Изграждаме автономни фотоволтаични системи в агросектора

Гатьо Гатев, управител на Грийн Фючър

Гатьо Гатев, управител на Грийн Фючър

Какви са новостите в развитието на Грийн Фючър?

Разширяваме портфолиото от предлагани продукти и услуги. Все повече са запитванията и изпълнените проекти за фотоволтаични системи за собствена консумация на произведената енергия. При този тип системи произведената енергия се консумира директно и веднага от консуматорите, ако има недостиг се дърпа от мрежата, ако има излишък може или да се връща в мрежата, като се използва двупосочен електромер или мощността на инверторите да се ограничава и да не се връща в мрежата, при което не е необходим договор за изкупуване. Ефективността на последния вид системи може да нарасне, ако се добави и система за акумулиране на излишната в даден момент енергия. 

Друг актуален продукт са соларните помпи, които функционират абсолютно автономно без да е необходимо наличие на мрежово захранване, нито употребата на акумулатори. Тоест този тип системи могат да бъдат инсталирани на полето, без да е необходимо захранване от мрежата или използването на дизелов или бензинов генератор.

Предлагаме и автономни фотоволтаични системи за получаване на БГВ. Загряваме водата в бойлера за БГВ, чрез фотоволтаици, което има няколко предимства: системата не прегрява, не замръзва, няма тръби, циркулиращи флуиди и помпи. Температурата на водата може да достигне високи стойности дори в облачно и мъгливо време.

За всеки клиент, който би искал да използва възобновяема енергия в своето производство или за домашни цели, предлагаме нестандартни решения за интеграция на възобновяеми източници и цялостно подобряване на енергийната ефективност.

Разкажете за успешно реализираните проекти в агросектора?

Грийн Фючър реализира нов успешен проект за покриване на собствените нужди от енергия на складовата база на земеделски производител. Акумулиращата фотоволтаична инсталация вече осигурява до 93% захранване със слънчева енергия. Системата функционира напълно автоматично и не се нуждае от почти никаква поддръжка. Излишъкът от произведената енергия през деня се съхранява в батерии и се използва през нощта. По този начин слънчевата енергия се използва 24ч. в денонощието.

Системата работи като произведената от фотоволтаичната инсталация електроенергия се използва веднага и изцяло на място от промишлените консуматори. Ако, въпреки пренасочването на енергия към батериите, производството е все още по-голямо от потреблението, то тогава инверторите ограничават изходящата си мощност, така че производството да бъде равно на потреблението и да не се връща енергия в мрежата.

При консумацията по-голяма от производството, първо се използва енергия от батериите, докато се достигне долното им ниво на разряд, след което ако има недостиг на енергия, се дърпа от мрежата. Системата за мониторинг и управление позволява наблюдение на всички параметри от смартфон или компютър.

Как виждате развитието на PV инсталациите у нас?

Развитието на фотоволтаичните инсталации в България ще следва световните трендове, но адаптирани към нашите специфични условия. Все повече ще бъдат инсталациите за собствена употреба на произведената енергия, а за в бъдеще ще се увеличава и дела на инсталациите с опция за акумулиране, тоест 24ч слънчева енергия и UPS функционалност (Автоматично резервно захранване при отпадане на напрежението от мрежата).

Ползата от употребата на фотоволтаични инсталации е намаляване на разходите за ел. енергия за производства или дома, намаляване на генерацията на парникови газове, производство и използване на енергията на място, което намалява преноса на енергия по далекопроводите, а оттам и допълнително понижаване на емисиите на парникови газове. Повишаване на енергийната независимост, осигуряване на захранване на отдалечени обекти, до които няма изградена електропреносна мрежа, възможност за бързо изграждане на нови мощности.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти