Клиентите ценят нашия висок професионализъм

Васил Сбирков, управител на Климасет

Васил Сбирков, управител на Климасет

Уважаеми г-н Сбирков, разкажете за новите решения предлагани от Климасет в областта на ОВК?

Първо искамда Ви благодаря за отправената покана за интервю! Още от създаването на нашата фирма, предвид опита, който бяхме натрупали аз и колегата ми Огнян Димитров, тя е ориентирана към предлагането на решения за климатизация на по-сложни и критични обекти. За такъв тип проекти предлагаме на нашите клиенти пълен инженеринг - като се започне от предварителни консултации и подбор на най-подходящата технология, през проектиране, изграждане и се стигне до гаранционната и извънгаранционна поддръжка на доставените от нас съоръжения.

Този наш подход и компетентността на нашите специалисти са изградили доверие в множество наши клиенти итова число непрекъснато нараства, за което благодарим на всичките си партньори. В последните години, с развитие на дигитализацията във всички сфери на живота, се увеличава изключително интензивно и нуждата от изграждане на центрове за данни. Особено отчетливо това се забелязва при банки, телекоми, държавни институции, и др. но все по-често се сблъскваме и с много големи инвестиционни проекти за изграждане на такива центрове за колокация.

За разлика отпреди десетина години, към всички такива проекти се подхожда все по-професионално и лошите практики да се вземат решения „на парче“ силно намаляват. Все повече хора се обучават и сертифицират, за да може да се предостави комплексно решение на клиентите за техния център за данни. Това е много важно, за да може всички системи да работят в синхрон с висока ефективност и надеждност. Клиентите все повече ценят високия професионализъм и са склонни да инвестират в решения, които в дългосрочен план ще им се изплатят.

От тази гледна точка, тъй като при този тип съоръжения климатизацията е едно от нещата с най-висока консумация на енергия, е важно ние да сме запознати с най-новите тенденции в областта и да можем да ги предложим и реализираме при нашите клиенти.  Ние сме привилегировани да имаме възможността да работим с две от най-големите и иновативни компании в климатизацията на IT и индустриални обекти – немската фирма Rittal по отношение температурния контрол и швейцарската фирма Condair по отношение на контрола на влажността. Това от една страна ни дава достъп до най-новите технологии, но от друга страна ни задължава да отговаряме на високите стандарти, които са задали и продължават да задават тези две компании.

Кои са референтните обекти включени във визитната картичка на компанията?

Заедно с нашите партньори от Ритал България и ТСС България изградихме редица центрове за данни за различни държавни институции, университети и частни компании. В тези обекти има изградени системи за прецизна климатизация Rittal, а в много от тях има и овлажнителни системи Condair. По отношение чисто на контрола на влажността, на високото качество на техниката на Condair се довериха компании като VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT PRODUCTION BG Ltd., Блазер Груп Габрово ЕООД, Биовет АД, ТИМС ФУУДС ЕООД, EQUINIX и др.

Как правилният избор на продукти и системи за ОВК повишава енергийна ефективност в сградите?

Както споменах и по-рано, климатизацията в центровете за данни е един отнай-големите консуматори на енергия. Това малко или много се отнася за почти всички сфери на живота и се вижда много ясно с нарастването на сметките за електроенергия през зимата. Тази година с шоковото повишава не на цените на тока и газта, почти всички потребители осъзнаха колко важен е правилният подбор на техниката за климатизация. В това число не визирам само климатиците, а и всички други уреди, които се използват за отопление и охлаждане. Много е важно, когато избираме такава техника, да се консултираме с професионалисти, защото правилният избор може да ни спести средства, както при първоначалната инвестиция, така и в дългосрочен план с по-добрата енергийна ефективност. Ние от Климасет сме готови да помогнем на всеки да намери най-подходящото решение за своите нужди и бюджет.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти