Интелигентно видеонаблюдение следи трафика в община Кула

Д-р Владимир Владимиров, кмет на община Кула

Д-р Владимир Владимиров, кмет на община Кула

Д-р Владимир Владимиров е роден през 1963г. в гр. Кула. Завършил е Висшия медицински институт в Плевен, магистър по медицина. Трети мандат кмет на Община Кула.

Д-р Владимиров, разкажете повече за инвестиционните програми и планове на Община Кула за 2022 година. Какви бяха мащабните проекти, които успяхте да осъществите досега?

Община Кула успя да реализира своята инвестиционна програма за периода, въпреки че се наложи да работим в доста трудни времена - шоково поскъпване на горива и строителни материали, инфлация, политическа нестабилност. Реновирано бе дворното пространство на детската градина и средното училище в гр. Кула. Сега и двете учебни заведения разполагат с модерни, просторни и оборудвани със спортни съоръжения и играчки дворове и спортни площадки, които предлагат на децата и младежите добри условия за забавления и упражняване на различни спортни дейности.

Извършихме ремонт на сградата на бившата специализирана институция в гр. Кула и я приведохме съгласно действащите стандарти за социални услуги. От 1 ноември тази година очакваме да заработи нова социална услуга в нашия град - резидентна грижа за хора с психични разстройства, която ще осигури 18 работни места за нашите съграждани. Ремонтирахме четири улици в град Кула, изградихме мост в с. Старопатица, закупихме нова техника за автопарка на общинското предприятие.

Темата за сигурността, в частност интелигентното видеонаблюдение е все по-актуална. Какви са успехите на Община Кула в тази посока?

Опазването на обществения ред и сигурността на гражданите в общината е сериозен ангажимент на местните власти. Системата за видеонаблюдение, която въведохме спомага за осигуряване спокойствието на нашите съграждани. Интелигентното видеонаблюдение улеснява общинската администрация и органите на реда да осъществяват своите контролни и охранителни функции при предотвратяване на нарушения на обществения ред и престъпления, и спомага за опазване на общинската и частна собственост.

Какви бяха предизвикателствата пред общината, които доведоха до нуждата от внедряване на решение, базирано на интелигентно видеонаблюдение?

В малките общини човешките ресурси са малко, особено специализирани служители, които да се грижат за охраната на реда и сигурността. Тези функции се поемат от полицията, но и там хората не достигат. Видеонаблюдението е добър начин за контрол на обширни площи, без да се налага използване на човешки ресурси.

Какви бяха критериите при избора на доставчик?

Избрахме предложението на Випимекс ООД, оторизиран партньор на Коника Минолта България, тъй като осигуряваха добро качество на предлагания продукт. Не искахме да правим компромис с качеството на камерите, а тези имат много функции и възможности да осигуряват голям диапазон на наблюдение и могат да се надграждат. Много важна за нас бе и възможността да закупим камерите от фирмата, които след това остават собственост на Общината. Не на последно място е и осигуряваната поддръжка в рамките на гаранционния срок.

Разкажете ни за ползите, които отчитате след внедряването на интелигентно видеонаблюдение с камери Mobotix?

Все още е рано да правим анализ на ползите, отскоро ползваме видеонаблюдението, но съм сигурен, че ефектът е положителен и ще можем да се похвалим с нисък ръст на престъпността, по-добра организация на живата ни сила - нашите служители и служителите на Районното управление на МВР, повече спокойствие и сигурност за жителите на нашия град и община.

Имате ли планове за бъдещи инвестиции в сферата на видеонаблюдението?

Сега поставихме камери на някои невралгични точки в гр. Кула /където има струпване на много хора и пр./ и на входно-изходните артерии на града. Вторият етап на видеонаблюдението обхваща поставяне на още камери на конфликтни точки и по селата на общината. Предвиждаме с течение на времето и трети етап, за да можем напълно да покрием всички населени места на община Кула.

Информация за контакт: www.konicaminolta.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти