Изграждаме първия в България и на Балканския полуостров Институт по екологично строителство

Добромир Машев, председател на сдружение „Институт по екологично строителство - ИЕС“

Добромир Машев, председател на сдружение „Институт по екологично строителство - ИЕС“

Добромир Машев е строителен гео-биолог, завършил приложна геология и минералогия в Техническия университет в Аахен, Германия. Работил е като технолог за големи концерни в Германия, а от близо 10 години е в сферата на екологичните строителни материали и е един от малкото строителни геобиолози.

В началото на нашия разговор, бихте ли представили пред читателите на списание Строители първия в България и на Балканите Институт по екологично строителство?

Институтът по екологично строителство (ИЕС) се намира в процес на изграждане, за което всеки може да допринесе. На 9, 10 и 11 юни с доброволческо участие поставихме началото на ремонта на сградата, в която институтът ще се помещава физически - “ДОМЪТ НА ИЕС“. Тя се намира в радомирското село Долни Раковец – само на 40 км от София. ИЕС ще обитава старото училище в селото, на което тепърва предстои да се извърши реставрация. Целта при ремонта е тематично да се покажат различните техники и естествени материали, използвани при устойчивото строителство. В двора на училището ще се обособи пространство за практически занятия, където ще бъдат изградени и тествани в реални условия макетни къщи от различните естествени материали и строителни практики.

Идеята – ИЕС съществува от 2020 година, като ситуацията през последните години само затвърди нуждата от такъв институт и Идеята узря! Събирайки огромен международен опит в тази сфера, лично аз съм допринесъл за изграждането на подобен тип структури на много места в Европа. ИЕС е уникална съвкупност, защото обединява: академично знание, практически опит и природното разбиране за баланса между човека и земята. 2022 година се събрахме съмишленици около тези три стълба на ИЕС и започнахме да възраждаме строителството с естествени природни материали.

Заедно сме архитекти, геолози, строители, икономисти, технолози и разбира се студенти и ученици, като всички усилено работим в посока популяризирането на природосъобразните материали в строителството и повишаването на строителната култура. Сигурни сме, че както в България, така и на Балканите има нужда от ИЕС – хората стават все по-чувствителни към средата, в която живеят и все по-отговорни към здравето си и природата. Имаме контакти и партньори в чужбина – Гърция, Румъния, Сърбия, Белгия, Германия, Швейцария, Холандия, Англия и др., така че няма да ограничаваме дейността на Института само на наша територия. Знанието е единствената ценност, която когато се сподели, се умножава многократно.

За нашата аудитория ще бъде интересно да научи какво по-точно представлява екологичното строителство. На какви съвременни материали и технологични решения разчита то?

Екологичното строителство е нещо, към което неизбежно трябва да се върнем, ако искаме да живеем наистина модерно, здравословно и в хармония с природата. Според доклад на Световния съвет за зелено строителство, строителният сектор е отговорен за 39% от всички въглеродни емисии в света и за 50% от всички боклуци.  Нивата на емисиите и изменението на климата налагат избора на устойчиви и екологични строителни материали. В модерното строителство има много пропуски или нецелесъобразно използване на определени материали. Това води до влошаване на средата, която обитаваме и до нарастване на броя на хората с алергии и респираторни заболявания в световен мащаб.

Можем да елиминираме тези негативни ефекти, ако започнем да използваме отново старите и позабравени естествени строителни материали, като ги прилагаме с нов технологичен прочит – дърво, глина, слама, камък, индустриален коноп, вар, вълна са само част от възможностите ни. Създаваме екологични хабитати, които освен че са високо енергийно ефективни, са и щадящи към нашето здраве. Ние не правим крачка назад, а скачаме далеч напред.

Глинените минерали например са най-широко разпространени по цялата земна повърхност, тъй като се образуват при изветрянето на основни скали. Използвайки високотехнологично оборудване (XRD) ние сме в състояние да определим точния минерален състав на глинените находища и да сортираме залежите по техните физически и химически свойства. Така отбалансираната глина може без допълнителна химическа или термична обработка да се използва в различни части на строителството: например за вътрешни мазилки и шпакловки.

Друг пример е индустриалният коноп, който променя строителните практики в цяла западна Европа и ще способства със своите изключителни качества в развитието на сектора през следващите декади: изолация от коноп, мазилки от глина и коноп, варо-конопени тухли, конопобетон. Един строителен материал може да се нарече устойчив, когато има слабо въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл, от добива и производството до края на използването му и връщането му в природата. Трябва да споменем, че развивайки съвременните екологични материали ние не отричаме съществуващите конвеционални такива. Това, което се търси, е екологична, технологична и икономическа симбиоза в полза на човека и обитаваната среда.

В заключение, какви очаквания имате и как виждате възможностите и предпоставките за развитие на екологичното строителство в България?

Много са възможностите на екологичното строителство и е хубаво България да се пребори за лидерска позиция на Балканите в този нов бързо разрастващ се сектор. Това е и една от целите на ИЕС да способства и подпомага израстването на бранша. Добър пример за тези възможности е първата в Европа суха бързо разтворима екологична интериорна боя, сертифицирана в Швейцария и произвеждана в България, влязла през 2020 година в топ 1000 на най-екологичните продукти в света. Това е пътят, който ние чертаем.

Възстановяване на архитектурното наследство и развитието на строителните практики с естествени материали е посоката, в която строителството в Европа се развива. Целта на ИЕС е да възроди и надгради тези тенденции в България и на Балканите. Ние вярваме, че само с общи усилия, предаване на знанието и неуморим труд може да постигнем дългосрочен просперитет и баланс, към които всички ние се стремим. Целта е изграждането на една по-здравословна и природосъобразна жизнена среда тук и сега, за да оставим нещо хубаво за нашите деца.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти