Институт по фуражните култури в Плевен навършва 70 години

Тази година Институт по фуражните култури в Плевен ще навърши 70 години от своето създаване. В края на 1954 г. с постановление на Министерски съвет се учредява Централен Научноизследователски институт по фуражите с цел провеждане на комплексни научни и научно-приложни изследвания в областта на фуражното производство. Институтът провежда усилена изследователска работа с едногодишни и многогодишни житни и бобови фуражни култури, тревни смески, сочноплоди и кореноплоди, като научните изследвания обхващат и проблемите с подобряване на естествените мери и пасища.

Институт по фуражните култури в Плевен навършва 70 години

Научните разработки са насочени към актуални въпроси, свързани със селекция на нови сортове и хибриди фуражни растения, технологиите на отглеждане, прибиране и съхранение на фуражите. Експертният потенциал на института осъществява експертна, консултантска и проектантска дейност по проекти и програми в областта на фуражното производство с национално, регионално и международно значение. Академичният състав, със своя висококачествен и професионален потенциал, е търсен партньор в разрешаване на важни национални и стратегически задачи, експертни мнения по ключови за селското стопанство приоритети.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти