите ни са конструирани, така че при евентуална повреда или удар, да се смени само една част от уреда, а не целия. Не на последно място – тъй като фирмата производител, както и ние сме тясно специализирани, уредите ни често са дори на по-ниска конкурентна цена въпреки високото качество на продукта. Освен това те се монтират най-често на тавана, винаги на височина която не пречи на производството.

Какви са основните предизвикателства при изграждането на лъчисто газово отопление и каква е Вашата стратегия за справяне с тях?

Основното ни предизвикателство е енергоносителят газ, с който работим. В началото освен липсата на газ нямаше и газова култура в страната ни. Сега, често продължава да бъде липсата на захранване с природен газ в близост до потребителите. Освен това поради ниския разход на газ с лъчистото отопление газовите дружества насочват инвеститорите към конвенционално с цел по-голяма продажба на газ. Затова работим предимно по препоръка на клиенти или с местни проектанти и монтажни групи. Друго голямо предизвикателство, което се получи преди две години, е несигурността на потребителите за наличието и цената на природния газ. Това повлия на целия сектор.

Наложи се спешно някои от монтираните от нас инсталации да преминат на захранване с пропан-бутан. Имаме и все още административни несъответствия в различните наредби, по които работим, като например неадекватните пожарникарски норми за огромните отстояния на газово стопанство от сгради. Практически трябва 1 декар свободно място за инсталиране на резервоар за газ. Пример: във Франция надземна цистерна до 20m3 (9 тона) може да бъде разположена на 3 метра от сградата, а в България отстоянията са от 20 до 50 метра. Дори за по-малките цистерни, те са до 15м. Решението в такива случаи е да инсталираме по-малки резервоари, но инвеститорът е принуден да зарежда по-често газ.

Както знаете, в момента политиката е намаляване и дори спиране ползването на природен газ като го заместим с други енергийни източници. Но на този етап няма по-икономичен и екологичен енергоносител, който да замени природния газ, особено когато става въпрос за отопление на високи помещения, решението е именно с лъчисто на газ. Факт е, че само за тази година в световен мащаб са предвидени около 100 милиарда долара за сондажи и търсене на природен газ, и изграждане на нови газопроводи. В същото време, заводът SBM разработи и тества излъчватели, които работят засега с до 20% водород и продължаваме да търсим начин за увеличаване на този процент.

В кои сектори се прилагат най-често Вашите отоплителни системи и как те допринасят за ефективността и удобството на работниците и клиентите?

Нашите инсталации се монтират в помещения с височина над 4 метра, предимно машиностроителни фирми, но клиентите ни са много разнообразни. От птицевъдни ферми, където също постигаме изключителни резултати, малки гаражи, работилници, малки цехове за алуминиева дограма или големи заводи като „АЛУМИНА ЕЛИТ“, „ПРОФИЛИНК“, „М+С ХИДРАВЛИК“, „ТОМИКА МЕТАЛ“, почти всички военни заводи като „ЧЕРНО МОРЕ“, „САМЕЛ 90“, „ЕМКО“, „АРКУС“, „АРСЕНАЛ“, „ДУНАРИТ“, вагоностроителни и вагоноремонтни заводи като „КОЛОВАГ“, „ТРАНС ВАГОН“, „ТРАКЦИЯ“, „БДЖ-Пътнически превози“, „БДЖ-Товарни превози“. Да ме извинят останалите приятели, но не мога да изброя над 500-те обекта, в които сме работили.

Относно преимуществата - едно от големите преимущества на лъчистото отопление е, че след като се включи, веднага започвате да чувствате топлината, все едно от сянка сте излезли на слънце. Научно доказано е, че топлината и леката светлина, които излъчват уредите при работа, оказват позитивно влияние на хората в помещението. Намаляват болничните и отсъствията от работа. Благодарение на постоянната температура в помещението се намалява и бракът в производството. Преимущество е също, че инсталацията работи автоматично.

За инвеститора авантажът е отоплителна система, която ще експлоатира дълги години без специално назначен персонал и без големи разходи за поддръжка. Даваме пример: средно инвестицията за изолирано Хале от 1000 кв.м., високо 9 м помещение при едносменен режим на работа е от ~50 000 лв, разход за газ ~3 500 лева/отоплителен сезон и годишна профилактика от 650 лв. Фирмата ни е с наложено добро име поради спазване на договорните отношения, бързо и качествено изпълнение и постигане на резултати.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти