Изграждаме иновативна геотермална инсталация за отопление и охлаждане на предприятието

инж. Мартин Гънчевски, мениджър Безопасност, околна среда, енергийна ефективност и сграда Schneider Electric

инж. Мартин Гънчевски мениджър Безопасност, околна среда, енергийна ефективност и сграда Schneider Electric

Schneider Electric ще изгради първата в България иновативна система за геотермална енергия в индустриално предприятие. Какво включва проекта и какви енергийни потребности се очаква да задоволи неговата реализация?

В недрата на нашата планета се намира мощен енергиен източник, чиято топлина отдавна се използва за получаване на „чиста“ енергия. Това е топлината на Земята, наречена геотермална енергия. Тя се съхранява като топлинна енергия в подземните системи от топли води под високо налягане и пара, както и в горещите скални маси под земната повърхност. Част от геотермалната енергия представлява постоянен топлинен поток от ядрото към мантията на Земята, който отделя енергията си от земната повърхност в атмосферата.

Проектът включва проектиране и изграждане на геотермална система за отопление и охлаждане на завода, както и осигуряване на гореща вода за битови нужди. Изграждане на геотермално сондажно поле на територията на фабриката, геотермални помпени агрегати, управляваща апаратура и разбира се въздуховоди, конвектори и едно решение, което не се среща често в производствено халета, а именно подово отопление, което ще бъде изградено в разширението на завода. След реализирането на проекта очакваме да покриваме с него в 95% от времето нуждите си за отопление и охлаждане.

В техническо отношение, предвиждате системата да бъде от затворен тип. Защо се спряхте на това решение и какви са неговите особености и предимства?

В началото на 2021 година Шнайдер Електрик обяви 6-те официални ангажимента за Ускоряване на устойчивото развитие за всички жители на планетата, част които са Климат, Ресурси, Доверие, Равенство, Поколения и Местно ниво. Всичките ангажименти на компанията са обвързани с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. По същото време компания обяви плана за декарбонизация, като ангажимента на компанията е: въглеродно-неутрални операции през 2025 г. с компенсации (и премахване на твърдите горива) и до 2030 г. без компенсации; въглеродно неутрален цялостен отпечатък върху околната среда през 2040 г.; верига за доставки с нулеви нетни емисии CO₂  през 2050 г. На базата на всичките тези ангажименти стартирахме проучвания в различни направление - осветителни инсталации, сгъстен въздух и системи за отопление и охлаждане на завода. Геотермалните системи за отопление са много характерни в Исландия, където 84% от топлината за домакинствата идва от такъв тип инсталации.

Стартирахме с проучване на пазара както в България, така и в Европа. Още преди да се обяви идеята за разширение, ние бяхме се спрели на този тип система, която се вписва отлично в ангажиментите на Шнайдер Електрик. Ще бъде изградена геотермална система със сондажи от „сух“ затворен тип т. е. в системата ще циркулира флуид, който ще се загрява от естествената температура на земята. Термопомпени агрегати ще използват тази температура от земята и ще произвеждат топла вода за отопление през зимата и гореща вода за битови нужди целогодишно. В преходните сезони термопомпените агрегати ще осигуряват чрез земното поле пасивно охлаждане, а в най-горещите дни охлаждането е активно с използване на хладилния цикъл. При активно охлаждане „безплатната“ топлина на кондензация може да се насочи към производството на БГВ. При режим на охлаждане ако се произвежда битова гореща вода, то използваната топлина е безплатна. По-този начин ще се постигне над 70% икономия на електрическа енергия за отопление и охлаждане на завода.

Каква апаратура и системи на Schneider Electric ще бъдат използвани в този проект и как той ще бъде интегриран в общата система за управление на предприятието?

Разбира се всички електрически табла ще бъдат изградени с нашата апаратура, но това, което ще ни бъде от голяма полза са нашите софтуерни решение за мониторинг и сградна автоматизация. Системата ще е нова за нас, за страната и за Шнайдер Електрик. Това означава, че ще отнеме време ние да намерим оптималния режим на работа, спрямо всеки сезон и спецификата на фабриката. След като успеем да се справим с тази нелека задача със сигурност ще започнем да го представяме на нашите партньори и посетители в нашата умна фабрика.

Безспорно геотермалната системата ще допринесе значително за енергийната ефективност на производството. Затова ще бъде интересно да научим какви реални икономии очаквате и какво е времето, за което една такава инвестиция може да бъде изплатена?

Геотермалната система ще допринесе не само за подобряването на енергийната ефективност, но и за борбата с климатичните промени. Това безспорно е най-голямото предизвикателство на нашето време. Многобройните природни аномалии и катаклизми през последните години алармират, че е крайно време да ограничим негативното влияние върху планетата и жизнената среда. За нас като компания, ангажиментите които сме поели към нашите партньори, доставчици и клиенти, е важен другият аспект - намаляването на въглеродния отпечатък и премахването на твърдите горива до 2025 г. Теоретичните очаквания са ни да намалим консумацията за отопление и охлаждане с до към 60-70%. Използвам думата теоретични, защото със сигурност ще отнеме време да постигнем оптималния режим на работа и да утилизираме пълните възможности на този тип система. Изплащането на инвестиции от този тип зависи от цената на различните видове енергия - в конкретния случай електрическа и газ.

В заключение, как виждате разпространението на подобни геотермални системи в индустрията у нас? Какво от опита, които имате дотук, бихте споделили с тези, които предстои да се замислят над тази възможност?

В нашата страна този тип системи за индустриално приложение тепърва ще набират популярност, възможностите са неограничени - примерът на Исландия е невероятен. Те използват геотермалната енергия за създаване на топлина и производство на електрическа енергия. Защо ние да не последваме този пример? Надявам се ние като компания да дадем реален и работещ пример за тези системи. По-този начин много други компании да вземат решение за преминаване към такъв тип системи. С удоволствие ви каня след една година в нашата умна фабрика, за да ви покажа работеща геотермална система.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти