Използваме иновативни технологии и съвременни практики

Райчо Кацаров, управител на Солар Монтаж Тийм

Райчо Кацаров, управител на Солар Монтаж Тийм

Уважаеми г-н Кацаров, в началото на нашия разговор, бихте ли представили “Солар Монтаж Тийм” на читателите на списание Енергия?

Създадохме Солар Монтаж Тийм ООД през 2019 година, следвайки основните тенденции в сферата на развитието на фотоволтаичната енергия в световен мащаб. След застой в сектора от 2014 година, покачващи се цени на електрическата енергия в международен мащаб и спад в цената на оборудването за фотоволтаици, започна трайна тенденция на ръст в изграждането на такива централи, тъй като цената на енергията произведена от тях или по точно LCOE (Levelized Cost of Electricity) постигна паритет с тази от конвенционални източници. Главната цел на компанията е проектиране и изграждане на фотовотлаични централи в България и чужбина като освен в страната, работим и в държави като Германия, Англия, Ирландия, Холандия, Испания, Сърбия и други.

Предлаганите от нас услуги в чужбина са свързани с цялостно изграждане на подобни обекти, започвайки от подготвителните работи на терена, през фактическото механично изграждане и монтаж на панели, електрически инсталации и завършвайки с пускането на централите в експлоатация. Другата основна цел на компанията е да развием т.нар. EPC (Engineering, Procurement, Construction) модел на работа в страната, което означава увеличаване на отговорностите и обема на работа за фирмата, тъй като към чистото строителство се добавя проектиране и закупуване на необходимото оборудване за една фотоволтаична централа.

Тук е важно да се отбележи, че този процес вече е започнал като в момента изграждаме пет малки соларни инсталации, където компанията действа като EPC контрактор. Също така фирмата създаде своя дъщерна компания, която е напълно оперативна и регистрирана в Обединеното Кралство. Идеята зад този ход беше да продължим да работим на територията на Англия дори след Брекзит като до голяма степен успяхме да реализираме този замисъл, имайки предвид че за 2021 година около 20% от приходите на фирмата, дойдоха от проекти, реализирани в Англия.

Относно плановете на фирмата, мога да заявя, че планираме разширяване на дейността и по двете вече споменати направления – в страната и чужбина. За целта ще са ни нужни повече служители, започвайки от монтажници, през технически ръководители и завършвайки с ръководен персонал в офиса в София. За 2022 година планираме увеличение на нетните приходи на фирмата с повече от 30% на база консолидирани отчети само от монтажни дейности, изключвайки проекти в страната като до момента тази цел се изпълнява образно казано по график.

Както споменахте, през годините сте работили по различни чуждестранни обекти. Бихте ли разказали по-подробно за някои от тези проекти?

Солар Мотаж Тийм ООД е реализирала различни по своята същност и техническо изпълнение проекти, започвайки от тракерни фотоволтаични централи, които „следват“ слънцето, стандартни соларни инсталации на земя, покривни централи за собствени нужди и продажба на електрическа енергия, а също така и т.нар. carport системи, които се изграждат на паркинги с цел утилизация на пространството за паркиране и зареждане на електрически автомобили с електрическа енергия, произведена на място. Последната практика е изключително полезна, особено в градски условия или на големи индустриални паркинги, имайки предвид че местата за паркиране не се губят, а в същото време паркингът се използва за производство на чиста енергия и зареждане на електромобили. Фирмата ни е изградила два подобни проекта за Английския научноизследователски институт в Оксфорд и за индустриална компания в Кеймбридж.

В продължение на това, как бихте коментирали натрупания от компанията опит и какви положителни практики ще пренесете в България?

Мога да кажа, че опитът на компанията в изграждането на различни видове фотоволтаични централи вече е солиден с придобити умения на служителите, следвайки най-новите и добри практики за монтаж, и качество на извършените работи. Самия факт, че изграждаме фотоволтаици на покривите на големи компании като Лидл и Кауфланд в Германия и Сърбия, а скоро и в България, и Румъния, говори за качеството на извършваните работи, придобито от опит в процеса на работата на фирмата. Относно положителните практики, с които сме се запознали в процеса на работа в чужбина и вече пренасяме в България, трябва да отбележим преди всичко подготвителната работа за всеки един проект.

В много случаи в страната не се обръща достатъчно внимание на предпроектни проучвания като например геотехнически изследвания на терените за фотоволтаици, практики за опазване на дивата природа и животните, проектиране на фотоволтаичната централа така, че земята на която е изградена самата централа да може да се ползва за пасища и др. Другото нещо на което компанията много държи е квалификацията на работниците и обучението им в съответствие с най-новите изисквания на индустрията. Като пример мога да кажа, че дори в момента имаме специалисти, които преминават обучителни курсове в Германия, за да се запознаят с най-новите практики, които ние ще използваме по-нататък в нашата работа.

Предлагате иновативен начин за закрепване на панелите при покривните PV инсталации. Ще бъде интересно да научим повече за тази технология и какви са нейните предимства?

В процеса на работа с големи индустриални немски и холандски компании използваме иновативна технология, собственост на наши немски партньори, която е пригодена за монтаж на фотоволтаичните системи на покриви, които са покрити с ПВЦ мембрани. Иновацията в случая е фактът, че не се налага дупчене на покривната мембрана или сериозно утежняване на системата с бетонови блокчета, тъй като металната конструкция се залепва за покривната мембрана с помощта на горещ въздух, а целостта на мембраната се запазва изцяло. Освен това, поради липсата на „утежняване“ на конструкцията се постига изключително ниско ниво на натоварване на покрива на квадратен метър – около 11-12 килограма с монтирани модули и окабеляване, което пък от своя страна решава доста проблеми за покриви, които не са пригодени за монтаж на фотоволтаици чисто конструктивно.

Смятам, че много компании в България имат подобен проблем, тъй като желаят да изградят фотоволтаици на покривите си, но в същото време не искат да се нарушава целостта на покривната мембрана, което е напълно разбираемо, имайки предвид евентуалните разходи за ремонт на покривите им. Решение има и ние като компания го предлагаме, като изградените до момента от нас проекти с въпросната технология са десетки. В България също ни предстои изграждането на подобни проекти, които се надяваме да можем да използваме за референции за повече български клиенти. Другата условна новост в сферата на фотоволтаиците, която ни предстои да изградим в България е т.нар. соларен паркинг, където пространството за паркиране е покрито с фотоволтаични панели, а енергията се използва за зареждане на електромобили и продажба в мрежата. Проектът е на етап проектиране, относително малък като размери и мощност, но от компанията смятаме, че ще бъде една добра референция, която ще ни помогне да разработим и реализираме повече такива проекти в страната, особено в градска среда.

В заключение, как виждате развитието на соларните технологии у нас и какви са амбициите на “Солар Монтаж Тийм” на българския пазар?

Развитието на соларния бизнес в международен план бележи нови рекорди с почти всяка изминала година. Тази тенденция е резултат от няколко фактора, които заедно допринасят за бурното развитие на сектора. Някои от тези фактори са значителният спад в цената на оборудването за фотоволтаици, ниска себестойност на произведената електрическа енергия, нарастващи цени на електрическата енергия и енергоносители, геополитически събития, които водят до несигурност в енергийните доставки и др. За пример мога да дам някои цифри, които са наистина впечатляващи – за 2021 година са инсталирани около 168 гигавата соларни мощности, което е с 21% повече от предишната 2020 година, с които общата инсталирана мощност на фотоволтаици в света достигна отметката от 1 терават през май 2022 година.

Прогнозите за цялата 2022 година са също много позитивни, очаква се инсталацията на соларни мощности да достигне 200 гигавата за първи път от доста време насам. Този забележителен растеж няма аналог в сектор енергетика, тъй като от около 300 гигагвата нови ВЕИ мощности, фотоволтаиците заемат около 56%. Соларната енергия се представя значително по-добре и от енергията от конвенционални източници, надминавайки ги значително по отношение на инсталирани мощности. В същото време фотоволтаичните централи инсталирани до момента в световен мащаб, могат да задоволят само 4% от енергийните нужди на света, при това себестойността на произведената от тях енергия, която е около 36-38 евро/ Мвтч е значително по-ниска от тази при конвенционалните източници.

В тази рамка, развитието на сектора в България също претърпява метаморфоза в посока увеличаване на инсталирани мощности и увеличен инвеститорски интерес за подобни проекти. С увеличението на цените на електрическата енергия в последно време много български компании започнаха да инвестират във фотоволтаични системи за собствено потребление, което е напълно разбираемо, имайки предвид че подобна инвестиция се изплаща за около 6-7 години. Това което е интересно като тенденция на българския пазар е също така факта, че след драстичното увеличение на цените на електрическата енергия, инвеститорите във фотоволтаици в България могат да постигнат по-добри продажни цени за енергията, произведена от фотоволтаици, ако я продават на свободен пазар, отколкото ако се възползват от субсидирани цени.

Другото важно нещо, което според мен предстои като практика на българския пазар са т.нар. PPA (Power Purchase Agreements), които представляват договори за покупко-продажба на енергия от фотоволтаици между производителите на такава енергия и индустриални клиенти като купувачи. Има и чисто административни пречки пред развитието на фотоволтаичния сектор в страната като например дълги и ненужни процедури пред няколко институции, липса на готовност на електропреносната мрежа на страната да поеме поголеми нови мощности и др., но като цяло тенденциите са позитивни, а бъдещето пред фотоволтаичния сектор в страната и чужбина е слънчево.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти