Иновативно българско решение за умно земеделие

Предистик, българска софтуерна фирма с повече от 11 години опит, представя нова система за „умно“ земеделие. GRAS е интелигентна система, включваща хардуер и софтуер, с която стопаните могат да следят постоянно условията при насажденията или животните дистанционно със смартфон или компютър и да ги контролират. Наблюдението в реално време се извършва чрез „умни“ сензори за температура, влажност, осветеност, вятър, киселинност, CO2 и CH4, дим, присъствие и всякакви други параметри по поръчка.

Иновативно българско решение за умно земеделие снимка: Предистик

Системата може отдалечено да управлява напоителни, мъглуващи, климатични, вентилационни, отоплителни, охладителни, засенчващи и други системи, а също така прозорци, врати и други - по команда или автоматизирано. Възможна е работа със или без Интернет, дори и в най-отдалечените места. Иновационната технология е подходяща за всички, които желаят да подобрят технологиите във фермите си, за да намалят разходите и загубите и да увеличат печалбата си. Тя е толкова гъвкава, че се свързва и надгражда съществуващите системи, запазвайки инвестицията в тях.

GRAS намира приложение за всякакви засети и зелени площи и дори сгради - ниви, парници и оранжерии, разсадници, градини и паркове, селскостопански постройки, складове. В резултат от използването на системата значително се намаляват разходите, минимизират се загубите от неочаквани климатични промени или човешки грешки и се увеличава добивът. Системата спестява време и усилия и печели свободно време извън стопанството. Тя е широко приложим, гъвкав и ценово ефективен вариант за автоматизация чрез IoT. И съвсем не на последно място е предимството да се поддържа от български специалисти. „Новите прецизни технологии в земеделието са достъпна алтернатива тук и сега!“, уверяват представителите от фирма Предистик.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти